Community Forum Kenniscentrum
Bekijk berichten per thema:
Home » categorie Nieuws » artikel

Zorggeld besteden aan huur, kan dat?

96 Reacties

De Thomashuizen gebruiken het pgb van hun cliënten om de huur van hun kapitale panden te betalen. Twee derde van de huur, 95.000 euro per jaar, wordt gefinancierd met geld van cliënten dat bedoeld is voor zorg.

Er zijn ongeveer 120 Thomashuizen in Nederland. Dit zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. Elk huis heeft acht bewoners, die worden begeleid door een inwonend echtpaar. Politici zijn zeer te spreken over de Thomashuizen: huiselijk, zonder bureaucratie en dus goedkoper. Hoewel de zorg wellicht goedkoper is, zijn de Thomashuizen vaak gevestigd in kapitale panden. Deze dure panden worden voor twee derde vergoed met het pgb-budget van haar inwoners.

Oprichter Hans van Putten stelt dat zij de zorg goedkoper leveren dan andere instanties, waardoor de besparing gebruikt kan worden om de cliënten in een mooi pand te laten wonen. Zij leveren de zorg die nodig is en krijgen daar een afgesproken bedrag voor. Wat zij vervolgens met dit bedrag doen, zou niet uit hoeven maken omdat de zorg al geleverd is.

De afgelopen dagen hebben zowel voor- als tegenstanders van zich laten horen. Zo geeft Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg in de Volkskrant (31-5-2014) aan dat volgens zijn berekening slechts de heft van het pgb-geld daadwerkelijk uitgegeven wordt aan zorg. Hij ziet dit als oneigenlijk gebruik van zorggeld.

Er zijn echter ook positieve verhalen. Zo zijn de meeste bewoners en hun familie zeer tevreden over de zorg in de Thomashuizen. In een ingezonden brief aan dezelfde krant (3-6-2014) beschrijft de familie van een bewoner wat een verademing zij het vonden toen hun familielid van een grote zorginstelling overgeplaatst was naar een Thomashuis. Er is rust, ruimte en plek voor persoonlijke ontwikkeling.

Wat vindt u, kan het pgb-budget gebruikt worden voor (een deel van) de huur van deze huizen? In principe is het pgb bedoeld voor zorg, maar wellicht is de omgeving in dit geval onlosmakelijk verbonden met de zorg die er gegeven wordt? We zijn benieuwd naar uw mening.

About De redactie

houdt dagelijks het laatste nieuws in de gaten en probeert zo zorgvragers en zorgaanbieders in de thuiszorg en begeleiding op de hoogte te houden. De artikelen van de redactie mag u volledig overnemen en gebruiken voor uw eigen website of nieuwsbrief. Zolang u maar een linkje plaatst naar het oorspronkelijke artikel.

96 Reacties »

 • Alida van oyen zei:

  Al een paar maal lees ik dat huur (en eventuele andere woonlasten) betaald zouden moeten worden met de uitkering van de volwassene die gebruik maakt van een Thomashuis. Daar kan ik mij zeker in vinden. PGB is bedoeld om zorg in te kopen en niet om woonlasten e.d. te betalen.
  Mijn oudste zoon (12) heeft een PGB gehad en was geplaatst binnen een gezinshuis (niet helemaal te vergelijken met een Thomashuis), zij hebben ons daar nimmer inzage gegeven in hoe het budget wordt besteed. nu is er een controle vanuit het Zorgkantoor en wordt ineens in allerijl alles aangepast door de beheerders van het gezinshuis. Nieuwe overeenkomst, omdat er geen dagprijs mag worden gerekend, alleen een uurprijs. Er moet een verandering in verslaglegging komen om aan te tonen dat er ook daadwerkelijk de zorg is geleverd die nodig is om het doel te bereiken. Maar ook moet erin staan of de geboden zorg resultaat heeft laten zien. Bij navraag bij Per Saldo werd ons al verteld dat er voor kost en inwoning door de ouders zelf een bedrag zou moeten worden betaald omdat dit niet kan vanuit het PGB. Wel heeft onze zoon een ophoging klein schaligwonen ontvangen. Ondanks dat alles dreigen we nu wel de gehele PGB te moeten gaan terug betalen. (Nog maals mijn sorres heeft niets met een Thomashuis te maken). Hiermee wil ik toch ook wel aangeven dat PGB echt bestemd is voor ZORG en niet voor andere dingen. Zeker niet als de zorgbehoevende een uitkering heeft. Als kinderen in een instelling worden opgenomen moet daar ook apart voor worden betaald. Wanneer er een opname is met een ZIN (Zorg in Natura) indicatie, gaat de kinderbijslag en nog een beetje naar de zorginstelling om te voorzien in levensonderhoud (eten, drinken, kleding, zakgeld). Voor zover ik begrijp betaald de instelling vanuit een toelage van de overheid (die is gebaseerd op het aantal mogelijke opnames) om gebouwen te onderhouden. Voor wat ik begrijp kan alleen het deel van de PGB dat Kleinschalig wonen toelage is, gebruikt worden voor de woonruimte die de zorgbehoevende betrekt.
  Iemand die niet hulpbehoevend is met een uitkering moet ook gewoon zijn eigen woonlasten betalen en ik vindt dus dat een hulpbehoevende met een uitkering ook in staat mag worden geacht om deze woonlasten zelf te bekostigen uit de uitkering.

 • Gezinshuisouder zei:

  Hebben jullie als ouders deze bijdrage ook geleverd dan?

 • Gezinshuisouder zei:

  De kinderbijslag gaat overigens nooit naar een instellingen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen ook niet via de ZIN.

 • Monique Arts zei:

  De mensen die in de Thomashuizen wonen hebben een verblijfsindicatie in de vorm van een PGB. Dit houdt in dat ze minder geld krijgen als de zorg in natura die de grote zorgaanbieders bieden. Alleen omdat er een label PGB aan hangt denken mensen aan bedrog, heel erg vind ik dit!
  Dit jaar nog een klant van mij, die een PGB heeft heeft 21000,- euro zorggeld over 2013 teruggestort! Niet nodig gehad en dus terug naar de zorgkantoren! Gelukkig wordt ik hiervan. Als deze klant ZIN had gehad, was het “weg” geweest en had hij niet geleverd gekregen wat hij nodig heeft! Dus Thomashuizen en alle andere kleinschalige zorgaanbieders zijn over het algemeen erg betrouwbaar en ik vind het meer dan terecht goe het geld besteed wordt door deze mensen!

 • irma zei:

  Gezien de vele reacties niet alles gelezen…
  is het niet zo dat juist het besteden van zorg geld aan wonen heeft geleid tot het worden van vastgoed beheerders zijn ipv van een zorginstelling?? Hebben de vele grote zorgorganisaties niet nu juist problemen door het loskoppelen van huur en zorg en de daling van de waarde van hun vastgoed. ( soms oplopend tot in de tiental miljarden..)
  Dus inderdaad een kritische blik is gewenst maar laten we nu met elkaar een eindelijk stoppen met het afknuppelen van positieve en goedkope zorg initiatieven uit angst voor het feit dat dan alle zorgvragers hiervoor gaan kiezen….
  Kijk wat je van elkaar kan leren en behoud het goede..ook in het omgaan met zorg geld en vastgoed.

