1. Ingelogd blijven
 2. Inlog gegevens vergeten?

Nog geen lid?
Gratis aanmelden bij de Nationale Hulpgids.

Blog » artikel

Zorggeld besteden aan huur, kan dat?

96 Reacties

thomashuis Foto: Flickr/AbAberson

De Thomashuizen gebruiken het pgb van hun cliënten om de huur van hun kapitale panden te betalen. Twee derde van de huur, 95.000 euro per jaar, wordt gefinancierd met geld van cliënten dat bedoeld is voor zorg.

Er zijn ongeveer 120 Thomashuizen in Nederland. Dit zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. Elk huis heeft acht bewoners, die worden begeleid door een inwonend echtpaar. Politici zijn zeer te spreken over de Thomashuizen: huiselijk, zonder bureaucratie en dus goedkoper. Hoewel de zorg wellicht goedkoper is, zijn de Thomashuizen vaak gevestigd in kapitale panden. Deze dure panden worden voor twee derde vergoed met het pgb-budget van haar inwoners.

Oprichter Hans van Putten stelt dat zij de zorg goedkoper leveren dan andere instanties, waardoor de besparing gebruikt kan worden om de cliënten in een mooi pand te laten wonen. Zij leveren de zorg die nodig is en krijgen daar een afgesproken bedrag voor. Wat zij vervolgens met dit bedrag doen, zou niet uit hoeven maken omdat de zorg al geleverd is.

De afgelopen dagen hebben zowel voor- als tegenstanders van zich laten horen. Zo geeft Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg in de Volkskrant (31-5-2014) aan dat volgens zijn berekening slechts de heft van het pgb-geld daadwerkelijk uitgegeven wordt aan zorg. Hij ziet dit als oneigenlijk gebruik van zorggeld.

Er zijn echter ook positieve verhalen. Zo zijn de meeste bewoners en hun familie zeer tevreden over de zorg in de Thomashuizen. In een ingezonden brief aan dezelfde krant (3-6-2014) beschrijft de familie van een bewoner wat een verademing zij het vonden toen hun familielid van een grote zorginstelling overgeplaatst was naar een Thomashuis. Er is rust, ruimte en plek voor persoonlijke ontwikkeling.

Wat vindt u, kan het pgb-budget gebruikt worden voor (een deel van) de huur van deze huizen? In principe is het pgb bedoeld voor zorg, maar wellicht is de omgeving in dit geval onlosmakelijk verbonden met de zorg die er gegeven wordt? We zijn benieuwd naar uw mening.

96 Reacties

 • Caroline zei:

  Ik vind dat pgb's best ook aan huur mag worden besteed; in het geval van de Thomashuizen levert dit ook heel veel extra op.
  Wel denk ik dat het zo zou kunnen zijn dat Vestia of andere verhuurder, wat te veel rekent voor de woning;en hier flink rijk van wordt. Dit lijkt me niet de bedoeling. Vestia moet dan zo scherp mogelijk rekenen, en er niet op verdienen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dan vind ik het wel okay.

 • Kees Besseling zei:

  Ik vind dit het zelfde als dat alle bureaus het doe alleen hier hebben de cliënten ook wat aan. En bij zorgkantoren, ze zitten in grote gebouwen die ook betaald zijn van geld voor zorg.

 • Herma zei:

  (Goede) faciliteiten zijn een voorwaarde voor (goede) zorg. Ik neem aan dat de traditionele zorg haar panden ook niet financiert uit collectes. Eigenlijk vind ik het een onbenullige discussie; er wordt topzorg geleverd door de Thomashuizen tegen aanmerkelijk lagere kosten, waar hebben we het eigenlijk over?

 • VBBB zei:

  In princiepe is het besteden van zorggelden niet bedoeld om huur cq hypotheken mee te betalen maar om zorg op persoonlijk vlak te verlenen.
  Ga er maar vanuit dat deze clienten allen waarschijnlijk een uitkering ( Wajong ed ) van ca 1000 euro per maand ontvangen van de overheid. Dit is bedoeld voor huisvesting,energie kosten en levensonderhoud. tevens kunnen ze met dit inkomen ook nog een beroep doen om de maximale toeslagen te ontvangen.
  Als deze client continu in het Thomashuis verblijft kan dit hieruit betaald worden.
  Vergeet niet dat zowel de uitkeringen als zorggelden door de belastingbetaler betaald moeten worden.

 • Jiose zei:

  Aangepaste huizen om het voor een client zo veilig mogelijk te maken en een zo'n gezond mogelijke leefomgeving bieden aan mensen die dat nodig hebben is geen overbodige luxe of geldmisbruik.
  Geestelijk gehandicapten vastbinden aan een touw en naakt in een ruimte laten zitten mag wel? Is misschien goedkoper? Maar onmenselijk!
  Opbouwend bezig zijn met PGB gelden is een win-win situatie lijkt mij en daar vaart iedereen wel bij. Moet kunnen dus!

 • carla deijk zei:

  ik vind het geen probleem, thomashuizen is zo'n prachtige respectvolle manier van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En het is goedkoper dan een plek in de reguliere zorg,dus waar gaat deze discussie eigenlijk over. Er is misschien jaloezie dat deze mensen in zo'n mooi huis mogen wonen? Ik gun het ze van harte.En met liefde betaal ik hier mijn belastingcentjes aan. Dit komt ten minste goed terecht in de Thomashuizen. Als ik zelf een kind met een verstandelijke beperking zou hebben zou ik ook heel graag willen dat die een plekje in een Thomashuis zou kunnen hebben, liever dan in een grote onpersoonlijke instelling, waar het geld zit in de grote kantoorgebouwen en de overhead waar zo'n kind niets aan heeft .

 • Charlotte zei:

  Naar mijn idee zouden de regulier te maken kosten/ gebruikelijke kosten voor bewoning integraal moeten worden vastgesteld. Dan kan je een deel zorg/verblijfkosten vergoeden omdat iemand in een zorginstelling woont. Dan koppel je het los van luxe.

  Wat ik nog veel vreemder vindt is hoe zorginstellingen die zorg in natura leveren, hiermee omgaan. Nieuwe bewoners in begeleid wonen / wonen met zorg moeten particuliere huur gaan betalen, veelal 800/900 euro terwijl ze een WAJONG hebben en hiermee op de armoedegrens komen. Uit het zorgbudget, wat overigens volledig ter beschikking staat aan de zorginstelling ( 50.000 of meer per jaar), wordt echt niet meer zorg geleverd, nu de huur uit eigen zak moet worden betaald. En uit dit budget worden vele algemene kosten betaald en niet specifiek op de zorgvrager gerichte zorg.

  Nu komt dit met een pgb weer naar boven. Allicht, een pgb is 100% transparant. Maar de zorg in natura instellingen betalen die prachtige gebouwen in het bos echt niet uit eigen zak. Waarom wordt hier niet ook eens het voetlicht op gezet ?

 • stoffels zei:

  ik vind dat het geld aan de zorg geleverd moet orden .
  Iedereen moet huur betalen van welk inkomen dan ook , dank aan de mensen met een minimum of bijstand .
  Dus geen zorg geld voor de huur .

 • Greetsche zei:

  Oei,KAPITALE villa's Nee ik vind van niet.zorggeld is voor zorg.Anders krijg je weer zo een schemergrijs gebied.Net als zorgburo's die het p.G.B.geld van zorgvragers gebruiken voor bedrijfskosten.Zorg in Natura kunnen via andere regels het wel zo regelen.Buurtzorg regelt t weer net anders.Hoe t wel moet voor de Thomas huizen ?????

 • Frans Vliegenberg zei:

  Geen zorggeld voor de huur, daar bestaan andere regelingen voor. Scheiden van wonen en zorg betekent ook dat de geldstromen gescheiden zijn. Dit is de formele kant. De morele kant is dat ik het niet vind kunnen, dat zorggeld naar dure panden gaat, dit gaat ten koste van de zorg. Het zorgbudget is namelijk afgestemd op de indicatie. Wanneer dit budget aan andere zaken wordt besteed zoals wonen, dan komt de cliënt zorg tekort. Als dat laatste niet het geval is, dan klopt de indicatie niet.

  De vraag die al met al voorligt is: is er sprake van oneigenlijk gebruik of is er sprake van fraude?

 • Anne zei:

  Wanneer een Zorginstelling door middel van een efficiënte aanpak de zorg naar rato goedkope kan leveren en dus meer winst kan maken is dat volgens mij juridisch toegestaan. Voor de cliënten is het enige belang dat de zorg kwalitatief van hoog niveau is en naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Indien de uren zorg maar geleverd zijn mag daar naar mijn idee gewoon voor betaald worden. Wanneer de Zorginstelling de winst wil gebruiken in het belang en voor het welzijn van haar cliënten is dat goed aanvaardbaar.
  Daarnaast zijn er binnen de zorg op het gebied van wonen veel extra kosten. Denk daarbij aan de primaire veiligheidseisen, als de installaties van brandmelders en rookmelders de abonnementen voor de doormelding naar de meldkamers enzovoort…. Hiervoor kunnen de bedragen voor de Wooninitiatieven van het Zorgkantoor gebruikt worden. Op deze wijze wordt het geld ook gebruikt waar het voor bedoeld is, en volledig legaal. Als Zorginstelling moet je wettelijk aan veel bouwkundige eisen voldoen en die kosten nu een keer geld. Ik denk dat de Thomashuizen de PGB gelden, lees wooninitiatief gelden, juist gebruikt voor die specifieke bouwkundige eisen, die verplicht zijn. Dit hoort wel degelijk binnen de zorg gelden thuis.
  Neem daarbij de tevredenheid van de cliënten en de verhoging van het welzijn en welbevinden, dan zijn alle doelen toch behaald!!!!

 • Riemer zei:

  Mijn eerdere reactie zie ik niet verschijnen.
  Kort samengevat was die als volgt:
  Bij een PGB met vergoeding voor verblijf is verblijf te betalen uit dat deel.
  Daarbij zou imho altijd een eigen bijdrage van de zorgvrager zelf gevraagd kunnen worden voor de huur/g/w/e

  Als een zorgvrager betaalt voor geleverde zorg en de zorgaanbieder wil daar een mooi Thomashuis voor huren cq kopen dan is het vrij ondernemerschap wat dat betreft.
  Ik vraag de bakker ook niet wat hij met zijn omzet doet namelijk.

 • rensje zei:

  Het PGB is bedoeld voor de zorg. Huisvesting etc.. kunnen allemaal betaald worden uit het eigen inkomen van de cliënt.
  Bij ons woont 1 cliënt en zij betaald voor kost, inwoning,was, vervoer naar clubjes etc.. uit haar Wajong uitkering.
  Haar PGB is niet opgehoogd omdat zij niet in een Thomas huis woont. Cliënten die in een Thomas huis wonen krijgen een extra toeslag bij hun PGB voor kleinschalig wonen van ik meen 3000,- euro per maand.
  Cliënten die heel kleinschalig wonen en niet in een oude initiatief krijgen dat niet. Je creëert op deze manier ongelijkheid met het geld van de belasting betaler. Bewoners van een Thomashuis krijgen meer PGB en hebben meer te besteden omdat wonen uit zorggelden worden betaald. Het is nu juist het beleid van de overheid om wonen en zorg te scheiden. Of snap ik het nu niet meer??

 • Lia zei:

  Ik ben voorstander van een gescheiden en transparant systeem voor de financiering van zorg en een systeem voor de financiering van de huisvesting.

  Dit omdat dit geld voor zorg al jaren in handen komt van de vastgoedbezitters maar nooit in coöperaties die de client aandeelhouder maakt. Gebrek aancontrole en transparantie van deze geldstromen creëert rupsjes nooitgenoeg.

  Dit maakt dat er op grote schaal al misbruik is gemaakt door de grootschalige zorginstellingen ZIN, die nu zelfs VIC cliënten willen huisvesten in totaal ongeschikte en veel te kleine ruimtes tegen een vergoeding met een VIC bonus.
  Ook hier is geen controle op de vastgoedbezitters die slapend rijk worden van de vastgoed aandelen waar de cliënten overduidelijk de dupe van worden.

