Community Forum Kenniscentrum
Bekijk berichten per thema:
Home » categorie Nieuws » artikel

UWV betaalt Wtcg in september uit

32 Reacties

Oversteken op zebrapadHet UWV gaat de toeslag voor de Wet toeslag chronisch zieken en gehandicapten in september uitbetalen. Het geld komt in die maand op de rekening bij de werkgever als deze verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de uitkering. Hij zorgt dan ook voor uitbetaling aan de belanghebbende.

Wie arbeidsongeschikt is, krijgt deze tegemoetkoming van 350 euro als hij of zij op 1 juli 2010 voldeed aan drie voorwaarden.

In de eerste plaats moest er sprake zijn van een arbeidongeschiktheidsuitering op die datum. Het kan daarbij gaan om WIA, WAO, Wajong of WAZ. Voorwaarde nummer twee is dat de arbeidsongeschiktheid minimaal 35 procent bedroeg en in de derde plaats moest hij of zij verzekerd zijn voor de AWBZ. Die laatste voorwaarde geldt automatisch voor iedereen die in Nederland woont of werkt.

De tegemoetkoming is  bedoeld voor de extra uitgaven die de arbeidsongeschikte heeft vanwege zijn of haar arbeidsongeschiktheid.

About De redactie

houdt dagelijks het laatste nieuws in de gaten en probeert zo zorgvragers en zorgaanbieders in de thuiszorg en begeleiding op de hoogte te houden. De artikelen van de redactie mag u volledig overnemen en gebruiken voor uw eigen website of nieuwsbrief. Zolang u maar een linkje plaatst naar het oorspronkelijke artikel.

32 Reacties »

 • keramiekje zei:

  Volgens mij heb ik dat vorig jaar ook in september gehad????

 • Tweets die vermelden UWV betaalt Wtcg in september uit – Thuiszorg Nieuws -- Topsy.com zei:

  […] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Sophie Zondervan, Thuiszorgnieuws.nl. Thuiszorgnieuws.nl heeft gezegd: UWV betaalt Wtcg in september uit http://bit.ly/bp3t3H […]

 • marc leenders zei:

  Ik ben benieuwd, uitkering via de gemeente geen arbeidsverleden door chronische ziekte (Huntington) dus zal wel weer tussen wal en schip terecht komen

 • Pepita zei:

  Hallo,

  Ik krijg geen wtcg om de simpele reden dat ik zelf mijn hulp inkoop met een pgb en dus geen hulp krijg via de thuiszorg..

  Volgens een of andere rare regel,is het niet te controleren waar mensen die pgb voor gebruiken..

  Erg grappig,ik kan contracten overleggen en loonbriefjes…

  Hoe kom ik toch in aanmerking voor de wtcg????

  Mvg,Pepita

 • Pepita zei:

  even dit vergeten:

  Ik heb een bijstandsuitkereing,en de gemeente wil dat niet omzetten in een gehandicapten/chronisch ziekenuitkereing,dus ook om die reden heb ik geen recht op wtcg….

  Mvg,Pepita

 • Ad zei:

  Kijk eens bij deze link en doe de test…
  http://www.meerkosten.nl/
  Dan kun je zien of je aan de voorwaarden voldoet.
  Indien vragen: dan stellen en ik zal trachten een antwoord te vinden…
  groet,
  Ad.

 • Pepita zei:

  Hoi Ad,

  Ik heb deze test al zeker 4 keer gedaan,en het resultaat blijft hetzelfde…ik heb geen recht op wtcg…omdat ik zo dom ben geweest om zelfstandig te zijn en dus met een pgb te werken..ipv hulp in natura te krijgen

  Groeten,Pepita

 • Ad zei:

  Pepita,
  Wat bedoel je met “zelfstandig”.?
  Ben je beroepsmatig zelfstandig.?
  Zelf ben ik gewoon een particulier en heb een PGB budget en koop zelf mijn zorg rechtstreeks in, zowel via particuliere zorgverleners alswel via een thuiszorgorganisatie.
  Ik krijg, gelet op mijn chronische aandoening, een uitkering van
  E 500 via het CAK en E 350 van de de UVW, dus in totaal E 850,=.
  Volgens mij krijg je de uitkering indien je voldoet aan de gestelde drie normen. Voldoe je daaraan.??
  Ad.