 • Ria zei:

  Hallo, ik woon zelf ook in een mooi huis en raad eens….. Ook betaald door zorggelden.
  Een onderneming verdient middels PGB of via ZIN.
  Dat is voormij zo en ook voor deze huizen.
  Mooi dat de bewoners ook van de winst kunnen genieten. Dat is in de meeste verzorgingshuizen wel anders. Daar woont alleen de top in een mooi huis.

 • ouder zei:

  Een woonplek die voldoet aan de behoeften van de bewoner is vaak net zo belangrijk als de begeleiding. Daarmee wil ik aangeven dat ik van mening ben dat het aanbieden van een passende woonomgeving in mijn ogen van groot belang is. Onze autistische zoon is gelukkig in de gelegenheid om zich terug te trekken op een ruime, veilige, rustige plaats als daar behoefte aan is. Dat is soms belangrijker dan dure gespecialiseerde begeleiding. In dat opzicht vind ik dat wonen onlosmakelijk verbonden is met de zorg. Doordat Thomashuizen door de geboden omgeving bijdragen aan het welbevinden van hun cliënten heb ik er geen moeite als dit vanuit een zorgfinanciering wordt betaald, aangezien het een rechtstreeks op de client te koppelen onderdeel van de zorg is. Een snoezelruimte, extra rustige of rust uitstralende kamer of tuin kost zorgt daarbij ook nog eens voor een veel beter uitgangspunt voor ontwikkeling en welbevinden. Als dit te realiseren is binnen een budget wat er staat voor de zorg van deze client dan heb ik er geen moeite mee als er een deel van de gelden niet aan salaris maar aan omgeving wordt uitgegeven. Zolang er geen extra geld nodig is voor deze kleinschalige projecten en de kwaliteit gewaarborgd is zie ik kleinschalige projecten en de Thomashuizen als een waardevolle aanvulling op grootschalige AWBZ zorg die in veel gevallen nog duurder is ook.

 • Henny zei:

  Het PGB is echt bedoeld voor zorg in te kopen en niet voor het betalen van de huur voor de woning waarin de mensen wonen.
  De huur kan echt uit de wajong uitkering betaald worden, wanneer de huur gedeeltelijk uit het PGB betaald word wat gebeurd er dan met de wajong uitkeringen.
  Waar word dat geld wat over blijft aan besteed, vandaar zeker de extra kosten voor het wassen van kleding e.d.
  En wandelen daar moet ook extra voor betaald worden, of een bezoek aan de kapper o.i.d.
  Dus de wajong gaat weer naar de franchise organisatie, zij worden er meer en meer beter van.
  Door de huur te betalen uit de wajong kunnen de bewoners huurtoeslag krijgen,mijn vraag is krijgen zij dat ook als de huur gedeeltelijk betaald word uit het PGB.
  Dat zou dan echt dubbel op zijn.
  Het is echt beter als de huur betaald word ui de wajong uitkering.

 • B van Knippenberg zei:

  Lijkt me niet meer dan logisch dat de bewoners huur betalen.
  Dat dit per definitie het zorggeld is, is volgens mij een aanname van de onderzoeker.
  Weer een onderwerp om het PGB in het kwaad daglicht te stellen.
  Het pgb geld is duidelijk bestemd voor zorg en als er kwaliteit geleverd wordt zal dat ook hieraan geheel opgaan, toch? Was dat niet de reden waarom de Thomashuizen waren opgericht? Om grip te krijgen op gepaste kwalitatieve goede zorg anders dan in de grote instellingen. Het zijn de grote instellingen die deze praktijken juist toepassen om zorggelden om te zetten in vette winsten overhead waterhoofden en mega salarissen voor management en dan ook nog eens de vastgoed markt op te gaan!
  Misschien mag Nationale Hulpgids eens een vraag stellen aan Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg hoe het zit bij de grote instellingen. Deze blijven nog steeds zwaar afgeschermd voor kritiek. Het enige en schrijnende bericht wat er wel eens naar buiten komt zijn de onbeschofte hoge salarissen van directeuren die van zorggeld betaald worden.

 • Han Steijnebrugh zei:

  Als ik het goed begrijp zijn een aantal mensen op dit forum er voor dat
  De huur door bewoners van een Thomashuis uit hun uitkering betaald zou worden. En los daarvan zou dan al het geld van hun PGB’ s ten goede moeten komen aan de zorgverleners die werken in de Thomashuizen
  Dan zou het inkomen van de ondernemers van Thomashuizen dus dramatisch veel groter worden!
  Dat zou fantastisch zijn toch! Dan kunnen de ondernemers ook eens vrij nemen, weg gaan op vakantie en zo omdat ze dan gewoon professionele collegaas kunnen inhuren voor vervanging ! Geweldig toch?

  Dus wat de Thomashuizen nu doen is een soort omgekeerde fraude!
  Ze blijken honderden Euroos per maand te goedkoop!! Omdat ze geen kamerhuur van bewoners vragen naast en bovenop de pgb inkomsten van die bewoners.
  Ja dat is pas echt een misdaady natuurlijk! Doe het dan vooral in de media voorkomen alsof er geld achterover gedrukt wordt terwijl er meetbaar en beredeneerbaar juist Enorm veel extra veel en extra goede Continue zorg verleend wordt!
  De vraag wat er eigenlijk met de Wajong en andere uitkeringen van bewoners gebeurt lijkt me dan ook WEL terecht.

  Waar blijft dat geld? Wordt dat nu opgepot? Krijgen we straks weer steen en steenrijke bewoners zoals nog niet zo lang geleden bij bewoners van grote awbz instellingen. Daar spoelde het uitkeringsgeld van geestelijk verblijfspatienten ook alsmaar aan en dat aan terwijl er niets met dat geld gedaan werd. De overheid is daar toen regelend in opgetreden dacht ik

  Groetjes Steijn

 • Bianca zei:

  Alida: jij benoemd dat jou zoon in een gezinshuis heeft gewoond en dat jij nergens inzage in hebt gekregen. Iedere budgethouder heeft een eigen Digitale map waar je alle verantwoordingen in kunt kijken. Je schrijft dat er een zorgovereenkomst was met daarop vermeld de dagvergoeding? Wat wil jij nog meer als inzage dan?

  Het lijkt mij dat jou zoon niet onder dwang in een gezinshuis is geplaatst en jullie daar als ouders zelf mee ingestemd hebben of zelfs het gezinshuis uit hebben gekozen voor jullie zoon om te wonen. Kinderbijslag wordt uitgekeerd aan de wettelijk vertegenwoordiger en dus ook bij ZIN niet aan een instelling. Jij benoemd dat je er nu pas achter kwam dat jij als ouder een bijdrage had moeten leveren waar ik uit opmaak dat je dit niet hebt gedaan en de desbetreffende instantie dus alles hebt laten betalen vanuit het PGB voor jullie zoon. Je hebt dus als ik het goed begrijp kinderbijslag ontvangen en niet bij gedragen in de onderhoudskosten van je zoon. Is er nooit aan jou benoemd door deze instantie dat deze kosten niet inzitten bij zorg geleverd van uit PGB?

