1. Ingelogd blijven
  2. Inlog gegevens vergeten?

Nog geen lid?
Gratis aanmelden bij de Nationale Hulpgids.

Het persoonsgebonden budget (PGB)

In Nederland kun je je zorg op twee manieren krijgen: via een PGB of in natura. Zorg in Natura houdt in dat je zorg ontvangt via de ‘gewone thuiszorg’ of een zorginstelling. De instelling bepaalt vervolgens wie er bij je komt werken en op welk tijdstip. Ook beheert de instelling jouw zorggelden en houdt ze je administratie bij.

Met het PGB krijg je (via de SVB trekkingsrecht) een geldbedrag in handen waarmee je jouw eigen zorg kan inkopen. Je kunt zelf je Hulpen uitkiezen en met ze afspreken wanneer ze komen en welke diensten ze leveren. Het PGB is de aangewezen manier om zelf controle over je zorg te houden, en daarmee de regie over een belangrijk deel van je leven.

Een derde mogelijkheid is om het PGB te combineren met zorg in natura. Je kunt namelijk per zorgfunctie kiezen of je van een PGB gebruik wilt maken. Je kunt bijvoorbeeld de verpleegkundige zorg in natura laten uitvoeren door een instelling voor thuiszorg, en een PGB aanvragen voor huishoudelijke hulp.

Kiezen voor een PGB

Er kunnen allerlei redenen zijn om voor een PGB te kiezen:

  • Je wilt de regie over je eigen leven houden.
  • Je wilt werken met hulpverleners met wie het klikt.
  • Je wilt baas in eigen huis blijven.
  • Je wilt zelf hulpverleners kiezen, zelf afspraken maken en zelf de financiën regelen.

Een belangrijke reden om voor een PGB te kiezen is dat je niet meer zorgafhankelijk bent, maar meer een opdrachtgever van je Hulpen wordt.

Met een PGB ben je zelf verantwoordelijk voor de volgende zaken:

  • Op zoek gaan naar hulpverleners of naar een bureau dat hulp of begeleiding kan bieden.
  • Afspraken maken en overeenkomsten sluiten met hulpverleners.
  • De hulpverleners uitbetalen.
  • De financiële administratie bijhouden.

De Nationale Hulpgids zorgt ervoor dat deze verantwoordelijkheden een stuk eenvoudiger worden. Je kunt bij ons Hulpen zoeken, zowel naar particuliere Hulpen als naar Zorgbureaus die de zorg voor je organiseren. Daarnaast kun je op de Nationale Hulpgids modelovereenkomsten downloaden en via een partnerwebsite de pgb-administratie bijhouden.

Verschillende soorten zorg

Met een PGB kun je verschillende vormen van hulp en begeleiding inkopen, ook wel 'zorgfuncties' genaamd. Het PGB is onderverdeeld in het PGB Wmo (via de gemeente), PGB Wlz (zorgkantoor), PGB Zvw (zorgverzekeraar) en Pgb uit de Jeugdwet.

Het PGB wordt niet gezien als inkomen en heeft dus geen invloed op bijvoorbeeld belastingen, huursubsidie of uitkeringen.

PGB Wmo

Het PGB Wmo wordt door de gemeentes uitgevoerd. Onder de Wmo vallen de volgende zaken:

Huishoudelijke zorg

Vanaf 2015 zijn gemeentes niet meer verplicht om huishoudelijke hulp te vergoeden. Het is dus afhankelijk van je eigen gemeente of je dit wel of niet krijgt.

Begeleiding

Voor hulp in het dagelijks leven om zelfstandig te kunnen leven. Dit kan individuele hulp zijn of in een groep (dagbesteding).

Vervoer

De gemeente is verantwoordelijk voor een vervoersvoorziening om vrienden te bezoeken, te winkelen, uit te gaan, enzovoort.

PGB Zvw (zorgverzekeraar)

De zorgverzekeraars nemen het PGB op zich voor de functies verpleging en verzorging. Deze 2 functies worden samen ook wel wijkverpleging genoemd.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan.

Verpleging

Hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)

PGB Wlz (zorgkantoor)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. In de praktijk zijn dat de mensen die nu een hoog zorgzwaartepakket (ZZP) hebben. Met een PGB binnen de Wlz kun je zorg thuis regelen. Eventueel kun je met een modulair pakket thuis (mpt) ook een combinatie maken met zorg in natura door een instelling en het PGB.

PGB in de Jeugdwet

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit houdt in alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals bij jongeren met een verstandelijke beperking en de jeugd-ggz.

Indicatie PGB

Als je gebruik wilt maken van een PGB vraag je die aan bij de instantie die voor de zorg verantwoordelijk is. Dat kan dus de gemeente zijn, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Zij beoordelen vervolgens of je aan de voorwaarden voldoet om een PGB te krijgen.

Meer informatie over de indicatie lees je hier

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Blijf je onze website gebruiken, dan ga je akkoord met deze cookies. melding sluiten