Community Forum Kenniscentrum
Bekijk berichten per thema:
Home » categorie Nieuws » artikel

Eigen Bijdrage AWBZ en Wmo

9 Reacties

Rij eurobankbiljettenVanaf deze maand zullen de beschikkingen voor de eigen bijdrage bij Zorg Zonder Verblijf (AWBZ) en Wmo zorg weer door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) worden uitgestuurd. Hoe wordt deze eigen bijdrage berekend? En hoe kom je erachter wat je eigen bijdrage zal zijn als je volgend jaar zorg ontvangt of wil ontvangen op basis van de AWBZ of de Wet maatschappelijke ondersteuning?

We bespreken hieronder de eigen bijdrages voor Zorg Zonder Verblijf en de Wmo zorg. Wie zorg in een instelling ontvangt betaalt ook een eigen bijdrage maar daar gaan we vandaag niet verder op in. Het gaat hier om dingen als thuiszorg en begeleiding (AWBZ/Zorg Zonder Verblijf), en bijvoorbeeld om het plaatsen van voorzieningen in je woning of het ontvangen van huishoudelijke hulp (Wmo). Aan al deze vormen van hulp moet je in principe zelf mee betalen.

De hoogte van het eigen bedrag wordt berekend door het CAK.Voor AWBZ zorg doen ze dit namens de landelijke overheid en voor de Wmo namens de gemeente waar je woont. Iedere gemeente levert de gegevens aan op basis waarvan het CAK de berekeningen maakt en de eigen bijdrage int voor de inwoners van die gemeente. De regels voor de eigen bijdrage Zorg Zonder Verblijf zijn door het ministerie vastgesteld en door het hele land hetzelfde.

De Eigen Bijdrage

In het bepalen van de hoogte van je eigen bijdrage houdt het CAK rekening met de volgende factoren:

 • De grootte van je huishouden; woon je alleen of met meerdere mensen
 • Leeftijd; ben je jonger dan 65 jaar of 65 jaar en ouder
 • Je inkomen; hoe meer je verdient hoe meer je kan betalen
  • Het gaat hier om het verzamelinkomen van jou en de personen waarmee je een gezamenlijke huishouding voert.
  • Daaronder valt naast loon bijvoorbeeld ook een uitkering, dividend of rente
  • Bij de belastingdienst wordt je verzamelinkomen opgevraagd van twee jaar voor het jaar waarin je de zorg krijgt, dus in 2012 geldt het inkomen uit 2010
  • Een nieuw wetsvoorstel bepaalt dat vanaf 2013 de eigen bijdrage hoger wordt als je beschikt over aanzienlijk vermogen, dus veel geld of bezittingen hebt
 • De zorg die je ontvangt; meer zorg betekent een hogere eigen bijdrage
  • Hieronder vallen ook hulp, voorzieningen en een eventueel PGB
 • Je woonplaats; dit is alleen van belang voor de eigen bijdrage Wmo

Op basis van je inkomen, leeftijd en thuissituatie, wordt een zogeheten ‘maximale periodebijdrage’ berekend. Dit is het bedrag dat je per periode van vier weken maximaal aan eigen bijdrage betaalt, ongeacht de hoeveelheid zorg. Vervolgens wordt bekeken wat je aan zorg krijgt in die betreffende periode en hoeveel dat heeft gekost. Voor zorg zonder verblijf wordt uitgegaan van een vast uurtarief (€13,40 in 2012) waarbij een dagdeel groepsbegeleiding als een uur wordt gezien. Het tarief in de Wmo wordt per gemeente vastgesteld.

Als in de periode van vier weken je zorgkosten lager zijn dan de maximale periodebijdrage dan betaal je uiteraard alleen die zorgkosten, als de zorgkosten hoger zijn betaal je in principe de maximale bijdrage. In feite betaal je dus altijd ofwel de daadwerkelijke kosten van je eigen zorg, ofwel de maximale periodebijdrage, waarbij het er om gaat welke van de twee het laagste bedrag is. Sommige mensen krijgen een combinatie van AWBZ en Wmo zorg. In dat geval mag de totale eigen bijdrage nooit hoger zijn dan de maximale periodebijdrage. De eigen bijdrage Wmo, geïnd door het CAK, krijgt hierbij voorrang.

Het CAK stuurt een keer per jaar (vanaf maart dus) een beschikking waarin de maximale periodebijdrage staat en de belasting gegevens waarop dat gebaseerd is. Vervolgens sturen ze iedere vier weken een factuur met het bedrag dat je eventueel moet betalen. Als je een persoonsgebonden budget ontvangt kan het zijn dat je eigen bijdrage al is ingehouden. Bij een PGB uit de AWBZ heeft het zorgkantoor de eigen bijdrage al berekend en ingehouden en bij een PGB op basis van de Wmo ligt het aan de gemeente of de eigen bijdrage daar al op is ingehouden of niet. Deze informatie kan je vinden op de beschikking van het CAK.

