1. Ingelogd blijven
 2. Inlog gegevens vergeten?

Nog geen lid?
Gratis aanmelden bij de Nationale Hulpgids.

Vind Hulp in de buurt: 
Meer dan 25.000 Hulpen zoals: Agnes Utrecht (ziekenverzorgende)

PGB Tarieven na 1-1-2015

Wmo en jeugdwet tarieven

Elke gemeente mag zelf de tarieven voor de zorg binnen het PGB vaststellen. Wel is er een wettelijke eis dat de tarieven toereikend moeten zijn. Ook kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet bepalen, ook de hoogte hiervan mag de gemeente zelf beslissen, met een wettelijk maximum.

Zorgverzekeraar (Zvw) tarieven

Voor verpleging en verzorging hebben alle zorgverzekeraars gekozen voor uniforme regels. De tarieven zijn als volgt:

Formele zorgaanbieder

 • maximum uurtarief persoonlijke verzorging € 38,56
 • maximum uurtarief verpleging € 57,08

Natuurlijk persoon (vrienden, familie of zorgaanbieders zonder agb-code)

maximum uurtarief € 20,00 (voorlopig is dit maximum uitgesteld tot 1 mei 2015)

Wlz tarieven

De pgb-tarieven worden voor 2015 met 0,74% verhoogd vanwege de jaarlijkse prijsaanpassing.

Tarieven in functie en klassen: Tarieven Wlz Pgb 2015

Tarieven ZZP's in 2015, zie Tarieven ZZP Pgb 2015.

PGB Tarieven AWBZ en Wmo vóór 2015

Het Zorgkantoor stelt aan de hand van je indicatiebesluit je AWBZ pgb budget vast. Dit doen ze op grond van de vastgestelde AWBZ pgb tarieven van het ministerie van VWS. Deze pgb tarieven zijn onderverdeeld in verschillende zorgfuncties en zorgklassen. Het budget dat door het Zorgkantoor wordt vastgesteld wordt het bruto budget genoemd. Elke functie heeft een ander tarief. Klik hier voor een volledig overzicht van de pgb tarieven

Per 1 januari 2011 is er ook een maximumtarief ingesteld van € 62 per uur.

Berekening uurtarief pgb

Omdat het CIZ een indicatie stelt in zogenaamde klassen, kun je met je uurtarief hoger of lager uitkomen dan de bovenstaande gemiddelde pgb tarieven. Als je bijvoorbeeld in klasse 2 begeleiding bent ingedeeld, kan je recht hebben op 2 uur, maar ook op 3,9 uur begeleiding. Het bedrag dat je krijgt is echter in beide gevallen hetzelfde: € 5608,- per jaar. Dus als je 3,9 uur met dit bedrag moet inkopen kom je op een lager pgb uurtarief uit, dan wanneer je 2 uur inkoopt.

De bovenstaande gemiddelden moet je dus gebruiken ter referentie. Het uurtarief dat je uiteindelijk betaalt, hangt o.a. van de volgende zaken af:

 • Het aantal uur zorg en begeleiding dat je wilt inkopen
 • Het uurtarief dat de Hulp vraagt
 • Wat je bereid bent te betalen per uur
 • Het wel of niet meenemen van de eigen bijdrage in het uurtarief

Eigen bijdrage pgb

De bovenstaande bedragen gaan uit van het bruto budget. Het bruto budget minus de eigen bijdrage noemt men het netto budget. Dit bedrag krijg je op je rekening gestort.

De eigen bijdrage is 33% van het budget voor persoonlijke verzorging, 20% van het budget voor verpleging en 17% voor begeleiding. In het geval van begeleiding wordt er dus vanuit gegaan, dat je de 17% van je bruto pgb zelf bijlegt om aan het pgb tarief uit de indicatie te komen. Dit is echter geen verplichting en je hoeft dus ook niet het bruto, maar het netto pgb budget (bruto pgb minus eigen bijdrage) te verantwoorden aan het zorgkantoor. Houd er dus rekening mee in de bovenstaande gemiddelden dat als je je eigen bijdrage niet zelf erbij optelt je altijd 17% tot 33% lager zit in je pgb tarief.