  De client wordt slachtoffer van de luimen van de top bestuurders.
  De top wordt de aandeelhouder misbruik ligt en lag al jaren op de loer.
  Dit misbruik is al jaren inhet nieuws totaal niet nieuw.

  Ik vind de nadruk op het mooie instrument het PGB onterecht.
  Dit vind ik stemmingmakerij jegens de mensen die wel kleinschalig een hoge kwaliteit van zorg leveren.
  De innovatieve zorg waar het PGB voor bedoeld is.

  Zorg leveren en vastgoedbeheer is een totaal ander vakgebied.

 • Riemer zei:

  @ Rensje: 3000 per maand opslag voor een Thomshuis?
  Nee, bewoners in wooninitatieven kunnen een opslag van 3000 per jaar krijgen. Kunnen, het is niet standaard.


  Misschien dat de redactie kan vragen of de voorzitter van Thomashuizen hier iets over kan zeggen?

 • Myriam zei:

  Voor iedereen geldt een splitsing van zorg- en woonkosten. Ik vind het Thomashuis een erg mooi initiatief waar veel mensen dankbaar gebruik van maken. Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met de wijze van financiering, zoals hierboven omschreven staat. Als de regel is scheiding van kosten van zorg en wonen dan is het PGB alleen bedoeld voor zorg en niet voor wonen. Net als andere gebruikers van woon-zorginstellingen zullen de bewoners voor hun eigen bijdrage in de woonkosten moeten zorgen.

 • Zorgboerderij de Osseweide zei:

  Onze bewoners betalen de huur gewoon van hun wajong uitkering, dat kan prima. Ik zie dus niet in waarom PGB gebruikt zou moeten worden voor de huur.

  Ik vraag mij dan af wat er met de uitkering gebeurd als er dus geen lasten van betaald worden. Dat hoef je tenslotte niet te verantwoorden.

  Gaat de familie daar leuk van op vakantie?
  Indirect riekt het dan naar mijn idee naar een vorm van PGB fraude, of zie ik dit nu verkeerd?
  Natuurlijk kan je van de uitkering ook goeie dingen doen, zoals een aangepaste rolstoelbus kopen?

  Het heeft dus voors en tegens.

 • Gezinshuisouder zei:

  Ik ben het eens met Charlotte! PGB ligt 1/3 lager qua vergoeding dan zorg in Natura, dit is gemiddeld 70 euro per dag per client!! Voor vaak zelfs betere zorg, dat een groot schalige instelling per jaar vijf miljoen of meer WINST maakt van gelden die besteed zijn voor zorg, andere inkomsten heeft een instelling namelijk niet kraait geen haantje na. Overhead kosten zoals managers,salarisadministratie etc wordt allemaal betaald vanuit geld wat bedoeld is voor zorg. Kleinschalige woonintiatieven moeten voldoen aan alle verplichtingen qua woonbesluit waar ook een reguliere instelling aan moet voldoen. Grote vd slaapkamers, huiskamer,keuken, natte cel etc wat betekend dat als je met bv vijf kinderen incl het echtpaar al snel terecht komt in een grote woning anders voldoe je niet aan de wettelijke norm. Zorg moet voor 2/3 in vergelijking met ZIN geleverd worden, het echtpaar werkt 7 dagen in de week en is 24 uur per dag beschikbaar. Het begint er erg op te lijken dat de grote zorgaanbieders gaan vrezen voor de inkomsten nu de zorg overgaat nasr de gemeente en op deze manier de kleinere de das om willen doen. Veel gemeentes/zorgregios w ollen namelijk voor 2018 80% vd zorg geleverd hebben in PGB omdat nu aan het licht komt dat zorg vaak zelfs beter is en goedkoper. Waarom kan een kleinschalig
  Woonintiatief zorg( betere) leveren op basis van PGB voor minder kosten?

 • Bakker zei:

  Het draait mijn inziens allemaal om de huisvestingscomponent.

  Als zorg wordt geleverd in ZIN, dan zit er in het stuk begeleiding (individueel en groep) een component voor onroerend goed (onderhoud, verwerving, rente etc,)
  Hiervan kan de zorgaanbieder het pand betalen waarin de zorg geleverd wordt.

  Bij PGB lijkt mij dat daar ook een component in zit. Het is aan de zorgaanbieder om te bepalen waar hij zijn geld insteekt en het is aan de budgethouder om de kwaliteit in te kopen die bij hem of haar past.

  De WA-jong uitkering wordt als het goed is verminderd met een ZZP component als 24 uurszorg is geindiceerd. Zo betaal je slechts een X aan huisvesting als staat.

  Retorische vraag: hoe kan iemand beschermd wonen (ZZP indicering) als het pand niet uit het PGB betaald kan worden?

 • Reintje zei:

  Beste VBBB,

  Ga er maar niet van uit, dat KINDEREN al een Wajong uitkering krijgen, dat is hooguit vanaf 18 jaar. Vanaf gaan ze gewoon huur betalen.
  Zorginstellingen moeten ook de gebouwen betalen, waarin de kinderen igehuisvest worden. En de zorg daar is vaak niet optimaal, omdat daar ook veel geld naar locatiehoofden, managers en bestuurders gaat.
  Tijd en zorg voor de kinderen ??? Enig idealisme ??? wordt niet van hogerhand gewaardeerd.

 • Margriet zei:

  Ik vind dit artikel echt weer zoeken naar................. Laat ze allereerst maar eens gaan bezuinigen op de dikke salarissen van de Zorgmanagers cq directie dan blijft de genoeg geld over om meer in te zetten bij de cliënt.
  Een zorgpand kost altijd geld, dus ook een boerderij of een andere woonvorm van een Thomashuis. In een rijtjeshuis een Thomashuis doen wil men ook niet? Wat wil men eigenlijk met de gehandicapten???? Onze dochter is zelf voor 100% zorgafhankelijk.

 • Gezinshuisouder zei:

  Nu is het zo dat clienten die wonen binnen een 24 uurs setting en in het bezit zijn van een Wajong een eigen bijdrage leveren aan het CAK. Ze betalen geen huur en houden gemiddeld 300 euro per maand over om hun eigen vaste lasten te betalen zoals ziektekosten, kleding , luxe boodschappen zoals frisdrank etc, uitstapjes etc. Dit wordt namelijk niet betaald vanuit de AWBZ instelling waar ze wonen, heb je weinig inkomen kun je niet mee op uitstapje, heb jij of je ouders weinig geld bij minderjarige of er wordt geen eigen bijdrage geleverd koopt een instelling geen schoenen voor jou of krijg jij geen zakgeld. In een kleinschalig wooninitatief wordt hier "menselijker " mee omgegaan . Je bent 24 uur betrokken, je leeft woont 24 uur per dag gezamenlijk met de client in een huis. Waarom komen er enkel altijd de negatieve verhalen in de media...nooit eens de voordelen en de positieve kant van het verhaal.

 • Freke Schoemaker zei:

  Thomashuizen worden in de Volkskrant volkomen onterecht beticht van oneigenlijk gebruik van zorggelden, met name pgb. De aanval op pgb-houders en zorgverleners, die zich rechtstreeks door de zorgvragers laten betalen, heeft daarmee een nieuw dieptepunt bereikt. Onjuiste berichtgeving is iets waar kranten voor zouden moeten waken. Als in het begin van een artikel een onjuiste bewering wordt neergezet valt de nuancering daarvan in de rest van het artikel minder op. Alleen de sensatiebeluste koppen worden overgenomen als “groot nieuws”, bijvoorbeeld in Skipr, het vakblad voor (traditionele) zorgaanbieders. Daar wordt vandaag min of meer triomfantelijk gekopt: Thomashuizen gebruiken zorggeld voor huur. Vooral in het begin van het artikel wordt dik aangezet dat geld dat bestemd is voor zorg wordt uitgegeven aan het betalen van huur. Hier worden appels met peren vergeleken. En wat erger is: wie er geen verstand van heeft slikt de kritiek voor zoete koek…
  Hoe werkt een pgb

  Even uitleggen hoe een pgb in de AWBZ werkt. Een zorgvrager kan naar eigen inzicht zorg inkopen met een pgb. De hoogte van het pgb wordt bepaald door de indicatie, die is afgegeven door een onafhankelijke instantie, het CIZ. De zorgvrager legt de (zorg)afspraken vast in een contract en zo lang de zorg volgens afspraak wordt geleverd is er geen vuiltje aan de lucht. De zorgverlener ontvangt een salaris voor de geleverde zorg. Of de organisatie die de zorg levert ontvangt een vastgelegde vergoeding voor het leveren van de zorg. Wat de zorgverlener vervolgens met zijn inkomsten doet mag de zorgverlener natuurlijk helemaal zelf weten. Zolang de zorg maar volgens de afspraken op maat wordt geleverd en kwalitatief verantwoord is. In mijn ogen is het prima als dit wordt uitgegeven aan huur van het huis. Maar de zorgaanbieder kan er bij wijze van spreken ook van op vakantie gaan. Of een nieuwe auto van kopen. Het is immers geen zorggeld meer, het is inkomen van de zorgaanbieder!
  Gebruik van zorggeld voor huren

  Dat werkt natuurlijk niet alleen zo met een pgb, maar ook met zorg in natura. Ik ken heel wat zorgaanbieders die kapitale panden gebruiken voor hun kantoren. Daar verblijven tussen negen uur ‘s morgens en vijf uur ‘s middags de managers en andere staffunctionarissen, zoals medewerkers van personeelsdiensten en administratie-afdelingen. Je zou bijna kunnen zeggen dat daar de mensen werken die geld kosten in plaats van opleveren: de overhead. De huur (of de koop) van deze panden wordt natuurlijk gefinancierd met de opbrengsten van de activiteiten van die organisatie. Dat is: het leveren van zorg ( in natura), die wordt vergoed door de zorgkantoren, volgens vastgelegde afspraken. Van zorggeld dus.
  Vrijwilligers en stagiaires.

  In het artikel wordt op een neerbuigende manier verteld dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers en stagiaires. Alsof dit een minpunt van de Thomashuizen zou zijn. Dat is natuurlijk een kromme redenering. Als er stagiaires kunnen werken betekent dit dat Thomashuizen zo goed functioneren dat ze geschikt zijn om zorgstudenten stage te laten lopen. Zodat ze het vak leren. En vrijwilligers worden in de hele zorg ingezet, daar wordt door de overheid op gestuurd: dat moet, want de zorg is anders onbetaalbaar. Waarom zouden traditionele zorginstellingen wel met vrijwilligers mogen werken, en Thomashuizen niet? Ik kan er echt geen touw aan vast knopen…
  Fulltime aanwezig

  Waar in het artikel geen aandacht aan wordt besteed is het feit dat de zorgondernemers wonen in of aangrenzend aan de Thomashuizen. Zij zijn daardoor fulltime aanwezig, en in ieder geval altijd, dus 24/7, op de achtergrond. In geval van nood zijn zij heel snel ter plaatse. Ook hierdoor is de inzet van vrijwilligers en stagiaires natuurlijk geen enkel probleem.
  Overdrijven

  Natuurlijk loopt er wel eens iets verkeerd. Natuurlijk is er wel eens een miscommunicatie. Natuurlijk blijkt er wel eens een zorgvrager toch niet helemaal op zijn plek te zijn in een Thomashuis. En ja, hoe groter de organisatie, hoe breder de kloof tussen “overhead” en zorgondernemers. Het succes van de Thomashuizen moet niet ook hun ondergang inluiden. Dat er waakzaam wordt gereageerd op mogelijke misstanden is alleen maar goed. Maar om nu één voorbeeld van een toegenomen zorgvraag op te hoesten alsof dit illustratief zou zijn voor gebrek aan zorg voor de duizend zorgvragers die een “happy home” hebben gevonden in de Thomashuizen vind ik wel wat overdreven.
  Kwaliteit van zorg

  Als mantelzorgmakelaar en als familielid van een Thomashuis-bewoonster kan ik me op geen enkele manier vinden in het anti-Thomashuizenbetoog in De Volkskrant. Ik ervaar het als, opnieuw, een poging om het pgb in het algemeen en een PGB-gebaseerde zorgaanbieder in het bijzonder in een kwaad daglicht te stellen. Door de kleinschaligheid en de persoonlijke betrokkenheid van de zorgondernemers, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires wordt in mijn ogen een kwaliteit van zorg geboden, die ik zelf nog in geen enkele andere zorginstelling heb aangetroffen.