  Benoemen wat de desbetreffende instantie in jou ogen verkeerd heeft gedaan , waar jij je zoon zelf hebt geplaatst begrijp ik, is dan de makkelijkste weg.. Omdraaien kan natuurlijk ook” mijn kind heeft ergens gewoond waar ze alles voor mijn zoon hebben betaald, ik had hierdoor geen eigen bijdrage en kreeg wel de kinderbijslag”

  Vreemd dat er enkel negatieve dingen worden gemeld….

 • pgb er zei:

  ik vind dat er een wet moet komen dat zorggeld uitsluitend aan zorg besteed mag worden

  alle andere kostenposten moeten anders betaald en benoemd worden
  dat zou meteen de fraude met zorggeld stoppen

  gebouwen en managers etc mogen NIET met zorggeld betaald worden

  dit zal meteente dure gebouwen graaiers en fraudeurs en anderszins misbruik van zorggeld stoppen

  dit zal de ouderen- en gehandicapten zorg meteen betaalbaar maken

  en stop met het misdadig de ouderen de schuld te geven van de te hoge zorgkosten
  ik vind dit discrininatie van een totaal onschuldige en kwetsbare leeftijdsgroep

 • Willy zei:

  Ik vind dat de woonkosten uit het inkomen van de client betaald moeten worden,al deze clienten hebben als het goed is ook een Wajong-uitkering.
  Zoals in alle andere zorginstellingen zouden hieruit een gedeelte voor
  woonkosten gebruikt moeten worden in de vorm van een eigen bijdrage woonkosten.De PGB is daar niet voor bedoeld,zorg is geen huisvesting.

 • Nico zei:

  De omgeving waarin iemand is is ook deel van de zorg, zo zou je dit kunnen zien als daar extra kwaliteit vanuit gaat die ten goede komt aan de zorgvragers en zorgverleners. In het geval van de Thomas huizen zou dit zeker op kunnen gaan, de mooie sfeervolle huizen brengen een heel groot stuk levenskwaliteit met zich mee waar iedereen zich beter bij voelt waardoor er een positieve levenssfeer kan ontstaan die zeker ook van invloed is op ieders gezondheid. Dit heeft voor iedereen voordelen.

 • mar zei:

  iedereen betaald zijn huur
  waarom zouden gehandicapten dat niet hoeven??????
  zorggeld is zorggeld

  en huur is geen zorg

 • Margriet zei:

  De kosten van wonen met daarnaast begeleiding (groep/individueel), persoonlijke verzorging, verpleging ed kunnen niet van elkaar gesplitst worden. Voor mensen die geen zorgintensief kind/partner hebben is het niet voor te stellen hoe de overheid de zorg inkrimpt. Veel kosten liggen bij de ouders, kosten die in verhouding met gezonde kinderen vele malen hoger zijn. Aftrekposten zijn teniet wegens de extreem hoge drempel, extra tegemoetkomingen zijn weg of worden afgebouwd.
  Een Thomashuis is vele malen goedkoper dan wonen in een instelling. Er is veel meer 1:1 aandacht en begeleiding.

  De Wayong uitkering zal ook niet veel zijn, deze zal moeten gebruikt worden voor verzekeringen (extra kosten zorgverzekering), kapper, kleren, hulpmiddelen (worden bij lange na niet meer vergoed). Aangepaste kleren zijn duur, trappelzakken, slabben, orthopedische schoenen die door verkeerd lopen sneller slijten. Ik kan nog wel even doorgaan.
  Ik krijg sterk het gevoel dat we met elkaar naar een maatschappy gaan waar nog weinig ruimte voor bejaarde en mensen met een beperking zal zijn. Nog even en de zorg bestaat voornamelijk uit dure zorgmanagers met minimale handen aan het bed. Laten we eens beginnen met bezuinigingen bij het management, en al die idiote administratieve handelingen waar zorgverleners aan moeten voldoen (ten kosten van de zorg) beperken tot het minimale.
  Lieve mensen laten we met elkaar in vertrouwen voor elkaar zorgen. Soms lijkt het alsof er afgunst is met mensen met een PGB, vergeet niet dat vele 24×7 zorg leveren, weinig tijd voor ontspanning hebben en altijd de strijd moeten aangaan met instanties. Als je geen ervaring hiermee hebt loop dan eens kosteloos een weekje mee in een gezin.

 • cora zei:

  Ik vind het belachelijk dat mensen in dit soort dure pandmoeten wonen dit wordt dus betaalt door iedere Nederlander die belasting betaalt.Volgens mij kun je ook prima verzorgd worden in een doodgewone woning.het overgrote deel van de Nederlandse bevolking woont ook niet in een luxe vrijstaand pand!!!

 • Louis de Wit zei:

  De PGB van de bewoners gebruiken voor de betaling van huur en hypotheek is in feite misbruik maken van uitkeringsgelden. De PGB is niet bedoeld om deze instellingen te verrijken maar voor bedoeld voor de zorg en begeleiding.Mocht de bewoners nog niet voor een wajong uitkering in aanmerking komen dan is een bijdrage van de ouders de aangewezen weg.

 • Corrie zei:

  Ik vind dat de huur voor de thomashuis bewoners niet betaald kan worden uit het pgb. dat is oneerlijk tegenover cliënten die in hun eigenhuis wonen en alleen pgb krijgen voor een paar uur zorg in de week. Deze mensen moeten ook hun eigen huur betalen, waarom kan een thomashuis bewoner dit niet? omdat de panden zo belachelijk groot zijn dat ze veel en veel te veel huur kosten. De meeste thomashuizen zijn groot, villa groot bedoel ik dan dat zou ook niet hoeven. En daarbij rekent vestia ook veel te veel huur voor de eigenaren.

 • mar zei:

  ik ben het helemaal met corrie en louis eens

  bovendien er zijn al teveel werkenden armen in nederland door te hoge bijdragen aan de gemeenschap die al dit geld op moet hoesten
  en die te vaak oneigenlijk gebruikt worden door de zichzelf verrijkende graaiers aan de top en de vele sniecky constructies zoals bv huur uit het pgb betalen
  ook daarom vind ik dat de legale diefstal van gemeenschapsgelden MOET STOPPEN
  op alle gebieden dus niet alleen in de zorg

 • LJBalt zei:

  Aan alle reacties te lezen blijkt wel dat in een ingewikkeld systeem met heel veel regels en subregels er heel veel te zeggen valt. Het zou daarom beter als ‘het geldsysteem’ en de maatschappij veel simpeler ingericht zouden zijn.
  Geef alle burgers een basisinkomen waaruit huisvesting, zorg, onderwijs en voeding een basisrecht zijn en hieruit betaald kunnen worden. Willen mensen wat extra’s dan kan dat, dan zullen ze daar moeite voor moeten doen. Dan kan iedereen doen wat hij echt leuk vind, zijn veel meer mensen gelukkig. Er zijn geen tekorten, alles moet eerlijker worden verdeeld!
  Ja, dat is (wederom) een andere discussie. Ik hoop mensen hiermee te inspireren verder te kijken naar wat er op dit moment aan de hand is in de wereld. We zijn 1 wereldbevolking, zijn met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig.