Verlagen eigen bijdrage

Er zijn verschillende redenen waarom een eigen bijdrage verlaagd kan worden en manieren waarop je (een deel van) de eigen bijdrage vergoed kan krijgen:

 • Gedaald inkomen; als je inkomen in 2012 tenminste € 1.816,- minder is dan in 2010 kan de eigen bijdrage worden aangepast. Hiervoor kan je een aanvraag indienen bij het CAK
 • Korting; bij de afschaffing van de eigen bijdrage als aftrekpost in 2009, is een korting bedongen op de eigen bijdrage. Deze korting van 33% wordt direct en automatisch toegepast.
 • Bijzondere omstandigheden; de zogeheten hardheidsclausule kan door een zorgkantoor worden ingeroepen om de eigen bijdrage niet in rekening te brengen als er minderjarige kinderen zijn die volgens maatschappelijk werk dringend hulp nodig hebben
 • Bijzondere bijstand; als je de eigen bijdrage niet zelf kunt betalen kom je wellicht in aanmerking voor bijzondere bijstand voor (een deel van) het bedrag. Dit kun je aanvragen bij je gemeente.

Meer informatie

Via deze link kom je op de website van het CAK waar je een voorlopige berekening kan maken van je eigen bijdrage over 2012 en, als het zover is, ook over 2013. Over 2012 worden zoals gezegd de belasting gegevens uit 2010 gebruikt tenzij je aantoont je inkomen achteruit is gegaan. De berekening is voorlopig en “er kunnen geen rechten aan worden ontleend”. Gebruik de berekening dus alleen als indicatie. Op de site van het CAK kun je ook vinden hoe je (binnen 6 weken) bezwaar maakt tegen de beschikking als je het er niet mee eens bent.

About De redactie

houdt dagelijks het laatste nieuws in de gaten en probeert zo zorgvragers en zorgaanbieders in de thuiszorg en begeleiding op de hoogte te houden. De artikelen van de redactie mag u volledig overnemen en gebruiken voor uw eigen website of nieuwsbrief. Zolang u maar een linkje plaatst naar het oorspronkelijke artikel.

9 Reacties »

 • Hans C. zei:

  Het is te hopen dat de mensen met een kleine beurs ook nog gebruik kunnen blijven maken van de WMO,zorg zonder verblijf, nu met de tweede bezuinings ronde in aan tocht, moet de kaasschaaf methode in steling gebracht worden.Hoop dat de minderbedeelde niet achter de geraniums verdwijnen. Het verzamel inkomen lijkt een slechte rekenmethode, hoop dat alles gaat lukken, en betaalbaar blijft.

 • Josta van der Wiele zei:

  Hopelijk wordt nu ook de ongelijke behandeling tussen alleenstaanden en gezinnen aangepakt. Tot nu toe is het zo dat een alleenstaande, met een even hoog inkomen als bij een gezin, een HOGERE eigen bijdrage moet betalen dan wanneer iemand in het gezin dezelfde hulp aanvraagt in het kader van de Wmo. De eigen bijdragen die alleenstaanden moeten betalen in het kader van de AWBZ zijn nog schrijnender.

 • Peter zei:

  Leve de bureaucratie! Het is weer lekker ingewikkeld gemaakt met de bekende uitzonderingen op uitzonderingen.
  Wil je dit allemaal bijbenen en integreren heb je weer een hoop extra tijd nodig. Krijgen we hiervoor een vergoeding?

 • Marjon zei:

  Ik krijg de hik van al die instanties die ons verzamelinkomen hanteren als maat voor al dan niet recht hebben op ….. Wij hebben elke maand echt moeite om niet in het rood te komen,en behoren tot het segment dat sober leeft.Maar het verzamelinkomen is hoog genoeg voor: maximale eigen bijdrage CAK,geen aanvullende beurs voor studerend kind (die al een aantal jaren op zichzelf woont en nu maximaal moet lenen),een eigen bijdrage vervoer die even hoog is als de vergoeding die gegeven wordt, geen zorgtoeslag of huurtoeslag….
  Heren/Dames bedenkers van al dit moois, kan er misschien bij het vaststellen van al die eigen bijdrages of recht hebben op ook eens gekeken worden naar het besteedbaar inkomen dat overblijft omdat allerlei instanties alleen maar hoeven te kijken naar het verzamelinkomen?