 • Freke Schoemaker zei:

  Belachelijk dat Nationale Hulpgids deze ONJUISTE kop klakkeloos overneemt!!!!!!

 • Gezinshuisouder zei:

  Beste Bakker daar zit bij PGB geen component voor in!! Enkel zorg, als er minimaal vijf cliënten wonen ontvangt de client 4000 per jaar tegemoetkoming voor woonlasten. Bij een woon intiatief kleinder dan vijf dus niets!

 • Madelein Holm zei:

  Het pand met daarin het verpleeghuis wordt ook betaald door zorggeld, de overhead van grote instellingen wordt betaald met zorggeld, het CIZ wordt betaald door zorggeld, het Zorgkantoor wordt betaald met zorggeld, de inspectie wordt betaald met zorg geld etc. etc. etc.

  Is hier sprake van een hetze tegen het PGB of is het simpelweg omdat de regelingen zo ingewikkeld zijn dat het niet te begrijpen is of gaat het om een journalist die zijn werk niet doet en maar wat roept?

 • Han Steijnebrugh zei:

  We zijn toch wel een beetje raar bezig hoor met deze discussie. De krant staat vol van oplichterspraktijken met PGB s
  Directeuren van zorginstellingen fuseren alleen om er persoonlijk beter van te worden en gaan vervolgens failliet met alle personeel op straat dat dan vervolgens op hun eigen baan met een minder salaris kan solliciteren
  Bij zorginstellingen wordt grootschalig gesjoemeld met bed en stoelzitting
  Nu is er een initiatief als Thomashuizen, waar klanten en hun familie dik tevreden opgelucht en blij over zijn
  En dan gaat u in dit klimaat van grootschalig misbruik door semi overheidsinstituten fijntjes in twijfel trekken of dat geld bij prive instituut Thomashuizen wel goed besteed wordt!
  Moe nie gekker worre!!
  Natuurlijk zijn het kapitale panden! Waar kan je anders fatsoenlijk wonen met 10 clienten en 2 zorgverleners (die bijna geen prive hebben , dat moet je ook maar willen) natuurlijk maakt het pand integraal deel uit van de zorg!
  Probeer zelf eens zo iets te organiseren dan kom je er achter hoe makkelijk dat is.! Ik vindt kortom deze discussie in dit actuele klimaat erg ongepast

  Steijn

 • Gezinshuisouder zei:

  VBBB dus als ik het goed begrijp ga jij voor dat bedrag per maand 24/7 zorg en wonen bieden?

 • Gezinshuisouder zei:

  Rensje was dat maar waar!!! Zoals ik al eerder hier melde 4000 per JAAR! Wij hebben een gezinshuis waar wij 24 uurs zorg leveren aan kinderen/ jongeren met een beperking en/ of gedragsproblemen die niet langer thuis kunnen wonen op basis van PGB. Wij leveren de zorg 24/7 zeven dagen per week! Wij worden hier niet rijk van, wij doen dit omdat wij vinden dat ieder kind recht heeft op een gezinsleven. Wij leveren zorg voor 2/3 de van het budget wat een instelling ontvangt. Bij PGB zit geen vergoeding voor eten of drinken zoals bij ZIN een component aanwezig is, er zit geen vergoeding in voor woonlasten! Wij laten geen kinderen thuis omdat ouders niet in beeld zijn of geen bijdrage willen leveren voor hun kind voor een uitstapje of voor kleding of sport. Dit betalen wij vanuit ons salaris voor het kind zodat hij of zij niet met kapotte kleding aan naar school hoeft. Uit ervaring weet ik na hier 14 jaar werkzaam geweest te zijn dat een AWBZ instelling dit niet doet voor het kind: we ontvangen geld vd zorg en niet voor kleding!! Sport ontvangen wij geen geld voor dus daar kun je dan niet aan deelnemen... Een klein beetje meer respect voor mensen die hun leven en privé openstellen voor de medemens zou op zijn plaats zijn, ook door de media.

 • gwehkamp zei:

  n de jeugdzorg is 25% overhead incl. huisvestingskosten heel normaal en geaccepteerd door de provincie.
  Als bij de Thomashuizen de franchise incl. huisvesting voor algemene ruimtes, daarmee in overeenstemming is zie ik geen probleem.

 • Frank zei:

  de rijkste nederlander is weer 33% rijker, haar vrij besteedbaar
  vermogen bedraagt nu 7,2 miljard,betreft Charlene De Carvalho Heineken, dit is emplairisch voor de scheve verhoudingen in ons land,
  sedert de crisis zijn de 500 allerrijksten er alleen maar op vooruitgegaan.Terwijl de zorg en sociale stelsel stelselmatig wordt afgebroken, conform de Lissabon-agenda.
  Dit zijn essentiele en fundamentele missstanden in ons land.
  ...maar deze feiten vermeldt de massa-media ons liever niet ..

 • mrx zei:

  Nou als zij het mogen doen dan mogen andere dat dan ook doen als ze maar vinden dat ze dat nodig vinden.Volgens mij staat dat los van de zorg die geleverd moet worden,wij budgethouders worden soms 3x per jaar gecontroleerd vanwege fraude, terwijl ondertussen dit soort instellingen er vrolijk op los kunnen frauderen maar dat slaat helemaal nergens op en het is ook heel link als je een pgb heb, en andere instellingen gaan met jou pgb andere dingen doen die helemaal niet mogen terwijl ondertussen word de budgethouder keihard aangepakt door het zorgkantoor maar die instellingen dus niet. En nog wat geef je pgb geld nooit uit handen vertrouw dat niet straks gaan zij falliet en met jou pgb ervandoor terwijl jij met een dikke vette schuld zit dat je je hele leven nooit meer af kan betalen.

 • Gezinshuisouder zei:

  Wij hebben een gedragsdeskundige in dienst a 80 euro per uur, dit ontvang je vaak niet eens als dagvergoeding vanuit het PGB, die wij betalen uit ons eigen salaris. Deze zit niet zoals bij ZIN verrekend in het budget! Een ZZP geeft aan dat de client recht heeft op 9,9 uur PER WEEK individuele begeleiding en recht heeft op 5 uur persoonlijke verzorging PER WEEK, daarvoor krijgt een client PGB budget. Er wordt 7 dagen per week 24uurs zorg voor geboden...

 • LJBalt zei:

  Deze discussie is volgens mij niet waar het werkelijk om gaat. De Thomashuizen leveren zorg dat veel goedkoper is dan reguliere instellingen en waar de cliënt nog eens dik tevreden over is! Ik zeg; vorm alle reguliere instellingen om tot een goedkoper en efficiënter systeem! Dan praten we verder over deze discussie. Waar het fout is gegaan, en dat is een ANDERE discussie, ik weet het, maar toch wil ik het graag vermelden; het is de corruptie van onze leiders en hun vriendenclubjes van bankiers, wapenhandelaars, oliemagnaten, zelfverrijkende farmaceutische industrie die als doel heeft mensen ziek te houden en te maken etc waar we het over zouden moeten hebben. Er is geld genoeg voor iedereen in de wereld, er zijn holistische geneeswijzen die helpen zonder bijwerking. Genetische gemanipuleerde gewassen en bestijdingsmiddelen maken onze aarde kapot en de mensen ziek, er is al lang vrije energie beschikbaar voor iedereen maar dat wordt achter gehouden! We worden vergiftigd door chemtrails! Daar zouden we een discussie over moeten houden en actie voor moeten voeren. Het is de tijd dat we met zijn allen wakker worden en vanuit ons hart gaan leven ipv pietluttige discussies als deze met onze tijd te verdoen. Ik hoop dan ook dat mijn reactie mag blijven staan ondanks dat er gevonden wordt dat deze niet helemaal past. Uit liefde voor mijn medemens!

 • LJBalt zei:

  Conclusie; er is genoeg geld voor iedereen in de wereld om een menswaardig bestaan te leiden. Dit geld hoeft 'alleen maar' gelijkwaardig verdeeld te worden!

 • van Mechelen zei:

  Fijn om de reactie van L.J.Balt hierboven te lezen. Ga na waar het zorggeld in natura heen gaat en vergelijk dan de effectiviteit van het besteedde kapitaal voor natura en pgb. Dan kun je het ergens over hebben. Het is al lang duidelijk dat pgb te goed werkt en dus geld van de grote bedrijven naar de onderkant zou sluizen als ze het niet zouden hebben beperkt. Kapitaal is inderdaad niet het probleem omdat wij dat zijn. Wat wij doen en creëren vormt het kapitaal. En inderdaad. De afgelopen eeuw is ons kapitaal op steeds grotere schaal door Multinationals, Overheden en Banken richting belastingvrije paradijzen geloodst. Een studie in Duitsland heeft hiervoor in 1980 al gealarmeerd. Dit is de discussie waar het om gaat.
  A van Mechelen

 • Zorgboerderij de Osseweide zei:

  Gezinshuishouder:
  Helemaal mee eens; het lijkt altijd veel geld als je de facturen krijgt, maar uiteindelijk is het geen vetpot als je kijkt wat er allemaal gebeurt. Iedere zorgverlener die 24/7 zorg verleent op basis van PGB doet dit vanuit een stuk idealisme en niemand wordt er financieel gezien rijk van.

  Fraude komt vaker voor bij grote instellingen dan bij zorgverleners die betaald worden van het PGB.

  Wat dat betreft kunnen wij ons aansluiten bij de reacties van LJ Balt en van Mechelen. De grootste heeft de macht en kan doen en laten wat ze willen zonder dat er een haan naar kraait en dat is heel erg scheef hier in Nederland.

 • ST zei:

  Ook de Thomashuizen zijn een bedrijf net zoals wij een bedrijf hebben met kleinschalige voorzieningen.
  Clienten betalen huur voor hun kamer en voeding. Dit komt niet uit het PGB. Wel de uren zorg bieden zoals gedefinieerd in de indicatie maar vaak ga je daar ruimschoots overheen (want je levert 24 uur per dag zorg) en verder worden natuurlijk alle kosten van kantoor, personeel en overhead, panden ook uit de zorggelden betaald net zoals bij een grote instelling. Alleen die krijgen beduidend meer. Voor sommige settings trouwens is dit terecht gezien complexiteit en benodigde behandelingen.

  Verder als er te weinig bezetting is blijven de huurkosten net zo hoog en lijd een woonvorm al snel verlies. Dus er zit ook nog een behoorlijk risico op.
  Ergo een discussie die niet gegrond is en nergens toe leid.

 • anna zei:

  Freke Schoemaker geeft een uitstekende analyse van hoe het pgb werkt
  bij de thomassonhuizen en pgb werkzaamheden bij particulieren.
  Ze heeft zo erg gelijk!!!!
  Ik hoop dat zij deze reactie ook als ingezonden brief naar de volkskrant heeft gestuurd.

 • Harco de Blaauw zei:

  Ik werk in een Thomashuis. Welke berekening is voorgelegd aan de hoogleraar. Van welk Thomashuis? Heeft de Volkskrant of in dit NHG de berekening laten zien aan een Thomashuis of de overkoepelende stichting. Heeft de volkskrant bij de controlerende instanties nagevraagd of de berekening wel klopt. Al die instanites zouden ook slapen. het is pure onzin dat 2/3 van de huur uit zorggeld wordt betaald. Als je kijkt naar de bezetting van het personeel en de uren die de zorgondernemers in de zorg steken kan dat ook niet. Maak dan een juist vergelijking met allerlei instellingen. En denk eens na, ald van het zorggeld de zorg wordt geleverd! Wie levert dan in om ervoor te zorgen dat er mooi gewoond kan worden! En NHG , bedankt dat jullie klakkeloos nieuws overnemen om alle Thomashuzien in een kwaad daglicht te stellen

 • Els Kolff zei:

  Alles is al gezegd (hoe doet ZIN zorg het, diffuus gebied van dagbesteding etc. gebouwen)op een ding na?
  Is de kop kapitale panden wel juist ?? is dit niet framing en stemmingmakerij. Kijk eens in Oost Groningen naar te koop staande villa's/ boerderijen, deze zien er kapitaal uit maar zijn het niet. Het zijn vaak gebouwen waar je blij van kan worden dat deze nog een zorgbestemming kunnen krijgen . Dus doe alsjeblieft wat meer zorg in prachtige panden (die niet kapitaal zijn) waar al de helft van de problemen met de aandoening kan worden opgelost door ruimte en rust.
  Moeder van autistische zoon.