 • Gezinshuisouder zei:

  En als ouders dat niet doen Louise? Zet je het kind dan op straat en geef je die niets te eten dan? Het valt mij op dat veel mensen niet weten hoe het in de praktijk werkt, wij ervaren dagelijks dat het in de praktijk allemaal niet zo makkelijk gaat als dat het in theorie lijkt. Wij hebben de meeste ervaring met kinderen die onder toezicht staan bij BJZ. Ouders ontvangen de kinderbijslag, vaak zelfs dubbele kinderbijslag. Ouders dragen vaak niets af of bij mbt onderhoudskosten… Meld je dit bij de SVB gebeurd er niets. Kinderen komen hier met 2 onderbroeken, geen sokken of Jas.. Wij mogen dit niet betalen vanuit het PGB en ontvangen geen ouderbijdrage ook niet voor eten en drinken moeten wij deze kinderen dan maar op de stoep zetten bij jeugdzorg ipv ze een veilge thuishaven bieden? Ouders komen vaak hun kind niet bezoeken, hebben we geen geld voor.

  Ouders zien het totaal bedrag van het PGB budget, hebben geen flauw idee wat de daadwerkelijke kosten zijn en zeggen dan wij dragen niets bij er komt genoeg geld binnen. Zodra een kind bij ons woont hebben wij zorgplicht wat betekent dat wij niet kunnen (en vooral niet willen )dat we de zorg
  Moeten beeindigen omdat niemand iets bijdraagt aan het onderhoud van hun kind. Ouders eisen vaak zelfs nog dat wij taken en vervoerskosten op ons nemen omdat hun kind bij ons woont terwijl dit niet betaald mag worden vanuit het PGB….de werkelijkheid wijkt enorm af van de Theorie!!!

  De daadwerkelijke reden waarom gezinshuizen/thomashuizen op basis van PGB draaien en niet ZIN heeft te maken met het aantal plaatsen die het zorgkantoor inkoopt in een bepaalde regio. Ook voor ons zou het prettiger en financieel gunstiger zijn om zorg te leveren op basis van ZIN. Het heeft niets met kwaliteit etc te maken, wij voldoen aan exact dezelfde eisen en ISO norm als waar collega huizen aan voldoen die ZIN leveren. Als 2/3 de van het zorggeld naar de huur zou gaan betekent dit dat de beheerders dus bijna voor niets werken en geen inkomsten hebben.

 • mar zei:

  ik vind de reacties van GEZINSHUISOUDER hard en negatief

  gewoon n soort zelfbeklagzang

 • Gezinshuisouder zei:

  Hahaha Mar ik klaag niet hoor, verre van dat. Ik heb de mooiste baan van de wereld. Ik geef een beeld hoe het in de praktijk werkt.

 • Tineke Faber zei:

  Jammer dat deze toon gezet wordt. De zorgkosten voor mijn oude tante in een zorgcentrum waren op jaarbasis 80.000 euro. Natuurlijk zat daar ook huur bij inbegrepen in dat bedrag. Het is toch logisch dat een gedeelte van het PGBgeld gebruik wordt voor gas water licht en huur in een Thomashuis. Het woord “kapitale panden” wordt gebruikt in het artiekel, wat een negatieve lading geeft. Huizen voor meerdere personen zijn nu eenmaal groter dat reguliere woningen en dus ook duurder in aanscaf. Vergelijk dat even met grote zorginstellingen die eveneens veel geld opslokken. Het PGB voor mensen die zelf invloed uit willen oefenen komt vaker in een negatief daglicht te staan dan de geldverslindende grote instellingen waar geen zicht is op wat de werkelijke kosten zijn. Laten we geen appels met peren vergelijken en blij zijn voor al die mensen die op een heel plezierige manier uitstekend worden opgevangen in een kleinere zetting.

 • Antje Evenhuis zei:

  DE KOP VAN DIT ARTIKEL KLOPT NIET !!

  Onze zoon woont sinds 4 jaar in een Thomashuis en de huur wordt door de bewoners betaald uit hun Wajong-uitkering en niet vanuit het PGB, begrijp niet waar die informatie vandaan komt.
  PGB wordt volledig besteed aan de zorg.

 • Jenny zei:

  Antje , ik ben het met je eens !
  Info moet 100% betrouwbaar zijn , anders niet geplaatst worden .
  Het is al erg onrustig in de zorg en onbetrouwbare info maakt er dat niet beter op !

 • Leo Verhagen zei:

  Beste,

  PGB gelden dienen voor de zorg te worden besteed, en niet aan wonen.

  onderstaand ons concept kleinschalig wonen het Max-huis, waarbij wonen en zorg volledig transparant gescheiden zijn.

  Het Max-Huis is een kleinschalige woonvorm in de wijk voor ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. In een Max-Huis beschikken de bewoners, alleenstaand of samen, over een eigen (slaap)kamer met douche en toilet en een kitchenette. Ook is er een gezamenlijke woonkamer en keuken. De woonlasten worden gedeeld en liggen onder de huurtoeslaggrens, zodat deze ook voor mensen met een kleine beurs betaalbaar zijn.

  Max-Huis de Vlinder Heesch.

  Wonen en zorg zijn gescheiden; bewoners van een Max-Huis kopen zelf zorg op maat in. Doordat de zorg is afgestemd op individuele behoeften, kan in principe iedere oudere met een zorgvraag in een Max-Huis terecht en kunnen echtparen in een Max-Huis samen blijven, ook als de een intensievere zorg nodig heeft dan de ander.

  De huur- en de servicekosten (energie, schoonmaak en onderhoud buitenzijde en terrein) worden door de bewoners afgedragen aan de verhuurder, die ook de hoogte van genoemde kosten vaststelt. De facilitaire kosten (kosten voor voeding en was- en strijkservice) maken deel uit van de kosten voor zorg en worden door de bewoners afgedragen aan de zorgaanbieder.

  Een Max-Huis voorziet bovendien in de mogelijkheid dagbesteding aan te bieden, zowel intramuraal als extramuraal. De begeleiding van cliënten in de dagbesteding is in handen van professionals die (afhankelijk van de persoonlijke indicatie) worden ondersteund door vrijwilligers. Deze activiteit kan tevens de basis zijn voor een te ontwikkelen wijkfunctie van het Max-Huis, indien de accommodatie daartoe wordt opengesteld.