Er zit wel een maximum aan deze eigen bijdrage, afhankelijk van je inkomen en de gezinsgrootte. Hoe minder je verdient en hoe groter je gezin, hoe lager je bijdrage is. Onder de 18 jaar hoef je geen eigen bijdrage te betalen.

Het netto bedrag krijg je op je rekening gestort in voorschottermijnen: eens per jaar, eens per half jaar, eens per kwartaal of eens per maand. Hoe hoger je budget, hoe korter je voorschotperiode. Het bedrag dat je van het zorgkantoor op je rekening krijgt kun je dus aan je zorg uitgeven, al zul je over het algemeen je eigen bijdrage ook moeten gebruiken om genoeg zorg te kunnen inkopen.

De hoogte van het PGB WMO

Voor meer informatie over een PGB WMO kun je terecht bij je gemeente. Zij kunnen je alles vertellen over de mogelijkheden en procedures. Omdat elke gemeente voor zichzelf kan beslissen hoe ze de WMO inrichten kunnen wij helaas geen specifieke informatie voor jouw gemeente geven.

Pgb weektarieven 2014

Onderstaand de verschillende pgb tarieven voor pgb persoonlijke verzorging, pgb begeleiding en pgb verpleging.

Persoonlijke verzorging
Klasse Uren per week Tarief per jaar Tarief per week Tarief per uur
1 0 - 1,9 € 1.409 € 27.02 € 27.02
2 2 - 3,9 € 4.226 € 81.05
3 4 - 6,9 € 7.748 € 145.59
4 7 - 9,9 € 11.975 € 229.66
5 10 - 12,9 € 16.201 € 310.70
6 13 - 15,9 € 20.428 € 391.77
7 16 - 19,9 € 25.358 € 486.32
8 20 - 24,9 € 31.698 € 607.91


Verpleging
Klasse Uren per week Tarief per jaar Tarief per week Tarief per uur
0 0 - 0,9 € 1.272 € 24.39 € 48.79
1 1 - 1,9 € 3.817 € 73.20
2 2 - 3,9 € 7.634 € 146.41
3 4 - 6,9 € 13.995 € 268.40
4 7 - 9,9 € 21.629 € 414.80
5 10 - 12,9 € 29.263 € 561.21
6 13 - 15,9 € 36.896 € 707.59
7 16 - 19,9 € 45.802 € 878.39


Begeleiding individueel
Klasse Uren per week Tarief per jaar Tarief per week Tarief per uur
1 0 - 1,9 € 1869 € 35.84 € 35.84
2 2 - 3,9 € 5.608 € 107.55
3 4 - 6,9 € 10.282 € 197.19
4 7 - 9,9 € 15.981 € 304.76
5 10 - 12,9 € 21.499 € 412.31
6 13 - 15,9 € 27.107 € 519.86
7 16 - 19,9 € 33.651 € 645.36
8 20 - 24,9 € 42.063 € 806.69


Begeleiding Groep zonder vervoer
Klasse Dagdelen per week Tarief per jaar Tarief per week Tarief per dagdeel
1 1 € 2310 € 44.30 € 44.30
2 2 € 4.622 € 88.64
3 3 € 6.932 € 132.94
4 4 € 9.244 € 177.28
5 5 € 11.555 € 221.60
6 6 € 13.865 € 265.90
7 7 € 16.177 € 310.24
8 8 € 18.487 € 354.54
9 9 € 20.798 € 398.87


Begeleiding Groep met vervoer
Klasse Dagdelen per week Tarief per jaar Tarief per week Tarief per dagdeel
1 1 € 2.588 € 49.63 € 49.63
2 2 € 5.175 € 99.25
3 3 € 7.763 € 148.88
4 4 € 10.348 € 198.46
5 5 € 12.939 € 248.15
6 6 € 15.248 € 292.43
7 7 € 17.561 € 336.79
8 8 € 19.871 € 381.09
9 9 € 22.183 € 425.43


Kortdurend verblijf
Per etmaal: € 101 (maximaal drie etmalen per week).

Als uw aantal geïndiceerde uren en/of dagdelen hoger is dan hier staat, dan wordt het tarief van de hoogste klasse verhoogd met pgb per uur of pgb per dagdeel op jaarbasis maal aantal extra uren of dagdelen.