 • Helena Delissen zei:

  De gehele wetgeving omtrent de zorg is zeer verwarrend geworden. Een mantelverzorger of/en oudere moet inleveren als ze onder een dak wonen, maar deze bewoners kennelijk niet.
  Hoezo profiteurs van de naastenliefde???

 • erika zei:

  Als je waar dan ook zorg aanvraagt, zit in de uur prijs een deel van de overhead kosten verwerkt. De grote instellingen werken dus exact volgens hetzelfde principe.
  Wij hebben ooit een begeleidster van philadelphia thuis gehad. Hiervoor betaalden wij 50 euro per uur.
  Zij kreeg 8 euro daarvan als loon. Dan praten we dus over meer dan 2/3 aan overhead kosten... laat men zich eerst eens goed in de materie en mensen waarover het gaat verdiepen voor er zo'n negatief stuk verschijnt.

 • Jenny zei:

  Beste allemaal,
  Het is in de zorg al erg onrustig door allerlei veranderingen .
  Maar alstublieft ! Laten we op de NHG alleen dat schrijven wat 100% klopt !
  Zo wordt alles alleen nog maar ondoorzichtiger verwarrender en daar zit niemand op te wachten .

 • Irene Broekaart zei:

  Geen pgb voor huur aflossing gebruiken.
  oneigenlijk gebruik


  Ambassadeur pgb
  persaldo

 • Carolien zei:

  Als het daar niet voor bedoeld is, moet je het er ook niet voor gebruiken. Clienten hebben (meestal) zelf een inkomen waarmee ze hun woonomgeving kunnen betalen.
  Wel vind ik dat de veranderingen in de zorg zo snel gaan, dat er mild mee omgegaan moet worden. Veel clienten zijn er niet bij gebaat als ze van de ene op de andere dag naar een andere woning moeten omdat de politiek heeft bedacht dat het anders moet.
  Grote instellingen moeten wel kantoorpanden kunnen gebruiken voor hun werk, net als de zorgkantoren en het CIZ zelf. Moet alleen allemaal niet teveel kosten en dat lijkt me ook niet nodig, aangezien er veel kantoorpanden leeg staan.

 • Joke zei:

  Ik zou willen dat iedere verstandelijk beperkte mens de mogelijkheid had om in een Thomashuis te wonen. In een zorginstelling ontvangen de bewoners niet de helft van de begeleiding die ze verdienen. 24 uurs wordt alleen na de dagbesteding/ wsw ingevuld, maar er wordt wel voor 24 uurs zorg geld ontvangen. Bewoners met een zzp6 schieten erbij in want er lopen nog meer groepsbewoners rond die ook tijd en aandacht nodig hebben. Ga zo maar door , daar hoor je inderdaad niemand over. Dat de managers en directeuren zoveel verdienen hoor je ook alleen maar af en toe, de overhead die hoog is idem dito.
  Als de mensen bang worden voor hun eigen hachje dan kunnen ze ineens negatief over kleinschalige en uitstekende voorzieningen gaan klagen. Laten we eerst eens goed onderzoeken hoeveel belastinggeld bij de grote instellingen binnen komen en dan die uitkomsten naast elkaar leggen, kijken wat er uitkomt.

 • johan zei:

  Nee...ik vind niet dat geld voor zorg aan huur mag worden uitgegeven.
  Vind desnoods een andere benoeming voor hetzelfde geld....maar houd zorg en huur uit elkaar.

 • Henny Groote zei:

  Voorbeeld besteding van PGB budget voor Tijdelijk Verblijl. CIZ indicatie ZZP 7 daarin was voor verblijf een bedrag per maand beschikbaar daarmee kon ik 1 week zorghotel bekostigen een zorgjotel was € 1100 de rest van de mand zou ik onder een brug moeten slapen. Omdat mijn huis/hotel was afgebrand waar ik een aangepast appartement had met hulp en zorg van eigen personeel sinds 1979 chronisch ziek. Nooit een beroep geaan op thuiszorg enz...
  Na de brand verergerde de ziekte(te). Daarbij werd ook PTTS gediagnostiseerd als gevolg van de stress door het gevecht met de verzekeraar om het hotel weer te kunnen herbouwen. geen inkomsten behalve een WAZ uitkering. Op medische en de CIS indicatie werd een goede woonplek gevonden in veilige woonomgeving appartement met huismeester enz, i.o. met PGB consulente en (mondelinge) toestemming van Achmea werd op basis van het PGB budget de woning gehuurd met de hulp en begeleiding die nodig was de situatie naar omstandigheden goed. Na 2 jaar een intensieve controle door Menzis werd de verantwoording afgekeurd. Gevolg onmiddelijk verhuizen. Vordering van € 12000 over 2010 € 14.000 over 2011 en voor straf het hele budget nadat het eerst geschorst werd over 2012 terugbetalen.
  Dit is onmogelijk omdat deze gelden zijn uitgegeven aan verblijf zorg hulp zoals aangeven door de consulente.
  Het kromme van dit verhaal? De "beheerder" van het budget blijft verantwoordelijk ookmals de PGBconsulente alles heeft geregeld. De rechter geeft Menzis gelijk want zij moeten correcte besteding van overheidsgeld streng controleren.
  Opname in verpleeghuis was vele malen duurder en totaal ongeschikt in deze situatie omdat immers nog herbouw van het hotel werd verwacht en daardoor herstel van de situatie voor de brand.
  Er is geen eensluidend antwoord te geven, het zou menselijker zijn als het Zorgkantoor meer op de persoonlijke situaties zou letten. Ipv terugvorderen.
  Dit bedrag is nooit meer terug te betalen. Maar wel aanmaningen deurwaarders beslag enz......dat is pas ziekmakend! Uiteindelijk kan er geen herbouw plaatsvinden omdat de verzekeraar te weinig uitkeerde voor nieuwbouw. Daarna handhaafde de verzekeraar herbouwplicht en kon volstaan met dagwaarde. Eindresultaat restschuld hypotheek € 125.000
  Het PGB budget is een goed instrument voor maatwerk! Ik krijg nu zorg in natura, wat eerst voor 10 uur a € 12,50 werd gedaan kost nu gesplitst h.h.werk 3 1/2 uur a € 22,00 bruto en persoonlijke verzorging 7 uur per € 80 is verschil: € 125.00 PGB en nu thuiszorg organisatie € 637,00 per week! En nog wordt een PGB er als profiteur weggezet. Of beschuldigd van fraude! Bij de thuiszorgorganisaties worden zomasf uren meer opgegeven dan gewerkt niemand die het controleerd!

 • PGB Zorgbureau Aanbieder BV zei:

  Ik werk anders dan de manier waarop de Thomas huizen werken.
  Bij mij betalen cliënten een maandelijkse huur. Huur voor gebruik kamer en gezamenlijke ruimtes en huurprijs is inclusief .

  Als zorgverleners( ouders) ervoor kiezen om hun salaris nadien weer in te zetten om een mooie villa voor zoon of dochter te huren dan is daar in principe niets mis mee . Is ook keuze/bestedingsvrijheid!!
  Is ook de enige manier waarop hun kinderen zo kunnen wonen. Ruimte, vrijheid.

  Ik als zorgverlener en als commercieel bedrijf ben wat minder een moeder Teresa.

  Ik hoop en neem aan dat de Thomashuizen de constructie juridisch hebben laten toetsen.
  Zij kopen een mooi huis en villa. Ik een iets minder groot huis en een boterham met....
  Keuzevrijheid heet dat. Mooi toch

 • Alida van oyen zei:

  Al een paar maal lees ik dat huur (en eventuele andere woonlasten) betaald zouden moeten worden met de uitkering van de volwassene die gebruik maakt van een Thomashuis. Daar kan ik mij zeker in vinden. PGB is bedoeld om zorg in te kopen en niet om woonlasten e.d. te betalen.
  Mijn oudste zoon (12) heeft een PGB gehad en was geplaatst binnen een gezinshuis (niet helemaal te vergelijken met een Thomashuis), zij hebben ons daar nimmer inzage gegeven in hoe het budget wordt besteed. nu is er een controle vanuit het Zorgkantoor en wordt ineens in allerijl alles aangepast door de beheerders van het gezinshuis. Nieuwe overeenkomst, omdat er geen dagprijs mag worden gerekend, alleen een uurprijs. Er moet een verandering in verslaglegging komen om aan te tonen dat er ook daadwerkelijk de zorg is geleverd die nodig is om het doel te bereiken. Maar ook moet erin staan of de geboden zorg resultaat heeft laten zien. Bij navraag bij Per Saldo werd ons al verteld dat er voor kost en inwoning door de ouders zelf een bedrag zou moeten worden betaald omdat dit niet kan vanuit het PGB. Wel heeft onze zoon een ophoging klein schaligwonen ontvangen. Ondanks dat alles dreigen we nu wel de gehele PGB te moeten gaan terug betalen. (Nog maals mijn sorres heeft niets met een Thomashuis te maken). Hiermee wil ik toch ook wel aangeven dat PGB echt bestemd is voor ZORG en niet voor andere dingen. Zeker niet als de zorgbehoevende een uitkering heeft. Als kinderen in een instelling worden opgenomen moet daar ook apart voor worden betaald. Wanneer er een opname is met een ZIN (Zorg in Natura) indicatie, gaat de kinderbijslag en nog een beetje naar de zorginstelling om te voorzien in levensonderhoud (eten, drinken, kleding, zakgeld). Voor zover ik begrijp betaald de instelling vanuit een toelage van de overheid (die is gebaseerd op het aantal mogelijke opnames) om gebouwen te onderhouden. Voor wat ik begrijp kan alleen het deel van de PGB dat Kleinschalig wonen toelage is, gebruikt worden voor de woonruimte die de zorgbehoevende betrekt.
  Iemand die niet hulpbehoevend is met een uitkering moet ook gewoon zijn eigen woonlasten betalen en ik vindt dus dat een hulpbehoevende met een uitkering ook in staat mag worden geacht om deze woonlasten zelf te bekostigen uit de uitkering.

 • Gezinshuisouder zei:

  Hebben jullie als ouders deze bijdrage ook geleverd dan?

 • Gezinshuisouder zei:

  De kinderbijslag gaat overigens nooit naar een instellingen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen ook niet via de ZIN.

 • Monique Arts zei:

  De mensen die in de Thomashuizen wonen hebben een verblijfsindicatie in de vorm van een PGB. Dit houdt in dat ze minder geld krijgen als de zorg in natura die de grote zorgaanbieders bieden. Alleen omdat er een label PGB aan hangt denken mensen aan bedrog, heel erg vind ik dit!
  Dit jaar nog een klant van mij, die een PGB heeft heeft 21000,- euro zorggeld over 2013 teruggestort! Niet nodig gehad en dus terug naar de zorgkantoren! Gelukkig wordt ik hiervan. Als deze klant ZIN had gehad, was het "weg" geweest en had hij niet geleverd gekregen wat hij nodig heeft! Dus Thomashuizen en alle andere kleinschalige zorgaanbieders zijn over het algemeen erg betrouwbaar en ik vind het meer dan terecht goe het geld besteed wordt door deze mensen!

 • irma zei:

  Gezien de vele reacties niet alles gelezen...
  is het niet zo dat juist het besteden van zorg geld aan wonen heeft geleid tot het worden van vastgoed beheerders zijn ipv van een zorginstelling?? Hebben de vele grote zorgorganisaties niet nu juist problemen door het loskoppelen van huur en zorg en de daling van de waarde van hun vastgoed. ( soms oplopend tot in de tiental miljarden..)
  Dus inderdaad een kritische blik is gewenst maar laten we nu met elkaar een eindelijk stoppen met het afknuppelen van positieve en goedkope zorg initiatieven uit angst voor het feit dat dan alle zorgvragers hiervoor gaan kiezen....
  Kijk wat je van elkaar kan leren en behoud het goede..ook in het omgaan met zorg geld en vastgoed.