 • Pepita zei:

  Hoi Ad,

  Nee met zelfstandig bedoel ik dus idd zelf hulp inkopen met een pgb…

  Mijn andere probleem is,dat ik een bijstandsuitkering heb,dus geen ziektewetuitkering en de SZW Rotterdam het niet nodig vindt om mijn bijstandsuitkering te stoppen en om te zetten in een invaliditeits/chronischziekenuitkering(wia??)…

  Groeten,Pepita

 • groen zei:

  ik heb al meer dan 25 jaar n bijstands uitkering omdat ik chronies ziek geworden ben na de scheiding
  waardoor ik toen in de bijstand terecht ben gekomen
  het lot toen voor mij als bijstandsmoeder

  ik vind het misdadig om van bedelbijstand afhankelijk te zijn als chronisch zieke
  ik vind het een vernederende ervaring al dat bijstands gebedel
  dat geeft veel negatieve stress met de vaak botte arrogante ambtenaren met veeeeel macht en intimiderend taalgebruik

  eindhoven is uitermate krenterig met individuele bijzonder bijstand
  overal moet je voor vechten soms jarenlang
  en dat iedere keer opnieuw

  ik vind dat behoorlijk schadelijk voor mijn gezondheid en welzijn
  hoe oneerlijk kunnen wetten zijn in menselijk opzicht

  NB ik heb tot aan mijn scheiding vanaf heeel jong gewerkt

 • keramiekje zei:

  Hallo Pepita,

  Om in aanmerking te komen moet je wel een van de bovenstaande uitkeringen krijgen. Dit heeft niets met een PGB te maken. En dit is een andere WTCG uitkering, dan die maandelijks gekort wordt op je eigenbijdrage. Maar als je in de bijstand zit, betaald de gemeente waarschijnlijk je eigenbijdrage en zie jij niets van het geld…

 • Pepita zei:

  Geachte mevrouw Ceelie,

  Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de Wtcg wordt gekeken naar gegevens die geregistreerd staan bij uw zorgverzekeraar, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het CAK. Vanaf juli 2010 wordt dit automatisch door de zorgverzekeraars en het CIZ aan ons kenbaar gemaakt. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

  De zorgverzekeraars doen dit onder andere op basis van zorg die door u is gedeclareerd. Wij adviseren u daarom ook de facturen die u zelf heeft voldaan, tijdig te declareren. Zolang deze gegevens niet beschikbaar zijn, kan niet worden beoordeeld of u in aanmerking komt.

  Wtcg test
  U kunt door middel van een test nagaan of u in aanmerking komt voor een algemene tegemoetkoming. Deze Wtcg test kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid; http://www.testwtcg.nl Let u er wel op dat aan deze test geen rechten kunnen worden ontleend. Het is een aanwijzing.

  Bericht van het CAK
  Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming over 2009, sturen wij u tussen september en november 2010 een beschikking. Hierin kunt u lezen waarom u de tegemoetkoming ontvangt. Bij de beschikking wordt een antwoordkaart meegestuurd, waarmee u kunt aangeven op welk rekeningnummer wij de tegemoetkoming kunnen overmaken. Mocht u in deze periode geen beschikking van ons hebben ontvangen, dan kunt u vanaf november 2010 hiervoor een persoonlijke aanvraag doen.

  Medicijnen
  Een van de voorwaarden waarmee u mogelijk in aanmerking komt voor een algemene tegemoetkoming is afname van bepaalde medicijnen. Belangrijk hierbij is dat u in een jaar meer dan 180 dagdoseringen van een medicijn heeft afgenomen waarin een werkzame stof zit voor bepaalde aandoeningen.De aandoeningen en de lijst van werkzame stoffen zijn opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

  Voor de lijst van aandoeningen en werkzame stoffen kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid; http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg/documenten-en-publicaties/brochures/2009/12/04/geneesmiddelen-die-in-aanmerking-komen-voor-compensatie-eigen-risico-2009.html

  Vragen?
  Heeft u verder nog vragen over de algemene tegemoetkoming Wtcg? Bel dan ons gratis informatienummer 0800-0300. Kies in het keuzemenu voor de optie 3. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

  Met vriendelijke groet,

  CAK
  Martin Schreij
  teamleider Wtcg

  http://www.hetcak.nl

  ———————————————————————————-

  Op 19-8-2010 heeft u de volgende vraag aan ons gesteld:
  Hallo,
  Ik snap iets niet…

