1. Ingelogd blijven
 2. Inlog gegevens vergeten?

Nog geen lid?
Gratis aanmelden bij de Nationale Hulpgids.

Blog » artikel

Hoofdpunten uit het Regeerakkoord voor de Thuiszorg en Pgb

8 Reacties

We hebben eindelijk een nieuwe regering, fantastisch! De afgelopen 125 dagen hebben ze natuurlijk niet alleen koffie gedronken, er is ook echt gepraat over de toekomst. De conclusies van die gesprekken staan nu opgetekend in het nieuwe regeerakkoord. In dit regeerakkoord worden allerlei onderwerpen besproken, maar wat staat er nou over de Thuiszorg, langdurige zorg en het Pgb?

Wij hebben het regeerakkoord gelezen en voor u de belangrijkste punten eruit gehaald.

Over de thuiszorg en langdurige zorg wordt in het regeerakkoord veel gezegd. Het Pgb wordt niet specifiek benoemd maar komt in de overige onderwerpen wel zijdelings terug. Het kabinet gaat geen nieuwe hervormingen doorvoeren, dat zou ook vreemd zijn, maar zet in op verbeteringen van de huidige regelingen. Goede zorg voor iedereen, op het juiste moment en de de juiste plek.

Dat was voor de vorige regering al de insteek, met de decentralisatie als gevolg. Nu wordt die lijn dus voortgezet, maar er wordt ook gezegd dat het nog niet overal goed gaat. Men wil de ervaringen van de goede voorbeelden gaan gebruiken voor de mindere voorbeelden. Er wordt in ieder geval ruim 2 miljard euro extra beschikbaar gemaakt voor de ouderenzorg, dat is mooi aangezien er hiervoor met name werd bezuinigd.

Mooie woorden natuurlijk, op papier ziet het er altijd goed uit. Maar welke punten zijn van belang voor u?

Hierbij de hoofdpunten voor de Thuiszorg en Pgb

 • Zoals al gezegd wordt er ruim 2 miljard extra beschikbaar gesteld voor de verpleeghuizen. Dat is mooi want daar is veel bezuinigd de laatste jaren, met de nodige negatieve gevolgen.
 • Dit geldt komt echter wel ergens anders vandaag. Er komt 700 miljoen minder beschikbaar voor de ziekenhuizen, en voor de wijkverpleging en de GGZ is er 100 miljoen euro minder beschikbaar. Dat wijkverpleging niet met naam genoemd wordt in het regeerakkoord is ook raar, aangezien er door het vorige kabinet zo prominent op werd ingezet. Ook is er een groot tekort aan wijkverpleegkundigen nu, dat zal er niet beter op worden als er ook nog bezuinigd gaat worden.
 • Belangrijk is dat het Pgb in alle zorgwetten verankerd blijft. Ook worden er initiatieven en experimenten ontplooid voor overige persoonsvolgende budgetten, met name bij overlappende diciplines zoals zorg en onderwijs.
 • Er wordt erkend dat kwalitatief goede zorg wordt bereikt door in te zetten op kleinschaligheid, vraaggerichte zorg, innovatie, minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. Dat wisten we al!
 • Er wordt meer geïnvesteerd in onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit van keukentafelgesprekken en procedures voor klachten en bezwaren, zodat die verbeterd kunnen worden.
 • Mantelzorg wordt beter op waarde geschat. Er worden betere afspraken gemaakt met de gemeenten over de ondersteuning van mantelzorgers, zoals respijtzorg en dagopvang, goede communicatie over het aanbod en de gebruikelijke hulp.
 • Administratieve lasten in de zorg worden verlaagd. Met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders zullen schrapsessies worden gehouden om overbodige regels te schrappen. Met gemeenten wordt ook een schrapsessie georganiseerd met vrijwilligers en mantelzorgers. Goed nieuws!
 • Het kabinet gaat de financiering van passend onderwijs en zorg eenvoudiger regelen. Ook wordt de deur verder opengezet voor een budget dat ingezet mag worden in zowel zorg als onderwijs, om de verschillende financieringsbronnen te verminderen
 • In de Wmo komt er een vaste eigen bijdrage van 17,50 euro per maand. Vooral de mensen met een modaal inkomen zijn hierdoor goedkoper uit, tot wel 200 euro per maand. Daarnaast worden de bijdragen voor Wlz-zorg en beschermd wonen (Wmo) verlaagd. Onder andere het eigen vermogen wordt minder meegeteld en de stapeling van eigen bijdragen wordt tegengegaan.
 • Gemeenten worden gestimuleerd om met woningcorporaties afspraken te maken over voldoende en passende woonruimte, met bijzondere aandacht voor kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven en doorstroom. Op zich goed nieuws, maar we hopen dat eigen regie en financiering vanuit het Pgb ook hierin terugkomt.
 • Voor kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking wordt ingezet op maatwerk op basis van ervaringen van de ouders.
 • De jeugdwet wordt nader bekeken, en dan specifiek de jeugd-GGZ. De knelpunten die daaruit komen zullen worden aangepast.
 • Er wordt, na onderzoek, een wetsvoorstel voorbereid om de Wlz ook toegankelijk te maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben.
 • Discriminatie van mensen met een beperking wordt verder aangepakt. Het doel is iedereen mee te laten doen in de maatschappij, ongeacht de talenten of beperkingen.