 • Ria zei:

  Hallo, ik woon zelf ook in een mooi huis en raad eens..... Ook betaald door zorggelden.
  Een onderneming verdient middels PGB of via ZIN.
  Dat is voormij zo en ook voor deze huizen.
  Mooi dat de bewoners ook van de winst kunnen genieten. Dat is in de meeste verzorgingshuizen wel anders. Daar woont alleen de top in een mooi huis.

 • ouder zei:

  Een woonplek die voldoet aan de behoeften van de bewoner is vaak net zo belangrijk als de begeleiding. Daarmee wil ik aangeven dat ik van mening ben dat het aanbieden van een passende woonomgeving in mijn ogen van groot belang is. Onze autistische zoon is gelukkig in de gelegenheid om zich terug te trekken op een ruime, veilige, rustige plaats als daar behoefte aan is. Dat is soms belangrijker dan dure gespecialiseerde begeleiding. In dat opzicht vind ik dat wonen onlosmakelijk verbonden is met de zorg. Doordat Thomashuizen door de geboden omgeving bijdragen aan het welbevinden van hun cliënten heb ik er geen moeite als dit vanuit een zorgfinanciering wordt betaald, aangezien het een rechtstreeks op de client te koppelen onderdeel van de zorg is. Een snoezelruimte, extra rustige of rust uitstralende kamer of tuin kost zorgt daarbij ook nog eens voor een veel beter uitgangspunt voor ontwikkeling en welbevinden. Als dit te realiseren is binnen een budget wat er staat voor de zorg van deze client dan heb ik er geen moeite mee als er een deel van de gelden niet aan salaris maar aan omgeving wordt uitgegeven. Zolang er geen extra geld nodig is voor deze kleinschalige projecten en de kwaliteit gewaarborgd is zie ik kleinschalige projecten en de Thomashuizen als een waardevolle aanvulling op grootschalige AWBZ zorg die in veel gevallen nog duurder is ook.

 • Henny zei:

  Het PGB is echt bedoeld voor zorg in te kopen en niet voor het betalen van de huur voor de woning waarin de mensen wonen.
  De huur kan echt uit de wajong uitkering betaald worden, wanneer de huur gedeeltelijk uit het PGB betaald word wat gebeurd er dan met de wajong uitkeringen.
  Waar word dat geld wat over blijft aan besteed, vandaar zeker de extra kosten voor het wassen van kleding e.d.
  En wandelen daar moet ook extra voor betaald worden, of een bezoek aan de kapper o.i.d.
  Dus de wajong gaat weer naar de franchise organisatie, zij worden er meer en meer beter van.
  Door de huur te betalen uit de wajong kunnen de bewoners huurtoeslag krijgen,mijn vraag is krijgen zij dat ook als de huur gedeeltelijk betaald word uit het PGB.
  Dat zou dan echt dubbel op zijn.
  Het is echt beter als de huur betaald word ui de wajong uitkering.

 • B van Knippenberg zei:

  Lijkt me niet meer dan logisch dat de bewoners huur betalen.
  Dat dit per definitie het zorggeld is, is volgens mij een aanname van de onderzoeker.
  Weer een onderwerp om het PGB in het kwaad daglicht te stellen.
  Het pgb geld is duidelijk bestemd voor zorg en als er kwaliteit geleverd wordt zal dat ook hieraan geheel opgaan, toch? Was dat niet de reden waarom de Thomashuizen waren opgericht? Om grip te krijgen op gepaste kwalitatieve goede zorg anders dan in de grote instellingen. Het zijn de grote instellingen die deze praktijken juist toepassen om zorggelden om te zetten in vette winsten overhead waterhoofden en mega salarissen voor management en dan ook nog eens de vastgoed markt op te gaan!
  Misschien mag Nationale Hulpgids eens een vraag stellen aan Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg hoe het zit bij de grote instellingen. Deze blijven nog steeds zwaar afgeschermd voor kritiek. Het enige en schrijnende bericht wat er wel eens naar buiten komt zijn de onbeschofte hoge salarissen van directeuren die van zorggeld betaald worden.

 • Han Steijnebrugh zei:

  Als ik het goed begrijp zijn een aantal mensen op dit forum er voor dat
  De huur door bewoners van een Thomashuis uit hun uitkering betaald zou worden. En los daarvan zou dan al het geld van hun PGB' s ten goede moeten komen aan de zorgverleners die werken in de Thomashuizen
  Dan zou het inkomen van de ondernemers van Thomashuizen dus dramatisch veel groter worden!
  Dat zou fantastisch zijn toch! Dan kunnen de ondernemers ook eens vrij nemen, weg gaan op vakantie en zo omdat ze dan gewoon professionele collegaas kunnen inhuren voor vervanging ! Geweldig toch?

  Dus wat de Thomashuizen nu doen is een soort omgekeerde fraude!
  Ze blijken honderden Euroos per maand te goedkoop!! Omdat ze geen kamerhuur van bewoners vragen naast en bovenop de pgb inkomsten van die bewoners.
  Ja dat is pas echt een misdaady natuurlijk! Doe het dan vooral in de media voorkomen alsof er geld achterover gedrukt wordt terwijl er meetbaar en beredeneerbaar juist Enorm veel extra veel en extra goede Continue zorg verleend wordt!
  De vraag wat er eigenlijk met de Wajong en andere uitkeringen van bewoners gebeurt lijkt me dan ook WEL terecht.

  Waar blijft dat geld? Wordt dat nu opgepot? Krijgen we straks weer steen en steenrijke bewoners zoals nog niet zo lang geleden bij bewoners van grote awbz instellingen. Daar spoelde het uitkeringsgeld van geestelijk verblijfspatienten ook alsmaar aan en dat aan terwijl er niets met dat geld gedaan werd. De overheid is daar toen regelend in opgetreden dacht ik

  Groetjes Steijn

 • Bianca zei:

  Alida: jij benoemd dat jou zoon in een gezinshuis heeft gewoond en dat jij nergens inzage in hebt gekregen. Iedere budgethouder heeft een eigen Digitale map waar je alle verantwoordingen in kunt kijken. Je schrijft dat er een zorgovereenkomst was met daarop vermeld de dagvergoeding? Wat wil jij nog meer als inzage dan?

  Het lijkt mij dat jou zoon niet onder dwang in een gezinshuis is geplaatst en jullie daar als ouders zelf mee ingestemd hebben of zelfs het gezinshuis uit hebben gekozen voor jullie zoon om te wonen. Kinderbijslag wordt uitgekeerd aan de wettelijk vertegenwoordiger en dus ook bij ZIN niet aan een instelling. Jij benoemd dat je er nu pas achter kwam dat jij als ouder een bijdrage had moeten leveren waar ik uit opmaak dat je dit niet hebt gedaan en de desbetreffende instantie dus alles hebt laten betalen vanuit het PGB voor jullie zoon. Je hebt dus als ik het goed begrijp kinderbijslag ontvangen en niet bij gedragen in de onderhoudskosten van je zoon. Is er nooit aan jou benoemd door deze instantie dat deze kosten niet inzitten bij zorg geleverd van uit PGB?

  Benoemen wat de desbetreffende instantie in jou ogen verkeerd heeft gedaan , waar jij je zoon zelf hebt geplaatst begrijp ik, is dan de makkelijkste weg.. Omdraaien kan natuurlijk ook" mijn kind heeft ergens gewoond waar ze alles voor mijn zoon hebben betaald, ik had hierdoor geen eigen bijdrage en kreeg wel de kinderbijslag"

  Vreemd dat er enkel negatieve dingen worden gemeld....

 • pgb er zei:

  ik vind dat er een wet moet komen dat zorggeld uitsluitend aan zorg besteed mag worden

  alle andere kostenposten moeten anders betaald en benoemd worden
  dat zou meteen de fraude met zorggeld stoppen

  gebouwen en managers etc mogen NIET met zorggeld betaald worden

  dit zal meteente dure gebouwen graaiers en fraudeurs en anderszins misbruik van zorggeld stoppen

  dit zal de ouderen- en gehandicapten zorg meteen betaalbaar maken

  en stop met het misdadig de ouderen de schuld te geven van de te hoge zorgkosten
  ik vind dit discrininatie van een totaal onschuldige en kwetsbare leeftijdsgroep

 • Willy zei:

  Ik vind dat de woonkosten uit het inkomen van de client betaald moeten worden,al deze clienten hebben als het goed is ook een Wajong-uitkering.
  Zoals in alle andere zorginstellingen zouden hieruit een gedeelte voor
  woonkosten gebruikt moeten worden in de vorm van een eigen bijdrage woonkosten.De PGB is daar niet voor bedoeld,zorg is geen huisvesting.

 • Nico zei:

  De omgeving waarin iemand is is ook deel van de zorg, zo zou je dit kunnen zien als daar extra kwaliteit vanuit gaat die ten goede komt aan de zorgvragers en zorgverleners. In het geval van de Thomas huizen zou dit zeker op kunnen gaan, de mooie sfeervolle huizen brengen een heel groot stuk levenskwaliteit met zich mee waar iedereen zich beter bij voelt waardoor er een positieve levenssfeer kan ontstaan die zeker ook van invloed is op ieders gezondheid. Dit heeft voor iedereen voordelen.

 • mar zei:

  iedereen betaald zijn huur
  waarom zouden gehandicapten dat niet hoeven??????
  zorggeld is zorggeld

  en huur is geen zorg

 • Margriet zei:

  De kosten van wonen met daarnaast begeleiding (groep/individueel), persoonlijke verzorging, verpleging ed kunnen niet van elkaar gesplitst worden. Voor mensen die geen zorgintensief kind/partner hebben is het niet voor te stellen hoe de overheid de zorg inkrimpt. Veel kosten liggen bij de ouders, kosten die in verhouding met gezonde kinderen vele malen hoger zijn. Aftrekposten zijn teniet wegens de extreem hoge drempel, extra tegemoetkomingen zijn weg of worden afgebouwd.
  Een Thomashuis is vele malen goedkoper dan wonen in een instelling. Er is veel meer 1:1 aandacht en begeleiding.

  De Wayong uitkering zal ook niet veel zijn, deze zal moeten gebruikt worden voor verzekeringen (extra kosten zorgverzekering), kapper, kleren, hulpmiddelen (worden bij lange na niet meer vergoed). Aangepaste kleren zijn duur, trappelzakken, slabben, orthopedische schoenen die door verkeerd lopen sneller slijten. Ik kan nog wel even doorgaan.
  Ik krijg sterk het gevoel dat we met elkaar naar een maatschappy gaan waar nog weinig ruimte voor bejaarde en mensen met een beperking zal zijn. Nog even en de zorg bestaat voornamelijk uit dure zorgmanagers met minimale handen aan het bed. Laten we eens beginnen met bezuinigingen bij het management, en al die idiote administratieve handelingen waar zorgverleners aan moeten voldoen (ten kosten van de zorg) beperken tot het minimale.
  Lieve mensen laten we met elkaar in vertrouwen voor elkaar zorgen. Soms lijkt het alsof er afgunst is met mensen met een PGB, vergeet niet dat vele 24x7 zorg leveren, weinig tijd voor ontspanning hebben en altijd de strijd moeten aangaan met instanties. Als je geen ervaring hiermee hebt loop dan eens kosteloos een weekje mee in een gezin.

 • cora zei:

  Ik vind het belachelijk dat mensen in dit soort dure pandmoeten wonen dit wordt dus betaalt door iedere Nederlander die belasting betaalt.Volgens mij kun je ook prima verzorgd worden in een doodgewone woning.het overgrote deel van de Nederlandse bevolking woont ook niet in een luxe vrijstaand pand!!!