  Ik heb ME(ongeveer 4 jaar nu),sinds kort ook diabetes..een pgb voor huishoudelijke hulp(5 uur per week),een scootmobiel,rolstoel,een douchezitje en een speciaal matras..
  Ik gebruik de volgende medicijnen:metformine(sinds kort)omeprazol(een paar jaar)amitryptiline(een paar jaar)symbicort(een paar jaar),ik heb een bijstandsuitkering,de SZW Rotterdam weigert die om te zetten in een WIA…..en toch heb ik geen recht op WTCG…Ik vind dit vreemd en hoop dat iemand mij nu eens kan helpen….of in ieder geval kan uitleggen waarom ik geen recht heb op de WTCG

  Mvg,P.M.Ceelie

 • Pepita zei:

  Geachte mevrouw Ceelie,

  Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u vraagt waarom u niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

  De algemene tegemoetkoming uit de Wtcg is bedoeld voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn en die daardoor extra kosten maken. Of u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming, is afhankelijk van uw zorggebruik. Vanaf 2010 gaat het om:

  * het gebruik van bepaalde hulpmiddelen, zoals een prothese;
  * intensief gebruik van bepaalde medicijnen;
  * opname in een ziekenhuis voor bepaalde aandoeningen;
  * fysiotherapie of oefentherapie voor bepaalde aandoeningen;
  * revalidatiezorg in of door een revalidatiecentrum;
  * een indicatie voor langdurige AWBZ-zorg;
  * langdurig huishoudelijke hulp in natura vanuit de Wmo.

  Het is de bedoeling dat het gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb) voor hulp in het huishouden vanaf het jaar 2010 (dus Wtcg-uitkering in 2011) ook meetelt, net als het gebruik van een rolstoel.

  Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of uw gemeente laten het Centraal Administratiekantoor (CAK) weten of u aan de criteria voldoet. Ze geven niet door aan welke criteria u al dan niet voldoet, het CAK ontvangt dus geen medische gegevens over u. Het CAK betaalt de tegemoetkoming vervolgens automatisch aan u uit. De tegemoetkoming over 2009 krijgt u eind 2010. Als u in november 2010 nog geen beschikking van het CAK heeft ontvangen, kunt u vanaf december 2010 zelf een verzoek indienen.

  Als u hoge zorgkosten heeft, bent u vaak het complete eigen risico van de zorgverzekering kwijt. In bepaalde gevallen kunt u hiervoor een compensatie ontvangen. U krijgt ook hieromtrent vanzelf bericht als u recht heeft op een compensatie.

  Voor meer informatie omtrent uw specifieke situatie met betrekking tot uw mogelijke recht op de algemene tegemoetkoming en de compensatieregeling eigen risico, kunt u contact opnemen met het CAK via het informatienummer: 0800-21 08 (gratis) (Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 18:00 uur).

  U kunt uit de Wtcg ook een korting krijgen op uw eigen bijdrage voor zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en huishoudelijke verzorging uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds 2009 mag u de eigen bijdrage zorg zonder verblijf niet meer aftrekken van uw belasting. In plaats daarvan krijgt u een korting op die eigen bijdrage. U kunt een korting van 33 procent krijgen op uw eigen bijdrage zorg zonder verblijf. Daarnaast is de inkomensgrens voor de laagst mogelijke eigen bijdrage verhoogd met 5.000 euro voor mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Daardoor gaan meer mensen de laagst mogelijke eigen bijdrage betalen. U kunt de korting direct verrekend krijgen op de factuur.

  U kunt een korting krijgen van 33 procent op uw eigen bijdrage voor de Wmo. De korting geldt ook als u een persoonsgebonden budget heeft. Daarnaast is de inkomensgrens voor de laagst mogelijke eigen bijdrage verhoogd met 5.000 euro voor mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Daardoor gaan meer mensen de laagst mogelijke eigen bijdrage betalen. U kunt de korting direct verrekend krijgen op uw factuur.

  Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u deze informatie toe in een beschikking. Op de website van het CAK vindt u meer informatie over (de korting op) uw eigen bijdrage.Via de onderstaande link vindt u de betreffende website:

  http://www.hetcak.nl/

  Voor meer informatie omtrent uw situatie met betrekking tot een korting op de eigen bijdrage, kunt u ook contact opnemen met het CAK via het onderstaande informatienummer:

  Informatienummer Eigen bijdrage Wmo en zorg zonder verblijf AWBZ.
  Tel: 0800-19 25 (gratis)
  Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 18:00 uur.

