1. Ingelogd blijven
 2. Inlog gegevens vergeten?

Nog geen lid?
Gratis aanmelden bij de Nationale Hulpgids.

Blog » artikel

Bezwaar indienen tegen de AWBZ indicatie

13 Reacties

pgb-bureau controleurHet indicatiebesluit AWBZ heeft vergaande gevolgen. Niet alleen voor hulpvrager, ook voor hulpen is het van groot belang. De intensiteit, duur en soort zorg, en de hoogte van de vergoeding hangen af van dit besluit en het beïnvloed dus welke hulp iemand inschakelt. We gaan er in principe vanuit dat het besluit zorgvuldig wordt gemaakt. Er zijn in elk geval genoeg (beleids) regels die dit zouden moeten waarborgen, waaronder de AWBZ zelf, het Zorgindicatiebesluit en het Besluit Zorgaanspraken AWBZ, diverse Beleidsregels AWBZ en de Indicatiewijzer van het CIZ die hierop gebaseerd is. Toch kan het voorkomen dat je het niet eens bent met (een deel van) het indicatiebesluit of dat het simpelweg onrechtvaardige gevolgen heeft.

Over dat laatste zegt het CIZ zegt in een citaat uit de Algemene wet bestuursrecht (waar de algemene regels voor bezwaar en beroep te vinden zijn): ‘Van een Beleidsregel dient te worden afgeweken als de Beleidsregel voor één of meerdere belanghebbenden gevolgen zou hebben, die vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de Beleidsregels te dienen doelen.’ Kortom: Ieder besluit moet ook redelijk zijn omdat de wet nooit alle gevallen dekt. Schiet een besluit zijn doel voorbij, dan kan je bezwaar indienen.

Waartegen bezwaar?

Als je het indicatiebesluit heb gekregen, kan je niet tegen alles wat erin staat bezwaar aantekenen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘inhoud van het besluit’ en ‘de informatie bij het besluit’.

De belangrijkste aspecten van het besluit, met de grootste gevolgen, behoren tot de inhoud:

 • De grondslag; is het gebaseerd op de juiste aandoening, beperking of handicap? Denk er wel aan dat de grondslag niet automatisch betekent dat je recht hebt op AWBZ zorg, andere factoren en persoonlijke omstandigheden spelen ook mee.
 • De functie(s); krijg je het soort zorg dat je nodig hebt?
 • Aantal uren zorg; krijg je genoeg zorg voor iedere functie?
 • Geldigheidsduur van de indicatie; hoef je niet te snel opnieuw door de hele molen?
 • De begindatum; krijg je de zorg bijtijds?

Naast deze inhoudelijke redenen, kan je ook bezwaar aantekenen als het CIZ om de een of andere reden geen of niet op tijd een indicatiebesluit heeft afgegeven. In principe moeten ze dat binnen zes weken na je aanvraag doen.

De ‘informatie’ bij het besluit, waar geen bezwaar tegen mogelijk is, kan toch belangrijk zijn, niet in de laatste plaats voor hulpen. De ‘leveringsvoorwaarde’ bij de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding valt er bijvoorbeeld onder. Het CIZ geeft daarin advies of een hulpverlener alleen op vaste tijden hoeft te komen, op oproep basis beschikbaar moet zijn, of zelfs 24 uur aanwezig is. De ‘leveringsvorm’ (of je zorg via een PGB of Zorg in Natura ontvangt), wordt niet eens apart in overweging genomen door het CIZ, laat staan dat je er bezwaar tegen kan aantekenen. En ook tegen specifieke zorghandelingen of bepaalde dagprogramma’s (‘activiteiten’) die worden genoemd, is geen bezwaar mogelijk.

Hoe bezwaar maken?

Omdat het een overheidsinstantie betreft moet je aan wettelijke regels voldoen om recht te hebben op behandeling van je bezwaar. Buiten deze voorwaarden mag je zelf weten wat je opschrijft. Het is natuurlijk wel belangrijk je je punt helder en overtuigend maakt. Schakel daarom zo nodig (professionele) hulp in bij het opstellen.

 • Schriftelijk; het bezwaar kan niet mondeling worden ingediend, alleen per post
 • Naam, adres en handtekening; dit is verplicht voor alle soorten bezwaren
 • Omschrijving van het indicatiebesluit; of stuur een kopie mee, dat is handiger
 • Redenen en motivatie van je bezwaar; waarom ben je het er niet mee eens?
 • Binnen zes weken; vanaf het moment dat het CIZ het besluit heeft opgestuurd

Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan tot gevolg hebben dat het bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard. Dat wil zeggen dat het niet in behandeling wordt genomen en er dus niets zal veranderen.