Zoals altijd klinkt het allemaal mooi en nobel. De tijd zal leren hoeveel van deze woorden we gaan terugvinden in de dagelijkse praktijk. Met name het terugdringen van regels en bureaucratie lijkt ons een duidelijke stap die terug te zien moet zijn in het dagelijkse werk voor de hulp. Wij betreuren wel de genoemde bezuiniging op wijkverpleging en GGZ.

Hoe dan ook, de theorie staat op papier, nu nog de uitvoering in de praktijk!

 

8 Reacties

 • Daan zei:

  Jullie vergeten dat er op medicijnen wordt bezuinigd. En dat de Wajong met 5% omlaag gaat. Van 995 naar 950. Premie zorg die stijgt. Lage eigenbijdrage cak is belachelijk voor iedereen. Hoge inkomens kunnen meer missen. Net zoals rijken zeggen geen kinderbijslag nodig te hebben. Ook die groep krijgt verhoging. In Heerenveen betaald men op eigen bijdrage cak ook mog 8,50 per uur voor de thuiszorg. Hier is de av Friso maar gemeente vergoed gen eigen risico. Ook worden medicijnen niet vergoed. Dus nog steeds stapeling zorgkosten. Mensen gaan hier niet naar ziekenhuis om de reden. Haat ten koste van voeding. Feit is. Zorg is voor de rijke. De minima verzuipt. Minder huursubsidie enz enz.

 • Linda zei:

  Het heeft geen zien om je druk te makken .
  Zij doen toch wat ze willen .
  Wat kan het ze schellen of jij het kan reden of niet .
  in dit land zijn de mensen met minder niet belangrijk .
  Zeker zieken en gepensioneerde kunnen barsten .
  gemeente krijgen geld bij en potten er mee .
  hulp verleners krijgen niets er bij per uur .
  Maar doen wel al het werk .
  hoe zo weke loont ??????
  De moet zak in je schoenen als je die al heb .
  Maar wij mensen hebben onze ogen en oren dicht gehad met de verkiezingen .Ze praatten ons iets aan van wij gaan voor uit maar zij bedoelen hun zelf gaan voor uit .Het zijn gewoon eigen Zakken vuller[s] .

 • Harry zei:

  Hallo dat die poppen ook in de poppekast regeren het is toch 1 grote poppekast

 • Wil zei:

  Hallo,

  Ten eerste redactie deze informatie heeft zeven maanden geduurd toch knap dat dat 125 dagen zijn.

  En verder beste mensen let een beetje op je Nederlands het stikt hier van de spel fouten.

  En Linda steek eens je handen uit de mouwen in plaats van ze op te houden.

  En Daan wat jij schrijft over het cak is niet waar de eigen bijdrage gaat naar inkomen en als je moet betalen voor huishoudelijke hulp dan zal je ze wel verdienen want dat gaat ook naar inkomen dus niet zeuren.

  En dan dit ik heb van mijn ouders geleerd om voor mezelf te zorgen en me niet afhankelijk te maken van die lui uit Den Haag.