 • Louis de Wit zei:

  De PGB van de bewoners gebruiken voor de betaling van huur en hypotheek is in feite misbruik maken van uitkeringsgelden. De PGB is niet bedoeld om deze instellingen te verrijken maar voor bedoeld voor de zorg en begeleiding.Mocht de bewoners nog niet voor een wajong uitkering in aanmerking komen dan is een bijdrage van de ouders de aangewezen weg.

 • Corrie zei:

  Ik vind dat de huur voor de thomashuis bewoners niet betaald kan worden uit het pgb. dat is oneerlijk tegenover cliënten die in hun eigenhuis wonen en alleen pgb krijgen voor een paar uur zorg in de week. Deze mensen moeten ook hun eigen huur betalen, waarom kan een thomashuis bewoner dit niet? omdat de panden zo belachelijk groot zijn dat ze veel en veel te veel huur kosten. De meeste thomashuizen zijn groot, villa groot bedoel ik dan dat zou ook niet hoeven. En daarbij rekent vestia ook veel te veel huur voor de eigenaren.

 • mar zei:

  ik ben het helemaal met corrie en louis eens

  bovendien er zijn al teveel werkenden armen in nederland door te hoge bijdragen aan de gemeenschap die al dit geld op moet hoesten
  en die te vaak oneigenlijk gebruikt worden door de zichzelf verrijkende graaiers aan de top en de vele sniecky constructies zoals bv huur uit het pgb betalen
  ook daarom vind ik dat de legale diefstal van gemeenschapsgelden MOET STOPPEN
  op alle gebieden dus niet alleen in de zorg

 • LJBalt zei:

  Aan alle reacties te lezen blijkt wel dat in een ingewikkeld systeem met heel veel regels en subregels er heel veel te zeggen valt. Het zou daarom beter als 'het geldsysteem' en de maatschappij veel simpeler ingericht zouden zijn.
  Geef alle burgers een basisinkomen waaruit huisvesting, zorg, onderwijs en voeding een basisrecht zijn en hieruit betaald kunnen worden. Willen mensen wat extra's dan kan dat, dan zullen ze daar moeite voor moeten doen. Dan kan iedereen doen wat hij echt leuk vind, zijn veel meer mensen gelukkig. Er zijn geen tekorten, alles moet eerlijker worden verdeeld!
  Ja, dat is (wederom) een andere discussie. Ik hoop mensen hiermee te inspireren verder te kijken naar wat er op dit moment aan de hand is in de wereld. We zijn 1 wereldbevolking, zijn met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig.

 • Gezinshuisouder zei:

  En als ouders dat niet doen Louise? Zet je het kind dan op straat en geef je die niets te eten dan? Het valt mij op dat veel mensen niet weten hoe het in de praktijk werkt, wij ervaren dagelijks dat het in de praktijk allemaal niet zo makkelijk gaat als dat het in theorie lijkt. Wij hebben de meeste ervaring met kinderen die onder toezicht staan bij BJZ. Ouders ontvangen de kinderbijslag, vaak zelfs dubbele kinderbijslag. Ouders dragen vaak niets af of bij mbt onderhoudskosten... Meld je dit bij de SVB gebeurd er niets. Kinderen komen hier met 2 onderbroeken, geen sokken of Jas.. Wij mogen dit niet betalen vanuit het PGB en ontvangen geen ouderbijdrage ook niet voor eten en drinken moeten wij deze kinderen dan maar op de stoep zetten bij jeugdzorg ipv ze een veilge thuishaven bieden? Ouders komen vaak hun kind niet bezoeken, hebben we geen geld voor.

  Ouders zien het totaal bedrag van het PGB budget, hebben geen flauw idee wat de daadwerkelijke kosten zijn en zeggen dan wij dragen niets bij er komt genoeg geld binnen. Zodra een kind bij ons woont hebben wij zorgplicht wat betekent dat wij niet kunnen (en vooral niet willen )dat we de zorg
  Moeten beeindigen omdat niemand iets bijdraagt aan het onderhoud van hun kind. Ouders eisen vaak zelfs nog dat wij taken en vervoerskosten op ons nemen omdat hun kind bij ons woont terwijl dit niet betaald mag worden vanuit het PGB....de werkelijkheid wijkt enorm af van de Theorie!!!

  De daadwerkelijke reden waarom gezinshuizen/thomashuizen op basis van PGB draaien en niet ZIN heeft te maken met het aantal plaatsen die het zorgkantoor inkoopt in een bepaalde regio. Ook voor ons zou het prettiger en financieel gunstiger zijn om zorg te leveren op basis van ZIN. Het heeft niets met kwaliteit etc te maken, wij voldoen aan exact dezelfde eisen en ISO norm als waar collega huizen aan voldoen die ZIN leveren. Als 2/3 de van het zorggeld naar de huur zou gaan betekent dit dat de beheerders dus bijna voor niets werken en geen inkomsten hebben.

 • mar zei:

  ik vind de reacties van GEZINSHUISOUDER hard en negatief

  gewoon n soort zelfbeklagzang

 • Gezinshuisouder zei:

  Hahaha Mar ik klaag niet hoor, verre van dat. Ik heb de mooiste baan van de wereld. Ik geef een beeld hoe het in de praktijk werkt.

 • Tineke Faber zei:

  Jammer dat deze toon gezet wordt. De zorgkosten voor mijn oude tante in een zorgcentrum waren op jaarbasis 80.000 euro. Natuurlijk zat daar ook huur bij inbegrepen in dat bedrag. Het is toch logisch dat een gedeelte van het PGBgeld gebruik wordt voor gas water licht en huur in een Thomashuis. Het woord "kapitale panden" wordt gebruikt in het artiekel, wat een negatieve lading geeft. Huizen voor meerdere personen zijn nu eenmaal groter dat reguliere woningen en dus ook duurder in aanscaf. Vergelijk dat even met grote zorginstellingen die eveneens veel geld opslokken. Het PGB voor mensen die zelf invloed uit willen oefenen komt vaker in een negatief daglicht te staan dan de geldverslindende grote instellingen waar geen zicht is op wat de werkelijke kosten zijn. Laten we geen appels met peren vergelijken en blij zijn voor al die mensen die op een heel plezierige manier uitstekend worden opgevangen in een kleinere zetting.

 • Antje Evenhuis zei:

  DE KOP VAN DIT ARTIKEL KLOPT NIET !!

  Onze zoon woont sinds 4 jaar in een Thomashuis en de huur wordt door de bewoners betaald uit hun Wajong-uitkering en niet vanuit het PGB, begrijp niet waar die informatie vandaan komt.
  PGB wordt volledig besteed aan de zorg.

 • Jenny zei:

  Antje , ik ben het met je eens !
  Info moet 100% betrouwbaar zijn , anders niet geplaatst worden .
  Het is al erg onrustig in de zorg en onbetrouwbare info maakt er dat niet beter op !

 • Leo Verhagen zei:

  Beste,

  PGB gelden dienen voor de zorg te worden besteed, en niet aan wonen.

  onderstaand ons concept kleinschalig wonen het Max-huis, waarbij wonen en zorg volledig transparant gescheiden zijn.


  Het Max-Huis is een kleinschalige woonvorm in de wijk voor ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. In een Max-Huis beschikken de bewoners, alleenstaand of samen, over een eigen (slaap)kamer met douche en toilet en een kitchenette. Ook is er een gezamenlijke woonkamer en keuken. De woonlasten worden gedeeld en liggen onder de huurtoeslaggrens, zodat deze ook voor mensen met een kleine beurs betaalbaar zijn.

  Max-Huis de Vlinder Heesch.

  Wonen en zorg zijn gescheiden; bewoners van een Max-Huis kopen zelf zorg op maat in. Doordat de zorg is afgestemd op individuele behoeften, kan in principe iedere oudere met een zorgvraag in een Max-Huis terecht en kunnen echtparen in een Max-Huis samen blijven, ook als de een intensievere zorg nodig heeft dan de ander.

  De huur- en de servicekosten (energie, schoonmaak en onderhoud buitenzijde en terrein) worden door de bewoners afgedragen aan de verhuurder, die ook de hoogte van genoemde kosten vaststelt. De facilitaire kosten (kosten voor voeding en was- en strijkservice) maken deel uit van de kosten voor zorg en worden door de bewoners afgedragen aan de zorgaanbieder.


  Een Max-Huis voorziet bovendien in de mogelijkheid dagbesteding aan te bieden, zowel intramuraal als extramuraal. De begeleiding van cliënten in de dagbesteding is in handen van professionals die (afhankelijk van de persoonlijke indicatie) worden ondersteund door vrijwilligers. Deze activiteit kan tevens de basis zijn voor een te ontwikkelen wijkfunctie van het Max-Huis, indien de accommodatie daartoe wordt opengesteld.


  Best practice
  Het Max-Huisconcept vindt sinds 2010 toepassing in Max-Huis De Vlinder in Heesch. In De Vlinder hebben de bewoners zelf de regie over hun leven; ze functioneren zo veel mogelijk zelfstandig, kunnen zich in alle vrijheid ontplooien en deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

  De zorg die de bewoners inkopen is afgestemd op hún behoeften en wensen, verandert mee als hun zorgvraag verandert en draagt bij aan hun welbevinden. In De Vlinder wordt gewerkt met het e-Zorgdossier. Dat zorgt voor optimale efficiency, transparantie en kwaliteit(borging).  De praktijk van De Vlinder toont aan dat het daadwerkelijk mogelijk is de ouderenzorg substantieel te verbeteren. Dat zelfs met mínder beschikbare middelen bétere kwaliteit in de ouderenzorg kan worden gerealiseerd. Die ervaring geeft aanleiding tot het streven het Max-huisconcept tot brede toepassing te laten komen en zo een duurzame vernieuwing in de (ouderen)zorg realiseren.

  Blauwdruk
  De kennis en ervaring die met De Vlinder zijn opgebouwd hebben zich vertaald in een blauwdruk voor het opzetten en exploiteren van Max-Huizen en soortgelijke wooninitiatieven. Stichting Max-Huis Nederland kan u op basis van onze kennis en ervaring adviseren over en begeleiden bij het opzetten van een wooninitiatief.

  Welke problemen lost het op?

  • Het Max-Huisconcept biedt ouderen met een zorgbehoefte een kleinschalige, beschutte en betaalbare woonomgeving.

  Als gevolg van de transitie AWBZ-Wmo zullen verzorgingshuizen op termijn verdwijnen. Ouderen met een zorgbehoefte kunnen dan niet meer in een beschutte woonomgeving terecht en zijn aangewezen op zorg en ondersteuning aan huis. Het Max-Huis biedt ouderen een woonomgeving die aansluit bij hun (financiële) mogelijkheden en wensen en waarbinnen zij zelf zorg op maat kunnen inkopen.

  • Het Max-Huisconcept biedt een oplossing voor de vraag naar duurzame herbestemming van leegstaand vastgoed.

  Veel woningen en kantoren staan momenteel langdurig leeg. Dat geldt ook voor veel cultureel erfgoed, zoals kerken en kloosters. Wanneer er geen nieuwe bestemming voor komt, dreigt het voor toekomstige generaties verloren te gaan. Veel van dit vastgoed kan van de sloophamer worden gered door het met een aantal betrekkelijk eenvoudige aanpassingen geschikt te maken voor de vestiging van een Max-Huis.

  • Het Max-Huisconcept geeft de bouwsector een impuls.

  Om leegstaand vastgoed geschikt te maken voor de vestiging van een Max-Huis moet het veelal verbouwd worden. Bouwbedrijven, waarvan er vele sinds het begin van de financiële en economische crisis in zwaar weer verkeren, krijgen hierdoor een nieuwe impuls.

  • Het Max-Huisconcept zorgt voor een substantiële ontlasting van de Wmo en de AWBZ

  Als gevolg van de transitie AWBZ-Wmo krijgen gemeenten er veel taken bij. Tegelijkertijd wordt er flink gekort op het Wmo-budget van gemeenten. Het Max-Huisconcept verlicht de druk op de Wmo en de AWBZ doordat bewoners

  • zelf zorg inkopen vanuit hun pgb (dat is 15-40% goedkoper dan de vergoeding voor een volledig pakket thuis);
  • geen beroep hoeven doen op de Wmo voor hulp bij het huishouden (het Max-Huisconcept voorziet hierin zelf), en
  • geen beroep hoeven doen op de Wmo voor aanpassingen in huis zoals een verhoogd toilet of een traplift.