De afhandeling

Het CIZ zal een bevestiging sturen dat ze je bezwaar hebben ontvangen en in behandeling nemen. Ze kunnen je ook om aanvullende informatie vragen als je niet aan alle bovenstaande voorwaarden hebt voldaan. Vervolgens is dit de procedure:

 • Een hoorzitting; je kan je bezwaar mondeling toelichten als je wil. Je mag zelfs nog nieuwe stukken aanleveren tot tien dagen voor deze hoorzitting.
 • Advies van het College voor zorgverzekeringen (CVZ); dat gebeurt in praktijk altijd tenzij je bezwaar direct gegrond wordt verklaard (je krijgt meteen gelijk), juist niet-ontvankelijk is (je hebt niet aan de voorwaarden voldaan), of het College niet binnen 10 weken advies uitbrengt.
 • Het CIZ neemt een beslissing en deelt die beslissing schriftelijk mee; de beslissing moet gemotiveerd zijn en er moet instaan hoe en bij welke instantie je beroep kan aantekenen.

De beslissing kan drie dingen betekenen:

 • Je krijgt gelijk; het bezwaar is gegrond en het CIZ zal direct het nieuwe indicatiebesluit meesturen.
 • Je krijgt deels gelijk; het bezwaar is ongegrond maar er is aan sommige bezwaren gehoor gegeven en het indicatiebesluit aangepast. Deze wijzigingen kunnen theoretisch ook in je nadeel uitpakken.
 • Je krijgt geen gelijk; het bezwaar is ongegrond en het indicatiebesluit blijft zoals het was.

Het CIZ  zal proberen een beslissing te nemen binnen 6 weken nadat ze je bezwaarschrift hebben ontvangen. Als ze je gelijk geven lukt dat meestal wel maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld als ze meer (medische) informatie moesten verzamelen. Ook als ze advies vragen aan het College voor zorgverzekeringen zal het meer tijd kosten. Het mag in ieder geval niet langer dan 21 weken zijn. In dat geval kan je direct naar de rechter (normaal alleen na de beslissing) omdat het niet nemen van een beslissing ook als een beslissing wordt gezien.

Stel je bent het niet eens met het ongegrond verklaren van je (volledige) bezwaar, dan kun je ervoor kiezen naar de rechter te stappen. De procedure voor het indienen van beroep en eventueel hoger beroep bij de rechter is echter een heel vakgebied op zich. Het gaat te ver hier uitgebreid op in te gaan. Als je eenmaal zo ver bent is het verstandig onafhankelijk juridisch advies in te winnen. De kosten voor het indienen van een beroep bij de rechter (griffierecht) komen meestal voor je eigen rekening.

13 Reacties

 • m. scholtemeijer zei:

  Lees een heleboel over indicatiebesluit via CIZ.

  Woon in Amsterdam en daar gelden - bij wijze van uitzondering - heel andere regeltjes, Amsterdam handelt zit allemaal zelf(standig) af.

  In mijn geval (2 uur huishoudelijke hulp per week) is het PGB-bedrag meer dan gehalveerd,ik was destijds blij, dat Amsterdam zijn eigen weg zou gaan (zoals vaker) maar uiteindelijk ben ik "blij" gemaakt met een dode mus.

  Verlaging van het bedrag, oké,iedereen moet de broekriem aanhalen, maar het voortaan moeten doen met minder dan de helft is buiten proporties.
  Bezwaar maken lijkt me zinloos, voor elk argument van mij heeft men natuurlijk al meerdere antwoorden in de lade liggen, vechten tegen de bierkaai dus.

  m. scholtemeijer

 • Hageraats zei:

  Beste,
  Wat is het verbond van verzekeraars?
  Wie maakt dit stuk?

  Als het CIZ een bezwaar wil afwijzen, ongegrond verklaren, moet CIZ advies vragen aan het CVZ (College van Zorgverzekeringen), die krijgt daar meer tijd voor.
  C. Hageraats

 • De redactie zei:

  Hartelijk dank voor de correctie, de tekst is inmiddels aangepast.

  De redactie

 • dymph van lieshout zei:

  het CIZ halveert mijn indicatie die ik in augustus heb ontvangen. nu in februari is er blijkbaar iets veranderd waardoor ik van 3,9 uur p.v. terug moet naat 1,9 uur per week. ik kan bezwaar maken maar dan moet ik eerst 157 euro betalen. dat is voor mij reuze bezwaarlijk. de veranderde indicatie kwam volledig uit de lucht vallen. ik ben zeer verdrietig omdat men mij zegt in 1,9 uur niet de goede hulp te kunnen bieden. met andere woorden zit ik nu 4 dagen in de week in mijn pyama voor de televisie. is niet zo fijn. wat kan ik doen? ik kan als chronisch zieke toch neit constant alle bezuinigingen op mijn schouders nemen.