 • frank zei:

  B.L.S>,

  veel mensen zijn arbeidsongeschikt , met een wajong, arbeidsongeschiktheidsuitkering , en 60% van de mensen in de bijstand zijn volledig arbeidsongeschikt, dit zijn officiele cijfers van het CPB, hand ophouden... in de jaren '80 werd het merendeel van de bedrijfswinsten aan de werkende klasse uitbetaald , nu gaat 95 % van de winsten, de meerwaarde der arbeiders, naar de aandeelhouders , vorig jaar nog werd aan hen 60 miljard aan divident uitgekeerd , en weggesluisd naar het buitenland , dus verloren voor ons land. Hand ophouden .. meer dan 20 miljard wordt door de NEd. Multi nationals aan belasting ontdoken , ofschoon deze bedrijven wel profiteren van onze voorzieningen , in de breedste zin des woords, Hand ophouden , de 1 % rijkste huishoudens beschikt over meer dan 350 miljard aan vrij besteedbaar vermogen , divident belasting wordt afgeschaft , winstbelasting, vermogensbelasting en vennootschapsbelasting geminimaliseerd , waar het om gaat is in deze tevens "hoe groot is je ecologische voetafdruk ? die is het grootst bij de zeer rijken, zij leven het meest ten koste van.. van af 1982 , het Herenakkoord , is het BNP alleen maar gestegen, maar de welvaart kwam bij steeds minder mensen terecht. Veel mensen kunnen door medische problematiek nu eenmaal niet goed voor zichzelf zorgen, dan is het vanuit het oogpunt van beschaving en moraal besef gepast dat deze samenleving deze mensen ondersteunt en hen niet vallen of op denigrerende wijze in de hoek zet waar de klappen keer op keer vallen .. we leven in een schatrijk land, met een kapitalistenkabinet die kiezen voor het monopolie kapitalisme , het is slechts een kwestie van tijd voordat de kredietbellen wederom in elkaar ploffen, zodat met de volgende systeem crisis opnieuw de normale nederlander getroffen wordt ,.

 • Simone zei:

  Nederland was en is nog steeds een verzorgingsstaat. Maar wellicht liep het de spuigaten uit.
  In vele andere landen geldt: “ no work, no money”.....ze verklaren ons systeem als “Paradise” and “crazy “
  Als je daar niet in staat bent om te werken, zorgt familie voor elkaar......allerlei subsidies is ook echt Nederlands.
  Wees dankbaar dat je hier woont en dat voldoende andere mensen werken zodat je geld krijgt als je zelf door een beperking hier niet toe in staat bent.

 • frank zei:

  de naoorlogse verzorgingsstaat - het menselijk gezicht van het kapitalisme - wordt in rap tempo afgebouwd , het sociale stelsel was juist door jarenlange arbeidsstrijd gerealiseerd, .. doch de vakbonden laten zich dociel in de teugels houden, Bijna 20 jaar geleden vertrouwde Lodewijk de Waal , toenmalig voorzitter van de FNV, het FD toe ( 30 jan, 1998) dat de organisatiegraad van vakbonden maximaal 30 % mag zijn, want .. anders zou het ''machtsevenwicht' verstoord zijn . Ondertussen hebben de arbeidsverhoudingen zich fundamenteel gewijzigd, en hebben de arbeidsvoorwaarden zich verslechterd, de werkende klasse werkt voor het groeiend aantal miljonairs ! hoezo dankbaar ? het gaat hier om sociale rechtvaardigheid , menselijke waardigheid, solidariteit, dus geen stemmingmakerij ..De Vakbondstop, uit PVVDA gelederen , hebben pogingen om vakbondsmacht op te bouwen stelselmatig gesaboteerd ..en een verscherping van de sociale tweedeling is een voortschrijdend fenomeen..

 • Ineke Stoffer zei:

  Ten eerste Wil:
  Waaruit kun jij opmaken uit de reactie van Linda dat zij liever haar hand ophoudt, dan dat zij haar handen uit de mouwen steekt? Door de spelfouten? Ik vind dit nogal behoorlijk denigrerend overkomen?

  Ten tweede Simone:
  Nederland is een zorgstaat en geen VERzorgingsstaat. Ik ben het met je eens dat het daarin de spuigaten uitliep. Ik werk zelf mijn hele leven al in de "gehandicaptenzorg". Later is dit veranderd in "mensen met een verstandelijke beperking". Gelukkig spreekt men tegenwoordig over "mensen met mogelijkheden". Want die hebben ze namelijk!!! Maar ze zijn wel beperkt in hun mogelijkheden. Laten we een beetje respectvol met elkaar omgaan.

  Ten derde:
  Bij de volgende verkiezingen toch maar SP stemmen?

  Mvg,
  Ineke

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te verbeteren.
We vinden je privacy belangrijk en beperken daarom het gebruik van cookies zoveel mogelijk.

Ik ga akkoord met het gebruik van cookies

Wil je meer lezen over ons gebruik van cookies en hoe je dat kunt aanpassen, klik dan hier. Lees ook ons privacybeleid.