 • werner zei:

  De eigenbijdrage van het cak wordt vast gesteld op bruto inkomen(gezamelijk).
  Maar mensen met een uitkering of aow (evt pensioen) is het bruto jaar inkomen
  minder maar netto meer als heel veel met middel inkomen die vallen
  het hardste.
  Ik heb 4 kinderen en ben getrouwd maar moest vorig jaar met aftrek
  128,00 euro per maand betalen maar dit was door de extra kosten voor ons veel teveel….
  Ik snap niet dat ze van bruto uitgaan want als je alleen een uitkering hebt is met bruto netto niet veel verschil.
  Nu krijg ik een uitkering van 400,00 pm maar nu krijgen we geen zorgtoeslag en geen andere belasting terug gaaf mag terug betalen.
  kinderen minder studie financieering nou achteraf hebben we minder
  dan ik niet werkte.We hebben nu schade ik hou mijn hoofd vast wat de eigenbjdrage nu word.De uitkering moet ik opgeven het gaat niet anders meer.Wat de zorgverzekering al kost pm nou met vier personen zijn we ook al pm 500,00 kwijt en tot nu toe al van 2 personen eigen risico helemaal en de andere gedeeltelijk,dus minimaal 720,00 pm daar ook al kwijt.Nu weet niet verder zonder hulp kunnen we echt niet waar moet dit naat toe??????

 • Will zei:

  Josta dat is niet waar wat je zegt dat alleenstaande en gezinnen nu eindelijk gelijk worden behandeld.

  Wij zijn samen en in 2011 moesten wij een eigen bijdrage betalen over het jaar 2009 , waar toevallig mijn man wat meer heeft verdiend .
  maar ik moest wel in 2011 daarover de eigen bijdrage van de gemeente WMO , ik heb veel hulpmiddelen en wel € 160,00 per 4 weken betalen .

  Dit jaar hetzelfde over 2010 , mijn man met pensioen en niet veel aanvulling dan is 160,00 wel erg veel per 4 weken.
  Voor de PGb AWBZ betaal ik ook een eigen bijdrage eigenlijk hoor het bedrag van de WMO met de AWBZ verrekend te worden maar dat is een lange weg om dat er door te krijgen dus ik betaal 2x mijn eigen bijdrage , het cak had ik 3 mnd niet betaald zodat ik eerst geld terug kreeg van de AWBZ krijg je een Aanmaning van het CAK .
  Op dit gebied moeten de Zorgkantoren nog veel leren .
  Wij als Somatische ( verschillende )Ziekte,s hebben het lichamelijk en geestelijk toch al zwaar .

  Kom je net uit het ziekenhuis , nog erg ziek krijg je van de PGB Zorgkantoor een brief ja u bent deze keer uitgelood voor intensieve controle , ik gebeld dat ik net thuis ben uit het ziekenhuis en het nu al de 4de keer was , met deze keer uitgelood of het deze keer niet hoefde , nou een week later kwam er een brief ja u moet het wel opsturen , terwijl ik weer opnieuw een week erin ging , en dit is zo burokratische als de pest , het ergelijke is dat ze nooit wat kunnen vinden.
  om met een stok te slaan , de laatste dag van inbreng brengen we het expres pas weg.

  will

 • Roos zei:

  En wat te denken van kinderen boven de 18. Ook deze betalen een eigen bijdrage. Zowel de ouders als kinderen. Een flinke optelsom dus voor mijn gezin.

 • Anna zei:

  En alleenstaande ouders worden gerekend als alleenstaanden, echter zij hebben meer onkosten in verband met de kinderen die ze onderhouden. Er wordt dus ook in deze (weer) geen rekening gehouden met (extra) kosten.

 • Jograai zei:

  Opheffen dit CAK!
  Meer vreemd is dat plots ik veeeeel armer ben geworden plots 1 x zoveel eigen bijdrage moet gaan betalen!!!
  Deze instantie is altijd al een graai rommel zooitje gewest dat naar mijn mening opgeheven dient te worden.
  Meer beter is nog om de zorg op normale tarieven te krijgen, is eigen bijdragen ook niet meer nodig.
  Langdurig verblijf – kortdurend of opname ziekenhuizen zorginstellingen rekenen tarieven die niet normaal meer te noemen zijn.
  Europese verzekeringen slaan stijl achterover van deze hoge Zorgtarieven.
  Laat men dit maar eens flink laten zakken dan kunnen de eigen bijdragens ook weg.
  Hoe kan nu een kamer in een bv zorginstellingen ongeveer 10.000€ kosten (verzorginshuis) Hoe kan nu alleen de zorgekosten incl. arts in een kliniek 367€ per dag kosten eco. de kamer?
  Hoe kan het dat met het PGB alles veel goedkoper was dan al die onbetaalbaren Zorgbureaus?

  En dan nog aan ons een CAK eigen bijdrage voor deze soort zorg etc te vragen. Sorry maar ik denk dat ik weiger te betalen. Dit zou een ieder moeten gaan doen?!

  Brutaal ikke, nee hoor, ik ben doodmoe van al dit gedoe wat je moeier en zieker maakt!!!