 • alberta zei:

  @M. Scholtemeyer.
  Huishoudelijke hulp is geen AWBZ indicatie maar WMO (de gemeente). En die wordt idd. anders geïndiceerd. Soms door het CIZ maar heel vaak door mensen die voor de gemeente werken.
  Elke AWBZ indicatie gaat via het CIZ. Huishoudelijke hulp zit bij de AWBZ alleen in een ZZP indicatie. Dus een verblijfsindicatie.

 • dymph van lieshout zei:

  jammer dat u niet kunt lezen want p.v. is persoonlijke verzorging en géén huishoudelijke hulp
  maar verder vriendelijke groet

 • alberta zei:

  @ dymph van lieshout,
  Reageerde u op mijn bijdrage? Ik reageerde namelijk niet op die van U.Ik reageerde op M.Scholtemeyer. En dat is de eerste reactie van dit item. En ja, die naam heb ik erbij vermeld.
  Ik weet dat pv persoonlijke verzorging is. En deze zit idd. in de AWBZ en wordt idd. door het CIZ geïndiceerd. En idd. ik hoor steeds meer dat men indicaties halveert. U had daar dus tegen in beroep kunnen gaan, maar daar bent u nu te laat mee.

 • alberta zei:

  @ dymph van Lieshout. SORRY.
  Nu had ik uw bijdrage niet goed meer in mijn brein staan.
  Mijn vraag aan u is: had u soms een tijdelijke indicatie. Na b. v. een operatie? Deze indicaties zijn wel vaker 3 maanden of een half jaar geldig en worden dan gekort. En stond het niet op de indicatie van augustus voor hoe lang de 3.9 uur telde en dat die later over zou gaan naar een andere indicatie????
  Ik had trouwens nog niet gehoord dat men voor een bezwaar moest betalen.

 • Lian Roovers zei:

  Indicatiesteling lijkt vaak een subjectief verhaal, maar dat is het niet. In wet- en regelgeving is vastgelegd wat wel en niet (afdwingbare) gebruikelijke (mantel)zorg is en wat bovengebruikelijk is of overgenomen / gecompenseerd moet worden. Bij gemeentelijke verantwoordelijkheden is hetgeen geindiceerd kan worden sterk afhankelijk van de reeds bestaande algemene voorzieningen en de geschiktheid daarvan. Binnen de AWBZ zijn er nog wel afdwingbare of verzekerde "rechten". Als je niet afhankelijk wil zijn van de black box van indicatiestellers kun je op de site van Zorg-Unie een taksatieschaal invullen die je inzcht geeft in die black-box. Is helaas niet gratis maar dan sta je wel sterker in je "claim". Zeker bij bezwaar en beroepsprocedures een aanrader en dat er maar veel mogen komen zodat er dan ook vanzelf jurisprudentie ontstaat wat ons allemaal ten goede kan komen zodat het niet alleen is voorbehouden aan the happy few!

 • dymph van lieshout zei:

  voor de zekerheid ik reageer op alberta van 25 februari 15.03. Ik had geen tijdelijke indicatie deze liep tot 2026. dus daarom vind ik dat de indicatiestelling van 6 februari uit de lucht komt vallen. en daarbij vind ik de € 157 echt een groot probleem. temeer omdat ik de regels niet ken misschien zijn die per 1 januari wel gewijzigd en is het sinds die datum wel normaal dat je maar 3x in de week wordt geholpen.

 • dymph van lieshout zei:

  reactie aan Lianne Roovers ik heb op de site van Zorgunie gekeken en ook de taxatieschaal gevonden. Filmpje bekeken. maar ik zie nergens een bedrag dat ik zou moeten betalen voor het invullen van de vragenlijst. hoeveel gaat zoiets kosten?

 • Lian Roovers zei:

  Als je via een MEE organisatie vraagt naar de taksatieschaal kost het alleen de inzet van de medewerkers van MEE en die moeten er tijd voor maken. Ik weet niet waar je woont, maar ik weet dat niet alle MEE organisaties een licencie hebben, via zorg-unie kost het 486,-- ex BTW geloof ik.

 • dymph van lieshout zei:

  wat een groot bedrag 486 euro waar gaat dat geld naar toe? en hoeveel kost de tijd van een MEE medwerker in godsnaam 9is dit geen vrijwilligersorganisatie?) het duizelt me allemaal nogal

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te verbeteren.
We vinden je privacy belangrijk en beperken daarom het gebruik van cookies zoveel mogelijk.

Ik ga akkoord met het gebruik van cookies

Wil je meer lezen over ons gebruik van cookies en hoe je dat kunt aanpassen, klik dan hier. Lees ook ons privacybeleid.