  Best practice
  Het Max-Huisconcept vindt sinds 2010 toepassing in Max-Huis De Vlinder in Heesch. In De Vlinder hebben de bewoners zelf de regie over hun leven; ze functioneren zo veel mogelijk zelfstandig, kunnen zich in alle vrijheid ontplooien en deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

  De zorg die de bewoners inkopen is afgestemd op hún behoeften en wensen, verandert mee als hun zorgvraag verandert en draagt bij aan hun welbevinden. In De Vlinder wordt gewerkt met het e-Zorgdossier. Dat zorgt voor optimale efficiency, transparantie en kwaliteit(borging).

  De praktijk van De Vlinder toont aan dat het daadwerkelijk mogelijk is de ouderenzorg substantieel te verbeteren. Dat zelfs met mínder beschikbare middelen bétere kwaliteit in de ouderenzorg kan worden gerealiseerd. Die ervaring geeft aanleiding tot het streven het Max-huisconcept tot brede toepassing te laten komen en zo een duurzame vernieuwing in de (ouderen)zorg realiseren.

  Blauwdruk
  De kennis en ervaring die met De Vlinder zijn opgebouwd hebben zich vertaald in een blauwdruk voor het opzetten en exploiteren van Max-Huizen en soortgelijke wooninitiatieven. Stichting Max-Huis Nederland kan u op basis van onze kennis en ervaring adviseren over en begeleiden bij het opzetten van een wooninitiatief.

  Welke problemen lost het op?

  • Het Max-Huisconcept biedt ouderen met een zorgbehoefte een kleinschalige, beschutte en betaalbare woonomgeving.

  Als gevolg van de transitie AWBZ-Wmo zullen verzorgingshuizen op termijn verdwijnen. Ouderen met een zorgbehoefte kunnen dan niet meer in een beschutte woonomgeving terecht en zijn aangewezen op zorg en ondersteuning aan huis. Het Max-Huis biedt ouderen een woonomgeving die aansluit bij hun (financiële) mogelijkheden en wensen en waarbinnen zij zelf zorg op maat kunnen inkopen.

  • Het Max-Huisconcept biedt een oplossing voor de vraag naar duurzame herbestemming van leegstaand vastgoed.

  Veel woningen en kantoren staan momenteel langdurig leeg. Dat geldt ook voor veel cultureel erfgoed, zoals kerken en kloosters. Wanneer er geen nieuwe bestemming voor komt, dreigt het voor toekomstige generaties verloren te gaan. Veel van dit vastgoed kan van de sloophamer worden gered door het met een aantal betrekkelijk eenvoudige aanpassingen geschikt te maken voor de vestiging van een Max-Huis.

  • Het Max-Huisconcept geeft de bouwsector een impuls.

  Om leegstaand vastgoed geschikt te maken voor de vestiging van een Max-Huis moet het veelal verbouwd worden. Bouwbedrijven, waarvan er vele sinds het begin van de financiële en economische crisis in zwaar weer verkeren, krijgen hierdoor een nieuwe impuls.

  • Het Max-Huisconcept zorgt voor een substantiële ontlasting van de Wmo en de AWBZ

  Als gevolg van de transitie AWBZ-Wmo krijgen gemeenten er veel taken bij. Tegelijkertijd wordt er flink gekort op het Wmo-budget van gemeenten. Het Max-Huisconcept verlicht de druk op de Wmo en de AWBZ doordat bewoners

  • zelf zorg inkopen vanuit hun pgb (dat is 15-40% goedkoper dan de vergoeding voor een volledig pakket thuis);
  • geen beroep hoeven doen op de Wmo voor hulp bij het huishouden (het Max-Huisconcept voorziet hierin zelf), en
  • geen beroep hoeven doen op de Wmo voor aanpassingen in huis zoals een verhoogd toilet of een traplift.

  Dat zorgt voor een ontlasting van de Wmo en de AWBZ van gemiddeld € 6.500,– à € 12.000,– per
  persoon per jaar.

  • Keurmerk Het Max-Huis kleinschalige wooninitiatieven

  De Stichting Max-Huis Nederland is in samenwerking met Kiwa Nederland gestart met de ontwikkeling van een keurmerk kleinschalige wooninitiatieven, realisatie eerste keurmerk eind 2014.

  http://www.max-huis.nl/

  Leo Verhagen

  voorzitter Raad van Toezicht St. Max-Huis Nederland.

 • mar zei:

  leo verhagen
  dank je voor deze ouderenzorgvorm
  I LOVE MAXHUIS
  eindelijk kleinschalige zorg voor ouderen
  menswaardig betaalbaar en met n hart voor bejaarden

  ipv hulpbehoevende ouderen de schuld te geven van de te hoge zorgkosten
  en ze vervolgens schandelijk aan hun kwetsbare eenzame hulpbehoevende lot over te laten

  en de hoofdschuldigen nl zelfverrijkende graaiers die de verschraling in de zorg op hun geweten hebben ongemoeid laten [als dit soort harteloze zelfverrijkers over de rug van hulpbehoevenden al n geweten hebben….]

  STOP LEGALE DIEFSTAL VAN ZORGGELDEN en ander gemeensschapsgeld

  zorg zonder graaiers is liefdevol en betaalbaar

 • Henny Groote zei:

  Het concept Maxhuis lijkt mij voot mensen met alleen AOW de beste oplossing. Afhankelijk zijn van de kennis over zorg van de WMO is en schrikbeeld!

 • Lieke zei:

  Heb de hele discussie gevolgd.
  Ben zelf 3 jaar lang werkzaam geweest bij twee verschillende Thomashuizen als begeleider.
  Ik was erg gecharmeerd ,als Z verpleegkundige oude stempel, van dit concept, dat was mijn drijfveer om daar te willen werken.
  Heb bij beide echter erg slechte ervaringen.

  Het al dan niet gebruiken van PGB geld voor huur van peperdure accomodatie is nog tot daaraan toe.
  Waar níemand zijn mond over durft open te doen is het uberhaupt uit de klauwen lopen van dit initiatief door winstbejag.
  Het is héel aantrekkelijk om een grote boerenhoeve te verbouwen als Thomashuis voor een ( overigens ook niet al te betrouwbare) projectmaatschappij en daar veel geld voor te vragen.

  Het is echter óok heel aantrekkelijk om je als zorgondernemer te storten op deze markt.
  En als je daar dan een poot aan de grond hebt kun je eigenlijk gewoon doen en laten wat je wilt.
  Het budget voor eten is aan jou, de manier van omgang met bewoners bepaal jij ,( al dan niet gebaseerd op kennis en kunde) of je wel of niet aanwezig bent of hele gebeuren overlaat aan ( al dan niet kundig) personeel bepaal jij.