  Burgers die arbeidsongeschikt zijn en een uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen krijgen, kunnen een jaarlijkse extra tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming ontvangt men van het UWV.

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Jolanda Verhorik

  Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag, dan kunt u hiervoor het contactformulier op http://www.rijksoverheid.nl invullen. Wij vragen u gebruik te maken van het contactformulier om spam en virussen te voorkomen.

  Postbus 51 geeft informatie over algemene wet- en regelgeving van de rijksoverheid. Die informatie is te vinden op http://www.rijksoverheid.nl.

 • Wim zei:

  Er zijn 2 uitkeringen van het WTCG gebeuren,het zal ook een anders gaan in Nederland.En als je recht heb op het ene heb je ook recht op het andere.

  http://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrieven/augustus2010/Binnenkort_weer_tegemoetkoming_Wtcg_doorbetalen.aspx?tmcsTrackingInfo=$pn-BKduzwtaSJAAMEs1v82m0jPiU1HHqSXsr41pfXqxsABYPVt0O_p$$

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg

  Lees ze maar eens door,dan weet je er meer van.

 • Pepita zei:

  Hoi Wim,

  Ik ben geen werknemer,vandaar mijn bijstandsuitkering…

  En ik heb zelf ook al contact gezocht met postbus 51,hun antwoord staat in mijn andere post…

  Dank je voor je moeite..

  Groetjes,Pepita

 • Wim zei:

  Ha Pepita,

  Voor de laatste WTCG hoef je ook geen ex werknemer te zijn,maar je moet wel aan verschillende dingen voldoen.

  Maat zoals je al zei,je hebt die (testjes) al verschillende keren gedaan dus je weet wat daar uit komt rollen.

  En dit staat helemaal los van het PGB,maar dat zul je ook wel weten.Ik ben rolstoel gebonden en voldoe aan vele dingen die ze stellen om een bijdrage te kunnen krijgen.Maar ben toch heel benieuwd waar ze mee aan komen zeilen.

  De staat en het CAK kennende zullen ze wel weer proberen om er voor hun zo goedkoop mogelijk er vanaf te komen.Ik heb recht op een maximale bijdrage zoals ze overal aangeven,dus ben heel benieuwd wat het wordt.En we kunnen de extra kosten die we bijna dagelijks moeten maken al 2 jaar niet meer opgeven,maar de eerst tegemoetkoming moeten we nog steeds ontvangen.

  Groeten Wim.

 • joop zei:

  Ik ben boven de 65 jaar en ontvang A.O.W.
  In november 2009 heb ik 2 hersenbloedingen gehad.
  Ik ben nu rolstoelgebonden en volgens de test heb ik recht op deze uitkering.
  Bij welke instantie kan ik deze tegemoetkoming aanvragen?

  Bij voorbaat dank voor het antwoord.

  Vriendelijke groet.

  Joop.

 • keramiekje zei:

  Hallo Joop,

  De tegemoetkoming kun je niet aanvragen, dit wordt automatisch geregeld.
  Het enige wat je wel kunt doen is nakijken op de site of je in aanmerking komt voor de uitkering. Wim heeft 3 plaatsen boven jou 2 linken neergezet, waar je kunt kijken of je voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.
  Ik hoop dat je iets aan mijn antwoord hebt.

  groetjes

 • De redactie zei:

  Ik heb een woordvoerder van het UWV gevraagd te kijken naar al deze reacties en zo nodig een antwoord te geven.

 • Pepita zei:

  Hallo Joop…
  Keramiekje heeft gelijk,maar mocht je de toeslag niet krijgen dan kan je m zelf nog in december aanvragen bij het cak…Je kan op hun site alle informatie vinden die je nodig hebt en je kan ook eventueel bellen…www.cak.nl

  Author,ik kijk met spanning uit naar het antwoord van het uwv,maar als ze weer verwijzen naar die testen,kan je dan een wit busje met mannen in het wit naar me sturen??;-)

  Groetjes,Pepita

 • keramiekje zei:

  Redactie bedankt. Ben zeer benieuwd naar het antwoord.
  In September ga ik naar Utrecht, want daar krijgen de Cliëntenraden een voorlichting van het ministerie van VWS over de WTCG en de uitbetaling er van in September.