  Dat zorgt voor een ontlasting van de Wmo en de AWBZ van gemiddeld € 6.500,-- à € 12.000,-- per
  persoon per jaar.

  • Keurmerk Het Max-Huis kleinschalige wooninitiatieven

  De Stichting Max-Huis Nederland is in samenwerking met Kiwa Nederland gestart met de ontwikkeling van een keurmerk kleinschalige wooninitiatieven, realisatie eerste keurmerk eind 2014.


  http://www.max-huis.nl/

  Leo Verhagen

  voorzitter Raad van Toezicht St. Max-Huis Nederland.

 • mar zei:

  leo verhagen
  dank je voor deze ouderenzorgvorm
  I LOVE MAXHUIS
  eindelijk kleinschalige zorg voor ouderen
  menswaardig betaalbaar en met n hart voor bejaarden

  ipv hulpbehoevende ouderen de schuld te geven van de te hoge zorgkosten
  en ze vervolgens schandelijk aan hun kwetsbare eenzame hulpbehoevende lot over te laten

  en de hoofdschuldigen nl zelfverrijkende graaiers die de verschraling in de zorg op hun geweten hebben ongemoeid laten [als dit soort harteloze zelfverrijkers over de rug van hulpbehoevenden al n geweten hebben....]

  STOP LEGALE DIEFSTAL VAN ZORGGELDEN en ander gemeensschapsgeld

  zorg zonder graaiers is liefdevol en betaalbaar

 • Henny Groote zei:

  Het concept Maxhuis lijkt mij voot mensen met alleen AOW de beste oplossing. Afhankelijk zijn van de kennis over zorg van de WMO is en schrikbeeld!

 • Lieke zei:

  Heb de hele discussie gevolgd.
  Ben zelf 3 jaar lang werkzaam geweest bij twee verschillende Thomashuizen als begeleider.
  Ik was erg gecharmeerd ,als Z verpleegkundige oude stempel, van dit concept, dat was mijn drijfveer om daar te willen werken.
  Heb bij beide echter erg slechte ervaringen.

  Het al dan niet gebruiken van PGB geld voor huur van peperdure accomodatie is nog tot daaraan toe.
  Waar níemand zijn mond over durft open te doen is het uberhaupt uit de klauwen lopen van dit initiatief door winstbejag.
  Het is héel aantrekkelijk om een grote boerenhoeve te verbouwen als Thomashuis voor een ( overigens ook niet al te betrouwbare) projectmaatschappij en daar veel geld voor te vragen.

  Het is echter óok heel aantrekkelijk om je als zorgondernemer te storten op deze markt.
  En als je daar dan een poot aan de grond hebt kun je eigenlijk gewoon doen en laten wat je wilt.
  Het budget voor eten is aan jou, de manier van omgang met bewoners bepaal jij ,( al dan niet gebaseerd op kennis en kunde) of je wel of niet aanwezig bent of hele gebeuren overlaat aan ( al dan niet kundig) personeel bepaal jij.

  Je hebt jezelf verzekerd van een riant inkomen, een riante woning in een mooie omgeving en als je goed gebekt bent en overuigd van jezelf kun je ook nogeens vanallelei predikaten bemachtigen.
  Dan kun je dus bijvoorbeeld stagaires begeleiden.
  Die stagaires zullen, nét als het overige personeel, niet hun mond opentrekken over wantoestanden want iedereen is afhankelijk en eigenlijk volkomen verbaasd en verbijsterd over wat ze aantreffen in dit,in ieders ogen zo sympathiek project.
  Een jaarlijkse enquette onder ouders geeft een gekleurd beeld omdat ouders alles gauw beter vinden dan die reguliere instelling en ook een zorgvuldig geënceneerd beeld krijgen voorgeschoteld tijdens bijvoorbeeld bijeenkomsten.
  Sommige zullen best een "onderbuik"gevoel hebben maar zich tóch laten misleiden door alle moois dat wordt voorgeschoteld.

  Stichting de Drie Nootenbomen hoort en ziet misschien wel iets maar doet er , in mijn ervaring, niks mee.

  Dit is , zonder in alle kwalijke details te treden, mijn ervaring met de twee Thomashuizen waar ik gewerkt heb.
  Ik ga ervan uit , en hoop , dat in vele gevallen het er wel proffesioneel en goed aan toe gaat.

  Mijn teleurstelling zit hem in het feit dat een op zich goed initiatief, genomen vanuit een een begrijpelijke frustratie van een ouder die te maken had met de beperkte mogelijkheden voor zijn gehandicapte kind zo ontaard in oneigenlijke motieven van zowel zorgondernemers als projectontwikkelaars en dat het zo verdomt moeilijk is dit bespreekbaar te maken.

 • mar zei:

  beste lieke
  om die reden pleit ik al meer dan 20 jaar voor n onafhankelijk meldpunt waar alle misstanden en ervaringen die je van het hart moeten in de zorg gemeld kunnen worden

  nu komen alle beunhazen fraudeurs mishandelaars uibuiters en dieven in de zorg er mee weg
  ten kostte van kwetsbare afhankelijke mensen
  en niet te vergeten ons gemeenschapsgeld

  afhankelijkheid moet nodig beschermd worden

 • Lieke zei:

  Dat zou inderdaad een goed idee zijn.
  Ik heb een meldpunt erg gemist.
  Klokkenluider zijn in deze is iets dat sterk word afgeraden.
  Ik luid nu toch een beetje de klok, na een jaar, omdat het mij zo verschrikkelijk dwars zit en ik weet dat ik niet de enige ben.

 • Henny Groote zei:

  Iedereen is volkomen de weg kwijt in Nederland, er wordt een plan gelanceerd zoals PGB budgeg na CIZ indicatie "De PGB consulente" zonder enige juridische bevoegdheid en NIET verantwoordelijk voor bestefing van het budget, vraagt de CIZ indicatie aan vraagt het medische dossier op. Maakt daar naar eigen inzicht een rapportage op, vlgs de richtlijnen van het CIZ. Wat zo ingewikkeld is dat een gemiddelde "patiënt" bijna geen budget meer krijgt toegewezen. Hoe zwaarder de indicatie hoe hoger budget, de PGB consulente vraagt 6 % jaarlijks vh budget dus verdiend meer naarmate het bedrag stijgt.
  Zij heeft 50? Zorgaanvragers gem. 22.000 per jaar aan sommigen met een verstandelijke handicap dan doet zij ook begeleiding in uren en verantwoord ing van het budget erbij. Leuk jaarinkomem.
  Bij de intensieve controle bleek dat zij bemiddelingskosten niet in rekening mocht brengen 1 factuur in januari gestuurd in 2x betaald van het budget, daar wilde zij achteraf nog declaraties in uren van maken, "door de agenda's naast elkaar te leggen". Dit lijkt op fraude,.... overigens maakt het niets uit het zorgkantoor keurde alles af omdat het tijdelijk verblijf op medische indicate en veilige woonomgeving tevens hoofdverblijf was. Het hoofdverblijf met daarin mijn aangepast appartement was afgebrand....door ellende van de nasleep brandverzekering werd naast chronische ziekte(s) PTSS gediagnostiseerd
  Snel verhuisd intussen is de situatie verergerd paar keer gevallen "Drop attack" en zou op advies van neuroloog in huis met rollator moeten lopen...
  Dit huis heeft af en opstapjes niet geschikt. Met de CIZ 4 indicatie zou ik in aanmerking komen voor in of aanleunwoning. Deze CIZ indicatie was ZZP 7 maar door PGB consulente verzwaard naar GGZ02 7 daarom alleen opname in verzorgingshuis of verpleeghuis. ?.. zelfs mensen met ZZP5 mogen niet opgenomen worden t/m 4 is nog geïndiceerd voor verzorgingshuis.
  Dus u met de zware indicatie maar die wel heel goed zelfstandig kan functioneren met (zelfgekozen) hulp zorg komt negens voor in aanmerking de tehuizen staan leeg en de chronisch zieke moet het doen met paar uurtjes HH. Hulp via WMO.... en door het huis strompelen en wanneer er weer gevallen wordt blijven liggen tog de volgende dag wanneer de Telefoon cirkel belt en geen gehoor krijgt dan alarm kan slaan en via ingegooid raam naar binnen wasr iemand op de vloer ligt dood te gaan......

 • Herman zei:

  de discussie een tijdje links laten liggen omdat ik me enorm stoor aan de wijze waarop veel mensen reageren.
  Het artikel in de Volkskrant is volgens mij helemaal niet bedoelt om de pgb houders algemeen in een kwaad daglicht te stellen. Integendeel, zij kaarten een serieus probleem over de Thomashuizen aan.
  Voor mijn zoon hebben we enkele Thomashuizen benaderd. Het kleinschalige concept spreekt ons bijzonder aan.
  Wat me echter tegenstaat is dat in zeker 3 contacten ook 3 keer gevraagd werd naar de indicatie om vervolgens te lezen dat dit de basis vormde voor een offerte. Niet welke zorg heeft je zoon nodig maar welke indicatie heeft die, welke ZZP. Om vervolgens een hele berekening te krijgen van de hotelkosten zoals ze dat noemden. Want als mijn zoon wajong had kreeg hij huurtoeslag en zorgtoeslag en dan was de ruim 700,- euro voor hotelkosten makkelijk te betalen. Dat hij dan maar een kleine 200 euro over houdt voor vakantie, zorgverzekering, kleren e.d.... het zal hun echt een rotzorg zijn.
  Ik en mijn vrouw hebben er bewust voor gekozen niet met hen verder in zee te gaan. Als er nou 1 Thomashuis zou zijn die op geld belust was zeg ik, kan gebeuren....maar dit waren er wel 3.
  Ach en natuurlijk hebben er veel ouders/broers zussen en de zorgmakelaar het naar de zin in een Thomashuis. Maar daar gaat het alleen ook niet om. Terecht wordt er een opmerking gemaakt in de krant dat ze veel met vrijwilligers en stagiaires werken. Maar als je dan met droge ogen blijft beweren dat het best kan en dat zorginstellingen dat ook doen heb je echt oogkleppen op.
  Want hoe kan een meisje van net 19, studerende als SPH-er als weekendbaantje alleen op een groep staan waar cliënten rondlopen met ernstige gedragsproblemen? Hoort hier op zijn minst niet een gediplomeerde kracht bij naast te lopen? En hoe is het mogelijk dat 2 met een verpleegkundige opleiding (bron Volkskrant) durven beweren dat ze dan dus van autisme alles weten?
  En hoe durft een directeur te zeggen: genoeg is genoeg, ik was al rijk toen ik eraan begon en ondertussen alleen al voor het aanbrengen van een pand bij een woningbouwvereniging naar verluid ruim 25000 euro willen toucheren? Niet gek dat hij wil dat ze luxe wonen want hij heeft er direct financieel belang bij.
  Er spelen volgens mij 2 ernstige problemen bij de Thomashuizen als ik de Volkrant lees, dat is enerzijds de drang vanuit de organisatie zoveel moeglijk huizen te hebben en daardoor ook niet te nauwkeurig zijn in hun selectie van ondernemers.....en anderzijds ondernemers hebben die als gevolg van een hoge kostenstructuur keuzes maken die niet altijd even gelukkig uitpakken voor hun cliënten.

 • Gezinshuisouder zei:

  Jammer Herman dat een mooi initiatief zo wordt bestuurd en dat je bij drie huizen op dezelfde manier benaderd bent. Petje af dat je toch drie huizen benaderd hebt en je toch verwacht had dat je net bij die 'ene' terecht bent gekomen waar het even anders gaat als verwacht.

  Ik heb jaren bij grote zorgaanbieders gewerkt en ook hier wordt met staigaires "gewerkt " en draaien ze alleen de groep. Ik sluit me aan bij jou mening dat een stagaire boventallig moet staan, een stagaire die in het laatste jaar zit mag je van verwachten dat ze zelfstandig de groep kan draaien mits er achtervang is waar iemand op terug kan vallen.