  Je hebt jezelf verzekerd van een riant inkomen, een riante woning in een mooie omgeving en als je goed gebekt bent en overuigd van jezelf kun je ook nogeens vanallelei predikaten bemachtigen.
  Dan kun je dus bijvoorbeeld stagaires begeleiden.
  Die stagaires zullen, nét als het overige personeel, niet hun mond opentrekken over wantoestanden want iedereen is afhankelijk en eigenlijk volkomen verbaasd en verbijsterd over wat ze aantreffen in dit,in ieders ogen zo sympathiek project.
  Een jaarlijkse enquette onder ouders geeft een gekleurd beeld omdat ouders alles gauw beter vinden dan die reguliere instelling en ook een zorgvuldig geënceneerd beeld krijgen voorgeschoteld tijdens bijvoorbeeld bijeenkomsten.
  Sommige zullen best een “onderbuik”gevoel hebben maar zich tóch laten misleiden door alle moois dat wordt voorgeschoteld.

  Stichting de Drie Nootenbomen hoort en ziet misschien wel iets maar doet er , in mijn ervaring, niks mee.

  Dit is , zonder in alle kwalijke details te treden, mijn ervaring met de twee Thomashuizen waar ik gewerkt heb.
  Ik ga ervan uit , en hoop , dat in vele gevallen het er wel proffesioneel en goed aan toe gaat.

  Mijn teleurstelling zit hem in het feit dat een op zich goed initiatief, genomen vanuit een een begrijpelijke frustratie van een ouder die te maken had met de beperkte mogelijkheden voor zijn gehandicapte kind zo ontaard in oneigenlijke motieven van zowel zorgondernemers als projectontwikkelaars en dat het zo verdomt moeilijk is dit bespreekbaar te maken.

 • mar zei:

  beste lieke
  om die reden pleit ik al meer dan 20 jaar voor n onafhankelijk meldpunt waar alle misstanden en ervaringen die je van het hart moeten in de zorg gemeld kunnen worden

  nu komen alle beunhazen fraudeurs mishandelaars uibuiters en dieven in de zorg er mee weg
  ten kostte van kwetsbare afhankelijke mensen
  en niet te vergeten ons gemeenschapsgeld

  afhankelijkheid moet nodig beschermd worden

 • Lieke zei:

  Dat zou inderdaad een goed idee zijn.
  Ik heb een meldpunt erg gemist.
  Klokkenluider zijn in deze is iets dat sterk word afgeraden.
  Ik luid nu toch een beetje de klok, na een jaar, omdat het mij zo verschrikkelijk dwars zit en ik weet dat ik niet de enige ben.

 • Henny Groote zei:

  Iedereen is volkomen de weg kwijt in Nederland, er wordt een plan gelanceerd zoals PGB budgeg na CIZ indicatie “De PGB consulente” zonder enige juridische bevoegdheid en NIET verantwoordelijk voor bestefing van het budget, vraagt de CIZ indicatie aan vraagt het medische dossier op. Maakt daar naar eigen inzicht een rapportage op, vlgs de richtlijnen van het CIZ. Wat zo ingewikkeld is dat een gemiddelde “patiënt” bijna geen budget meer krijgt toegewezen. Hoe zwaarder de indicatie hoe hoger budget, de PGB consulente vraagt 6 % jaarlijks vh budget dus verdiend meer naarmate het bedrag stijgt.
  Zij heeft 50? Zorgaanvragers gem. 22.000 per jaar aan sommigen met een verstandelijke handicap dan doet zij ook begeleiding in uren en verantwoord ing van het budget erbij. Leuk jaarinkomem.
  Bij de intensieve controle bleek dat zij bemiddelingskosten niet in rekening mocht brengen 1 factuur in januari gestuurd in 2x betaald van het budget, daar wilde zij achteraf nog declaraties in uren van maken, “door de agenda’s naast elkaar te leggen”. Dit lijkt op fraude,…. overigens maakt het niets uit het zorgkantoor keurde alles af omdat het tijdelijk verblijf op medische indicate en veilige woonomgeving tevens hoofdverblijf was. Het hoofdverblijf met daarin mijn aangepast appartement was afgebrand….door ellende van de nasleep brandverzekering werd naast chronische ziekte(s) PTSS gediagnostiseerd
  Snel verhuisd intussen is de situatie verergerd paar keer gevallen “Drop attack” en zou op advies van neuroloog in huis met rollator moeten lopen…
  Dit huis heeft af en opstapjes niet geschikt. Met de CIZ 4 indicatie zou ik in aanmerking komen voor in of aanleunwoning. Deze CIZ indicatie was ZZP 7 maar door PGB consulente verzwaard naar GGZ02 7 daarom alleen opname in verzorgingshuis of verpleeghuis. ?.. zelfs mensen met ZZP5 mogen niet opgenomen worden t/m 4 is nog geïndiceerd voor verzorgingshuis.
  Dus u met de zware indicatie maar die wel heel goed zelfstandig kan functioneren met (zelfgekozen) hulp zorg komt negens voor in aanmerking de tehuizen staan leeg en de chronisch zieke moet het doen met paar uurtjes HH. Hulp via WMO…. en door het huis strompelen en wanneer er weer gevallen wordt blijven liggen tog de volgende dag wanneer de Telefoon cirkel belt en geen gehoor krijgt dan alarm kan slaan en via ingegooid raam naar binnen wasr iemand op de vloer ligt dood te gaan……

 • Herman zei:

  de discussie een tijdje links laten liggen omdat ik me enorm stoor aan de wijze waarop veel mensen reageren.
  Het artikel in de Volkskrant is volgens mij helemaal niet bedoelt om de pgb houders algemeen in een kwaad daglicht te stellen. Integendeel, zij kaarten een serieus probleem over de Thomashuizen aan.
  Voor mijn zoon hebben we enkele Thomashuizen benaderd. Het kleinschalige concept spreekt ons bijzonder aan.
  Wat me echter tegenstaat is dat in zeker 3 contacten ook 3 keer gevraagd werd naar de indicatie om vervolgens te lezen dat dit de basis vormde voor een offerte. Niet welke zorg heeft je zoon nodig maar welke indicatie heeft die, welke ZZP. Om vervolgens een hele berekening te krijgen van de hotelkosten zoals ze dat noemden. Want als mijn zoon wajong had kreeg hij huurtoeslag en zorgtoeslag en dan was de ruim 700,- euro voor hotelkosten makkelijk te betalen. Dat hij dan maar een kleine 200 euro over houdt voor vakantie, zorgverzekering, kleren e.d…. het zal hun echt een rotzorg zijn.
  Ik en mijn vrouw hebben er bewust voor gekozen niet met hen verder in zee te gaan. Als er nou 1 Thomashuis zou zijn die op geld belust was zeg ik, kan gebeuren….maar dit waren er wel 3.
  Ach en natuurlijk hebben er veel ouders/broers zussen en de zorgmakelaar het naar de zin in een Thomashuis. Maar daar gaat het alleen ook niet om. Terecht wordt er een opmerking gemaakt in de krant dat ze veel met vrijwilligers en stagiaires werken. Maar als je dan met droge ogen blijft beweren dat het best kan en dat zorginstellingen dat ook doen heb je echt oogkleppen op.
  Want hoe kan een meisje van net 19, studerende als SPH-er als weekendbaantje alleen op een groep staan waar cliënten rondlopen met ernstige gedragsproblemen? Hoort hier op zijn minst niet een gediplomeerde kracht bij naast te lopen? En hoe is het mogelijk dat 2 met een verpleegkundige opleiding (bron Volkskrant) durven beweren dat ze dan dus van autisme alles weten?
  En hoe durft een directeur te zeggen: genoeg is genoeg, ik was al rijk toen ik eraan begon en ondertussen alleen al voor het aanbrengen van een pand bij een woningbouwvereniging naar verluid ruim 25000 euro willen toucheren? Niet gek dat hij wil dat ze luxe wonen want hij heeft er direct financieel belang bij.
  Er spelen volgens mij 2 ernstige problemen bij de Thomashuizen als ik de Volkrant lees, dat is enerzijds de drang vanuit de organisatie zoveel moeglijk huizen te hebben en daardoor ook niet te nauwkeurig zijn in hun selectie van ondernemers…..en anderzijds ondernemers hebben die als gevolg van een hoge kostenstructuur keuzes maken die niet altijd even gelukkig uitpakken voor hun cliënten.