 • De redactie zei:

  Pepita: de bus kan altijd nog…

 • Pepita zei:

  Ik vraag me af waar de reactie van de uwvpersoon blijft,of heb ik weer te weinig geduld????

  Fijn weekend,Pepita

 • De redactie zei:

  Ja, even geduld svp

 • marc leenders zei:

  @ pepita,

  Ik heb de lijst bekeken van de rijksoverheid, voor mijn broer betekend dit dat ik hem dan maar een middel moet geven tegen Psychische aandoeningen om in aanmerking te komen. Want zijn medicatie komt niet voor op de lijst. (hoe gek kun je het niet maken)

  Het is tijd dat men naast standaardisering en structuren maken ook rekening houd zeldzame ziektes die zeer aangrijpend kunnen zijn.

  Huntington is een meervoudige zeer ernstige handicap zowel geestelijk als lichamelijk en er zijn geen medicijnen voor, het is ongeneeslijk, en we vallen weer tussen wal en schip.

 • pepita zei:

  Hallo Marc,

  Ja het is heel erg oneerlijk,er zijn helaas veel mensen zoals jouw broer,die wel gehandicapt zijn,medicijnen gebruiken,en dan toch niet in aanmerking komen voor de wtgc…

  Ik begrijp dat er ergens een grens gesteld moet worden,maar deze grens is wel heel erg dichtbij…

  En zoals al eerder gezegd,de heren en dames in Den Haag maakt het niet uit,zij hebben immers genoeg finaciele middelen om het zonder toeslagen te hoeven doen…..

  Groetjes,Pepita

 • De redactie zei:

  Vanmorgen contact gehad met het UWV. De antwoorden zijn er nog niet maar komen een dezer dagen. Tja, het is even afwachten.

 • pepita zei:

  Jammer dat er hier geen smileys tot mijn beschikking zijn,ik zou hier dus die smiley plaatsen,die lachend over de vloer rolt..
  Dat komt door de woorden:een dezer dagen…..Hoe vaak ik die al niet gehoord/gelezen heb en dat het dan nog weken duurde???
  Ach,we kunnen niet allemaal zo vlot zijn,als wij,de gehandicapten die WEL alles binnen een paar dagen moeten regelen…

  Een vrolijke donderdag,Pepita

 • marc leenders zei:

  Mooi gezegd Pepita,
  Wij worden verplicht alles binnen een bepaalde tijd te doen, en vervolgens doen de ambtenaren er zo lang over als ze willen, en voorbeelden heb ik.

  Verantwoording WMO 2009 de goedkeuring kreeg ik begin Augustus, en moest 10.09 terug betalen, kon ik niet verantwoorden.

  Van de andere kant, hoop doet leven

  Groet Marc

 • Mery zei:

  @ Marc Leenders

  Ach, jij krijgt tenminste nog een “goedkeuring” van de eindverantwoording WMO.
  Ik wacht nog steeds op de eindafrekening van 2008 én 2009 😀

  Groetjes uit Rotterdam..waar blijkbaar alles kan (behalve MEEdenken met en MEEdoen voor “gewone” mensen)

  Wat betreft bovenstaand stuk..
  Ik ben giga achteruit gegaan met die hele sjipsregeling..
  3 chronisch zieken/gehandicapten in 1 huishouding..1 tegemoetkoming.
  Kun je beetje rekenen? Betekend gewoon ijskoud dat we als gezin nu leven op 27,50 per week om van te eten.
  Alles kan in “ons” Nederland….behalve dat wat voor de hand ligt blijkbaar.

 • pepita zei:

  Mery,

  Ik vond het al raar dat ik niets hoorde,maar ging er eigenlijk van uit dat het in orde was,de eindverantwoording WMO…pffff weer iets om me zorgen over te maken

  Had het trouwens al in januari ingeleverd,kreeg ik ergens in maart of zo een brief waarin stond dat heteindweet ik al niet meer,ingeleverd moest worden..Dus ik maar WEER bellen hè…

  Groetjes,Pepita

  ps heb jij gebeld waarom het zo lang duurt???

 • pepita zei:

  Hallo,

  Het is dus nu al 16 september en nog geen woord van de persoon van het uwv….

  Waar zijn mijn smilies????

  Fijn weekend alvast allemaal

  Pepita