  Ook wordt er binnen zorginstellingen gekeken naar het ZZP vd Client, dit bepaald mede op welke groep de client gaat wonen. Niet wat de zorgers onder ons graag zien en horen, helaas brengt ook de zorg een zakelijke kant met zich mee en moet het budget vd clienten toereikend zijn om alles betaald te krijgen en te zorgen dat er voldoende personeel ingezet kan worden.

  Ook wij binnen ons gezinshuis( wij werken samen met een grote zorgaanbieder onder een totaal ander concept dan Thomashuizen)hebben hier mee te maken, wij kijken echter in eerste instantie wat heeft een client nodig, kunnen wij dat bieden in combinatie met de andere die er al wonen etc. Als wij denken dat wij het kunnen bieden is het helaas voor ons van belang om te kijken welke zzp de client heeft... Voor de zakelijke kant van onze onderneming. Wij zullen echter nooit een client met een hoge ZZP enkel plaatsen vd hoogte van het ZZP terwijl het niet past bij de andere kinderen die er al wonen. De match en de behoefte vd client staat bij ons op nummer 1! Wij leven zelf 24 uur per dag als gezin met elkaar, voor ons is inkomsten een must om te blijven bestaan maar weegt niet op tegen de sfeer en klik tussen iedereen die hier woont inclusief wij zelf.

  Hopenlijk hebben jullie toch een fijne woonplek voor jullie zoon kunnen vinden waar zowel jullie als hij zelf een fijn gevoel bij hebben.

 • Clazina zei:

  Wanneer je hulp inkoopt bij een instantie en dan met name tijdelijk verblijf dan is het toch logisch dat daar ook de woonkosten van betaald moeten worden. Vanuit een AWBZ indicatie worden toch ook de instellingen gefinancieerd waar jongeren 24/7 verblijven. Dat we goed moeten kijken waar PGB aan besteed wordt is logisch, zo zullen er aktijd instanties zijn die zich hiermee verrijken. Aan de andere kant zie ik ook de andere kant dat we als PGB houder elke cent moeten verantwoorden, ook al koop je de hulp veel goedkoper in en kan er veel meer hulp geleverd worden met het PGB. De controles zijn echt wel wat doorgeslagen en de meeste van ons die die hulp nodig hebben voor hun kinderen leggen er zelf vaak nog op toe.

 • Lieke zei:

  Het aspect staigaires had ik onderbelicht gelaten maar ook mijn ervaringen daarbij zijn dat stagaires als volledige kracht worden ingezet, niet boventallig dus.
  De zorgondernemers waren daarbij niet altijd thuis of in de buurt.
  Tijdens vakantie's naar het buitenland van zorgondernemers bij voorbeeld.
  Ik kan mij voorstellen dat wanneer je een kind hebt in een Thomashuis waar het wél volgens het oorspronkelijke plan gaat, en dat zijn volgens mij de " vroege" huizen, je hier niets in herkent en je ten onrechte aangevallen voelt door zo'n artikel en deze reaktie's.
  Mijn ervaring is echter heel anders .
  Zaken als mishandeling, hetzij lichamelijk, het zij psychisch, incompetentie, zelfverrijking, slechte medische zorg leveren, mensen met een grote zak geld toch in een groep opnemen terwijl ze er echt niet inpassen en het leven voor de anderen in de groep onmogelijk maken..
  Ik hoop zo dat hier het kaf eens rigoreus van het koren gescheiden gaat worden.

 • Henny Groote zei:

  Reactie op Clazina,, de regelzucht is erg vooral door zorgkantoor Menzis worden andere normgen gehanteerd voor besteding van het PGB BUDGET, ondanks dat met toestemming van Achmea .en op basis van de Beschikking het aangepaste appartement werd gehuurd, in afwachting van aanleunwoning keurde Menzis dit van de ene op de andere dag af.
  Gevolg hulp in huis zorg en begeleiding moest meteen gestopt worden omdat Menzis het voorschotbetaling schorstte per 1 september 2012 met terugwerkende kracht. Bezwaar werd pas afgehandeld in december 2012 uitslag PGB budget gestopt per 1 januari 2013 daarna recht op Zorg in Natura die pas in februari 2013 niet toereikend en uiteindelijk is het bedrag voor hulp zorg via Thuiszorg 4x duurder dan via het PGB budget. Dit is niet meer te volgen voor een normaal mens.

 • paul willemsen zei:

  Volgens mij is deze vraag gebonden aan de zorgvrager en niet collectief te beantwoorden.
  Indien de doelgroep, van het gebouw, speciale voorzieningen vereist is het een stuk zorg. we kunnen denken aan multi-complex gehandicapte bijvoorbeeld. hier zal de badkamer altijd groter moeten zijn dan bij een woningbouw woning. De arbowet eist ook wat.

 • Zorgboerderij de Osseweide zei:

  Ook wij maken een kostenberekening op basis van de CIZ indicatie. Die indicatie is er namelijk niet voor niks. Een deskundige heeft beoordeeld hoeveel budget er beschikbaar is voor de betreffende persoon. Zij hebben documenten onder ogen gekregen waarin staat wat de beperkingen zijn e.d. en op basis daarvan de indicatie vastgesteld met het bij behorende budget. Wij moeten bekijken of we uit kunnen komen met dat budget. Daarnaast controleer ik tegenwoordig ook (zo jammer dat het soms nodig gebleken) of de indicatie past bij het verhaal op het intake formulier. Helaas gaan mensen soms achteruit zonder dat het budget ooit aangepast is, of komt iemand met borderline binnen met enkel lichamelijke beperkingen op het intake formulier vermeld. Als er een CIZ indicatie is 4ggz-c klasse 7 bijvoorbeeld, dan weet ik nu dat ik niet te maken heb met een persoon met reuma en moeten we opnieuw om de tafel. We verdienen niet genoeg om ons dat soort fouten te kunnen permiteren helaas en als we omvallen, staan de bewoners die hier wonen wel op straat. Het is dus een stukje bescherming van ons kleinschalige zorginitiatief.

  Wij hebben de regel (als iemand bij ons op de boerderij komt wonen): we doen het voor het budget wat geïndiceerd is door het CIZ.
  Rijk zijn we er nog altijd niet van geworden, maar we hebben een modaal inkomen, wat weinig is als je na gaat dat je een enorme verantwoordelijkheid hebt en bijna geen privéleven. Natuurlijk heb je wel veel gezelligheid en voldoening van je werk, anders begin je er niet aan!

  Helaas herkennen wij ook de problematiek zoals verteld door gezinshuisouder, dat ouders van minderjarige kinderen geen eigen bijdrage betalen en ook de kinderbijslag (vaak dubbele vanwege uitwonende kind) niet voor het kind gebruiken. Het zijn trieste situaties en komen helaas vaak voor. Vaak kunnen de ouders geen eigen bijdrage missen en zijn het kinderen uit gezinnen met (ook) veel financiële problemen. Het is fijn om zo'n kind op te kunnen vangen, maar als we alleen maar zulke kinderen op zouden vangen, dan waren we wel failliet geweest nu.

  Zoals gezegd, het werk heeft ook vele voordelen (het is boeiend, gezellig, geeft veel energie, je werkt op je eigen erf vaak, kunt zelf de dag indelen), maar het is echt niet alleen rozengeur en maneschijn. ;-)

 • Gezinshuisouder zei:

  Sluit me volledig bij je verhaal aan zorgboerderij Osseweide!!

 • Marianne zei:

  Meldpunt: dit bestaat (al heb ik persoonlijk nooit reactie gehad na het indienen van een klacht 15 jaar geleden. De inspectie voor de gezondheidszorg.
  Het is zelfs mogelijk om kosteloos ondersteund te worden bij het aangeven van de klacht: Zorgbelang.

  Een van mijn zoons woonde beschermd via ZIN, zwaarste GGZ pakket. Hij haalde elke maandag zijn medicijnen op op kantoor, kreeg een half uur individuele begeleiding per week. De rest ging op aan teamoverleggen, rapportages, gedragswetenschapper, gemeenschappelijke ruimtes? Nu heeft hij een pgb, 10 uur begeleiding aan huis, 24 uur kan hij terecht met acute problemen. Het gaat hem beter dan ooit, de indicatie is 2 stappen lager en nog kan er teruggestort worden. Wat ik maar wil zeggen is dat het nodig is om ook kritisch naar ZIN te kijken.

 • Zorgboerderij de Osseweide zei:

  Klopt helemaal Marianne!
  PGB zorg door zelf vanuit huis zorg in te kopen of een kleinschalige zorgaanbieder in de arm te nemen is vaak kwalitatief veel beter, omdat het zorg op maat is en dan is het ook nog eens veel goedkoper dan zorg inkopen met ZIN bij een grote organisatie.
  Er kan beter kritischer naar ZIN gekeken worden, dan dat het PGB in zo'n slecht daglicht gesteld wordt.

  Ook iets om over na te denken: Komen er allemaal weer cartoons voorbij in kranten op op de social media, omdat er weer meer bezuinigd gaat worden in de zorg en er weer arbeidsplaatsen op de werkvloer geschrapt worden. Het zou niet nodig zijn als de grote instelling niet zulke enorme overhead kosten zouden maken. Wat mij betreft heeft kleinschalige zorg de toekomst en ik hoop oprecht dat de politiek dit ook nog eens in gaat zien.

 • pgb-er zei:

  meldpunt

  n onafhankelijk meldpunt voor ALLE wantoestanden en ongerustheden wegens wangedrag in de zorg zoals oa mishandeling pesten onderdrukt worden niet serieus genomen worden onheuse bejegening bestolen worden niet de zorg krijgen waar je voor betaald etc BESTAAT NIET

  helaas dat bestaat nog niet

  is wel heel hard nodig dat dat er komt

 • Henny Groote zei:

  Het is hard nodig dat er een onafhankelijk Meldpunt Klachten over Zorgbelangen in brede zin! Ministerie van volksgezondheid houdt zich alleen bezig meg bezuinigingen. Het afsluiten van voordelige (wurg) contracten met ziekehuizen en alles overhevelen nasr de Gemeente waarbij de WMO naar willekeur kan beslissen over de nodige te verlenen zorg tegelijkertijd ook moet bezuinigen?
  Onvoorstelbaar naïef van Schippers om te denken dat het "vanzelf" goedkomt. Zij krijgt genoeg signalen dag het helemaal niet goed gaat ook staatsecretaris van Rijn neemt de klachten niet serieus.
  Deze mensen leven in een schijnwereld waar geen aandacht is voor mensen die ziek, oud of anderszins hulp nodig hebben. MELDPUNT hard nodig. Nu worden PGB butgethouders die in goed vetrouwen en op een verantwoordelijke manier hun zorg inkopen vele malen voordeliger dan via logge thuiszorgorganisaties, verantwoordelijk gesteld door het zorgkantoor voor fraude gepleegd door PGB consulente.
  Zonder rekening te houden met schrijnende situaties gedraagt het zorgkantoor zich als inquisitie! Vordert hele budget terug omdat facturen verkeerd zijn opgemaskt met BTW en Autokosten. Ook bemiddelingskosten PGB consulente 6 tot 10 % vh totale budget jaarlijks te betalen wordt teruggevorderd! De zieke naast alle fysieke en psychische problemen ook nog in financiële ellende storten.
  Bijv. door achteraf ook tijdelijk verblijf af te keuren omdat het tevens hoofdverblijf was. Hoofdverblijf was door brand verloren gegaan, daarna verergerden de ziekte klachten werd PGB beschikking afgegeven ook voot Tijdelijk Verblijf deze werd gevonden op medische en CIZ ZZP7 indicatie. Perfecte oplossing ipv veel duurdere opname in instelling. Melding van WWOONZORG onterechte besteding van PGB budget maakte dat het zorgkantoor MENZIS het budget beëindigde zonder rekening te houden met de schadelijke gevolgen en verergering van de ziekte(s).

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te verbeteren.
We vinden je privacy belangrijk en beperken daarom het gebruik van cookies zoveel mogelijk.

Ik ga akkoord met het gebruik van cookies

Wil je meer lezen over ons gebruik van cookies en hoe je dat kunt aanpassen, klik dan hier. Lees ook ons privacybeleid.