 • Gezinshuisouder zei:

  Jammer Herman dat een mooi initiatief zo wordt bestuurd en dat je bij drie huizen op dezelfde manier benaderd bent. Petje af dat je toch drie huizen benaderd hebt en je toch verwacht had dat je net bij die ‘ene’ terecht bent gekomen waar het even anders gaat als verwacht.

  Ik heb jaren bij grote zorgaanbieders gewerkt en ook hier wordt met staigaires “gewerkt ” en draaien ze alleen de groep. Ik sluit me aan bij jou mening dat een stagaire boventallig moet staan, een stagaire die in het laatste jaar zit mag je van verwachten dat ze zelfstandig de groep kan draaien mits er achtervang is waar iemand op terug kan vallen.

  Ook wordt er binnen zorginstellingen gekeken naar het ZZP vd Client, dit bepaald mede op welke groep de client gaat wonen. Niet wat de zorgers onder ons graag zien en horen, helaas brengt ook de zorg een zakelijke kant met zich mee en moet het budget vd clienten toereikend zijn om alles betaald te krijgen en te zorgen dat er voldoende personeel ingezet kan worden.

  Ook wij binnen ons gezinshuis( wij werken samen met een grote zorgaanbieder onder een totaal ander concept dan Thomashuizen)hebben hier mee te maken, wij kijken echter in eerste instantie wat heeft een client nodig, kunnen wij dat bieden in combinatie met de andere die er al wonen etc. Als wij denken dat wij het kunnen bieden is het helaas voor ons van belang om te kijken welke zzp de client heeft… Voor de zakelijke kant van onze onderneming. Wij zullen echter nooit een client met een hoge ZZP enkel plaatsen vd hoogte van het ZZP terwijl het niet past bij de andere kinderen die er al wonen. De match en de behoefte vd client staat bij ons op nummer 1! Wij leven zelf 24 uur per dag als gezin met elkaar, voor ons is inkomsten een must om te blijven bestaan maar weegt niet op tegen de sfeer en klik tussen iedereen die hier woont inclusief wij zelf.

  Hopenlijk hebben jullie toch een fijne woonplek voor jullie zoon kunnen vinden waar zowel jullie als hij zelf een fijn gevoel bij hebben.

 • Clazina zei:

  Wanneer je hulp inkoopt bij een instantie en dan met name tijdelijk verblijf dan is het toch logisch dat daar ook de woonkosten van betaald moeten worden. Vanuit een AWBZ indicatie worden toch ook de instellingen gefinancieerd waar jongeren 24/7 verblijven. Dat we goed moeten kijken waar PGB aan besteed wordt is logisch, zo zullen er aktijd instanties zijn die zich hiermee verrijken. Aan de andere kant zie ik ook de andere kant dat we als PGB houder elke cent moeten verantwoorden, ook al koop je de hulp veel goedkoper in en kan er veel meer hulp geleverd worden met het PGB. De controles zijn echt wel wat doorgeslagen en de meeste van ons die die hulp nodig hebben voor hun kinderen leggen er zelf vaak nog op toe.

 • Lieke zei:

  Het aspect staigaires had ik onderbelicht gelaten maar ook mijn ervaringen daarbij zijn dat stagaires als volledige kracht worden ingezet, niet boventallig dus.
  De zorgondernemers waren daarbij niet altijd thuis of in de buurt.
  Tijdens vakantie’s naar het buitenland van zorgondernemers bij voorbeeld.
  Ik kan mij voorstellen dat wanneer je een kind hebt in een Thomashuis waar het wél volgens het oorspronkelijke plan gaat, en dat zijn volgens mij de ” vroege” huizen, je hier niets in herkent en je ten onrechte aangevallen voelt door zo’n artikel en deze reaktie’s.
  Mijn ervaring is echter heel anders .
  Zaken als mishandeling, hetzij lichamelijk, het zij psychisch, incompetentie, zelfverrijking, slechte medische zorg leveren, mensen met een grote zak geld toch in een groep opnemen terwijl ze er echt niet inpassen en het leven voor de anderen in de groep onmogelijk maken..
  Ik hoop zo dat hier het kaf eens rigoreus van het koren gescheiden gaat worden.

 • Henny Groote zei:

  Reactie op Clazina,, de regelzucht is erg vooral door zorgkantoor Menzis worden andere normgen gehanteerd voor besteding van het PGB BUDGET, ondanks dat met toestemming van Achmea .en op basis van de Beschikking het aangepaste appartement werd gehuurd, in afwachting van aanleunwoning keurde Menzis dit van de ene op de andere dag af.
  Gevolg hulp in huis zorg en begeleiding moest meteen gestopt worden omdat Menzis het voorschotbetaling schorstte per 1 september 2012 met terugwerkende kracht. Bezwaar werd pas afgehandeld in december 2012 uitslag PGB budget gestopt per 1 januari 2013 daarna recht op Zorg in Natura die pas in februari 2013 niet toereikend en uiteindelijk is het bedrag voor hulp zorg via Thuiszorg 4x duurder dan via het PGB budget. Dit is niet meer te volgen voor een normaal mens.

 • paul willemsen zei:

  Volgens mij is deze vraag gebonden aan de zorgvrager en niet collectief te beantwoorden.
  Indien de doelgroep, van het gebouw, speciale voorzieningen vereist is het een stuk zorg. we kunnen denken aan multi-complex gehandicapte bijvoorbeeld. hier zal de badkamer altijd groter moeten zijn dan bij een woningbouw woning. De arbowet eist ook wat.