Pgb weektarieven 2013 en 2012 (beide jaren zijn identiek)

Onderstaand de verschillende pgb tarieven voor pgb persoonlijke verzorging, pgb begeleiding en pgb verpleging.

Persoonlijke verzorging
Klasse Uren per week Tarief per jaar
1 0 - 1,9 € 1.483
2 2 - 3,9 € 4.450
3 4 - 6,9 € 8.155
4 7 - 9,9 € 12.606
5 10 - 12,9 € 17.054
6 13 - 15,9 € 21.504
7 16 - 19,9 € 26.693
8 20 - 24,9 € 33.366


Verpleging
Klasse Uren per week Tarief per jaar
0 0 - 0,9 € 1.279
1 1 - 1,9 € 3.819
2 2 - 3,9 € 7.633
3 4 - 6,9 € 13.992
4 7 - 9,9 € 21.628
5 10 - 12,9 € 29.258
6 13 - 15,9 € 36.892
7 16 - 19,9 € 45.798


Begeleiding
Uren Dag (zonder vervoer) Dag ( met vervoer)
Klasse Uren per week Tarief per jaar dagdelen Dagdeel tarief
1 0 - 1,9 € 1.967 1 € 2.432 1 € 2.724
2 2 - 3,9 € 5.903 2 € 4.865 2 € 5.447
3 4 - 6,9 € 10.823 3 € 7.297 3 € 8.172
4 7 - 9,9 € 16.726 4 € 9.731 4 € 10.893
5 10 -12,9 € 22.630 5 € 12.163 5 € 13.620
6 13 - 15,9 € 28.534 6 € 14.595 6 € 16.051
7 16 - 19,9 € 35.420 7 € 17.028 7 € 18.485
8 20 - 24,9 € 44.276 8 € 19.460 8 € 20.917
9 € 21.893 8 € 23.350

Kortdurend verblijf
€ 101 per etmaal

PGB Tarieven 2011

 • Pgb tarief voor Persoonlijke verzorging: gemiddeld € 29,61 per uur
 • Pgb tarief voor Verpleging: gemiddeld € 48,52 per uur
 • Pgb tarief voor begeleiding in uren: gemiddeld € 36,24 per uur
 • Pgb tarief voor tijdelijk verblijf: € 99 per etmaal

Pgb weektarieven 2011

Onderstaand de verschillende pgb tarieven voor pgb persoonlijke verzorging, pgb begeleiding en pgb verpleging. Het pgb tarief voor tijdelijk verblijf bedraagt € 102 per etmaal.

Persoonlijke verzorging
Klasse Uren per week Tarief per jaar
1 0 - 1,9 € 1.450
2 2 - 3,9 € 4.352
3 4 - 6,9 € 7.976
4 7 - 9,9 € 12.329
5 10 - 12,9 € 16.679
6 13 - 15,9 € 21.031
7 16 - 19,9 € 26.106
8 20 - 24,9 € 32.632


Verpleging
Klasse Uren per week Tarief per jaar
0 0 - 0,9 € 1.251
1 1 - 1,9 € 3.735
2 2 - 3,9 € 7.465
3 4 - 6,9 € 13.684
4 7 - 9,9 € 21.152
5 10 - 12,9 € 28.614
6 13 - 15,9 € 36.080
7 16 - 19,9 € 44.790


Begeleiding
Uren Dag (zonder vervoer) Dag ( met vervoer)
Klasse Uren per week Tarief per jaar dagdelen Dagdeel tarief
1 0 - 1,9 € 1.924 1 € 2.378 1 € 2.664
2 2 - 3,9 € 5.773 2 € 4.758 2 € 5.327
3 4 - 6,9 € 10.585 3 € 7.136 3 € 7.992
4 7 - 9,9 € 16.358 4 € 9.517 4 € 10.653
5 10 -12,9 € 22.132 5 € 11.895 5 € 13.320
6 13 - 15,9 € 27.906 6 € 14.274 6 € 15.698
7 16 - 19,9 € 34.641 7 € 16.653 7 € 18.078
8 20 - 24,9 € 43.302 8 € 19.032 8 € 20.457
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Blijf je onze website gebruiken, dan ga je akkoord met deze cookies. melding sluiten