 • Zorgboerderij de Osseweide zei:

  Ook wij maken een kostenberekening op basis van de CIZ indicatie. Die indicatie is er namelijk niet voor niks. Een deskundige heeft beoordeeld hoeveel budget er beschikbaar is voor de betreffende persoon. Zij hebben documenten onder ogen gekregen waarin staat wat de beperkingen zijn e.d. en op basis daarvan de indicatie vastgesteld met het bij behorende budget. Wij moeten bekijken of we uit kunnen komen met dat budget. Daarnaast controleer ik tegenwoordig ook (zo jammer dat het soms nodig gebleken) of de indicatie past bij het verhaal op het intake formulier. Helaas gaan mensen soms achteruit zonder dat het budget ooit aangepast is, of komt iemand met borderline binnen met enkel lichamelijke beperkingen op het intake formulier vermeld. Als er een CIZ indicatie is 4ggz-c klasse 7 bijvoorbeeld, dan weet ik nu dat ik niet te maken heb met een persoon met reuma en moeten we opnieuw om de tafel. We verdienen niet genoeg om ons dat soort fouten te kunnen permiteren helaas en als we omvallen, staan de bewoners die hier wonen wel op straat. Het is dus een stukje bescherming van ons kleinschalige zorginitiatief.

  Wij hebben de regel (als iemand bij ons op de boerderij komt wonen): we doen het voor het budget wat geïndiceerd is door het CIZ.
  Rijk zijn we er nog altijd niet van geworden, maar we hebben een modaal inkomen, wat weinig is als je na gaat dat je een enorme verantwoordelijkheid hebt en bijna geen privéleven. Natuurlijk heb je wel veel gezelligheid en voldoening van je werk, anders begin je er niet aan!

  Helaas herkennen wij ook de problematiek zoals verteld door gezinshuisouder, dat ouders van minderjarige kinderen geen eigen bijdrage betalen en ook de kinderbijslag (vaak dubbele vanwege uitwonende kind) niet voor het kind gebruiken. Het zijn trieste situaties en komen helaas vaak voor. Vaak kunnen de ouders geen eigen bijdrage missen en zijn het kinderen uit gezinnen met (ook) veel financiële problemen. Het is fijn om zo’n kind op te kunnen vangen, maar als we alleen maar zulke kinderen op zouden vangen, dan waren we wel failliet geweest nu.

  Zoals gezegd, het werk heeft ook vele voordelen (het is boeiend, gezellig, geeft veel energie, je werkt op je eigen erf vaak, kunt zelf de dag indelen), maar het is echt niet alleen rozengeur en maneschijn. 😉

 • Gezinshuisouder zei:

  Sluit me volledig bij je verhaal aan zorgboerderij Osseweide!!

 • Marianne zei:

  Meldpunt: dit bestaat (al heb ik persoonlijk nooit reactie gehad na het indienen van een klacht 15 jaar geleden. De inspectie voor de gezondheidszorg.
  Het is zelfs mogelijk om kosteloos ondersteund te worden bij het aangeven van de klacht: Zorgbelang.

  Een van mijn zoons woonde beschermd via ZIN, zwaarste GGZ pakket. Hij haalde elke maandag zijn medicijnen op op kantoor, kreeg een half uur individuele begeleiding per week. De rest ging op aan teamoverleggen, rapportages, gedragswetenschapper, gemeenschappelijke ruimtes? Nu heeft hij een pgb, 10 uur begeleiding aan huis, 24 uur kan hij terecht met acute problemen. Het gaat hem beter dan ooit, de indicatie is 2 stappen lager en nog kan er teruggestort worden. Wat ik maar wil zeggen is dat het nodig is om ook kritisch naar ZIN te kijken.

 • Zorgboerderij de Osseweide zei:

  Klopt helemaal Marianne!
  PGB zorg door zelf vanuit huis zorg in te kopen of een kleinschalige zorgaanbieder in de arm te nemen is vaak kwalitatief veel beter, omdat het zorg op maat is en dan is het ook nog eens veel goedkoper dan zorg inkopen met ZIN bij een grote organisatie.
  Er kan beter kritischer naar ZIN gekeken worden, dan dat het PGB in zo’n slecht daglicht gesteld wordt.

  Ook iets om over na te denken: Komen er allemaal weer cartoons voorbij in kranten op op de social media, omdat er weer meer bezuinigd gaat worden in de zorg en er weer arbeidsplaatsen op de werkvloer geschrapt worden. Het zou niet nodig zijn als de grote instelling niet zulke enorme overhead kosten zouden maken. Wat mij betreft heeft kleinschalige zorg de toekomst en ik hoop oprecht dat de politiek dit ook nog eens in gaat zien.

 • pgb-er zei:

  meldpunt

  n onafhankelijk meldpunt voor ALLE wantoestanden en ongerustheden wegens wangedrag in de zorg zoals oa mishandeling pesten onderdrukt worden niet serieus genomen worden onheuse bejegening bestolen worden niet de zorg krijgen waar je voor betaald etc BESTAAT NIET

  helaas dat bestaat nog niet

  is wel heel hard nodig dat dat er komt

 • Henny Groote zei:

  Het is hard nodig dat er een onafhankelijk Meldpunt Klachten over Zorgbelangen in brede zin! Ministerie van volksgezondheid houdt zich alleen bezig meg bezuinigingen. Het afsluiten van voordelige (wurg) contracten met ziekehuizen en alles overhevelen nasr de Gemeente waarbij de WMO naar willekeur kan beslissen over de nodige te verlenen zorg tegelijkertijd ook moet bezuinigen?
  Onvoorstelbaar naïef van Schippers om te denken dat het “vanzelf” goedkomt. Zij krijgt genoeg signalen dag het helemaal niet goed gaat ook staatsecretaris van Rijn neemt de klachten niet serieus.
  Deze mensen leven in een schijnwereld waar geen aandacht is voor mensen die ziek, oud of anderszins hulp nodig hebben. MELDPUNT hard nodig. Nu worden PGB butgethouders die in goed vetrouwen en op een verantwoordelijke manier hun zorg inkopen vele malen voordeliger dan via logge thuiszorgorganisaties, verantwoordelijk gesteld door het zorgkantoor voor fraude gepleegd door PGB consulente.
  Zonder rekening te houden met schrijnende situaties gedraagt het zorgkantoor zich als inquisitie! Vordert hele budget terug omdat facturen verkeerd zijn opgemaskt met BTW en Autokosten. Ook bemiddelingskosten PGB consulente 6 tot 10 % vh totale budget jaarlijks te betalen wordt teruggevorderd! De zieke naast alle fysieke en psychische problemen ook nog in financiële ellende storten.
  Bijv. door achteraf ook tijdelijk verblijf af te keuren omdat het tevens hoofdverblijf was. Hoofdverblijf was door brand verloren gegaan, daarna verergerden de ziekte klachten werd PGB beschikking afgegeven ook voot Tijdelijk Verblijf deze werd gevonden op medische en CIZ ZZP7 indicatie. Perfecte oplossing ipv veel duurdere opname in instelling. Melding van WWOONZORG onterechte besteding van PGB budget maakte dat het zorgkantoor MENZIS het budget beëindigde zonder rekening te houden met de schadelijke gevolgen en verergering van de ziekte(s).