Community Forum Kenniscentrum
Bekijk berichten per thema:
Home » categorie Nieuws » artikel

Dementie bij migranten schreeuwt om oplossing

10 Reacties

 

migrant dementieDementie is een vreselijke ziekte, vooral voor familieleden en vrienden die moeten toekijken hoe hun geliefde langzaam maar zeker wegzakt in totale onbereikbaarheid. Zij proberen zo lang mogelijk voor de patiënt te zorgen, totdat mantelzorg – al dan niet in combinatie met thuiszorg – echt niet langer mogelijk is. Dan is een verpleeghuis de laatste optie.

Er is een grote groep mensen in Nederland voor wie dit niet geldt. Die niet tijdig worden opgenomen in een verpleeghuis, die niet de zorg en aandacht krijgen die dementen broodnodig hebben en die eenzaam de dag doorbrengen, in afwachting van dochter of zoon of een welwillende buur: de oudere migranten.

De migranten uit Marokko en Turkije die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw naar Nederland kwamen, zijn nu in de zeventig of tachtig. Om een aantal redenen komt dementie bij hen meer voor dan bij de autochtone bevolking. Maar de onwetendheid is groot, waardoor er veel leed is, mantelzorgers overbelast raken en zich crisissituaties voordoen.

Dementie is iets waar een Turks of Marokkaans gezin niet gemakkelijk over praat. De demente ouder wordt “verstopt”, want dementie is iets om je voor te schamen… Een ouder die zich weer als een kind gaat gedragen, daar loop je in hun cultuur niet mee te koop. Voordat er om hulp van professionals wordt gevraagd, is de dementie meestal al in een vergevorderd stadium.

Behalve dat kinderen vanuit hun cultuur gewend zijn voor hun ouders te zorgen, is er nog een reden waarom demente migranten niet snel naar een verpleeghuis gaan. Vrijwel nergens zijn er instellingen waar deze oude mensen zich enigszins op hun gemak voelen. Er is geen afdeling in een verpleeghuis waar Turkse en Marokkaanse zorgverleners werken, die de taal van de migranten spreken en hun cultuur kennen. Voedsel is niet halal, of is zo Hollands(ch) dat ook dat een storende factor is. Deze senioren zijn heel vaak analfabeet, wat de communicatie niet vergemakkelijkt…

Toch vraag ik me af waarom er wel Oost-Europese zorgverleners hierheen kunnen worden gehaald om voor Oost-Europeanen te zorgen, en waarom dat niet met Turkse of Marokkaanse zorgverleners kan. Die zijn er wel natuurlijk, maar mondjesmaat, en niet in groten getale in één instelling. Zorgorganisatie die thuiszorg leveren, zijn niet voorbereid op het grote aantal demente Turken en Marokkanen. Hun dementie is een probleem dat niet tijdig is gesignaleerd; niet verwonderlijk, want ze blijven thuis.

Het aantal demente migranten neemt volgens deskundigen drie keer zo snel toe als het aantal demente Nederlanders. Zij zijn kwetsbaarder voor dementie door een samenspel van lichamelijke factoren. Bij hen is suiker, een hoge bloeddruk en andere hart- en vaatziekten vaker aan de orde. Voeg daarbij het analfabetisme, waardoor de kennis over dementie vrijwel nihil is en de diagnose veel moeilijker is te stellen.

Het is denk ik tijd om deze vergeten groep hun plekje onder de zon te gunnen. Zij hebben bijgedragen aan de economische groei van Nederland en verdienen precies zo veel zorg als ieder ander. Er komen verpleeghuizen leeg te staan, er staan er ook al leeg. Wat is er eenvoudiger dan de juiste professionals aan te nemen en een paar van die lege verpleeghuizen voor Turken en Marokkanen in te richten? Iets voor het nieuwe kabinet!

About Elisabeth Taverne

Elisabeth is vaste redacteur van de Nationale Hulpgids. Ze schrijft over dingen die haar opvallen in de (gezondheids)zorg en onderwerpen die daar in brede zin aan zijn gerelateerd.

10 Reacties »

 • asjemenou zei:

  Het is denk ik tijd om deze vergeten groep hun plekje onder de zon te gunnen. Zij hebben bijgedragen aan de economische groei van Nederland en verdienen precies zo veel zorg als ieder ander. Er komen verpleeghuizen leeg te staan, er staan er ook al leeg. Wat is er eenvoudiger dan de juiste professionals aan te nemen en een paar van die lege verpleeghuizen voor Turken en Marokkanen in te richten? Iets voor het nieuwe kabinet!

  Helemaal mee eens!

 • Fatima zei:

  Maar wie neemt daar initiatief in? Ik denk dat er veel jonge Turken en Marokkanen zijn in Nederland die hier iets in zouden willen en kunnen betekenen.
  Iemand die dit idee wil uitwerken en de kar wil trekken zou zomaar op veel bijval kunnen rekenen, waaronder ik.

 • Ferhat zei:

  Dunya woonzorg te Arnhem levert intercultureledementie zorg .

 • ron zei:

  Er zijn in het verleden Nederlanders verhuist naar o.a.Australië.
  Daar zijn óók Nederlanders bij die dement zijn en in hun eigen taal en gewoontes terugvallen.
  Het lange termijn geheugen blijft beter in tact en het korte termijn geheugen wordt steeds minder.
  Er zullen daar óók oplossingen zijn bedacht hoe hier mee om te gaan.
  Ik denk dat we moeten gaan kijken hoe ze het daar aanpakken.

 • Gerard Roorda zei:

  Het is heel goed dat dit wordt aangekaart. Ik beperk me tot Marokkanen.Wat lastig is is dat jongeren de taal vaak niet meer machtig zijn. Dan heb het over Berbers of Marokkaanse straattaal. Soms nog wel Arabisch nodig voor de koran maar daar kom je niet ver mee. Gebruik maken van in Marokko opgeleidde professionals is lastig omdat diplomas en opleidingen niet aan onze eisen voldoen en je dan een zwaar scholingstraject moet doorlopen. Kortom er bestaan de nodige barrières. Commitment van de ambtelijk top is dan ook een belangrijke voorwaarde tot slagen. Prima om te wijzen naar derde generatie maar ook op hoog ambtelijk niveau moet er doorgepakt worden.

 • Sanna elkadiri zei:

  Het wereld huis in Boxtel bied plek voor dementie migranten.
  En het bestaat al 5 jaar en al vijf jaar levert het de juiste zorg op maat.
  Zowel taal als voeding is aangepast op de client met een moslim achtergrond.
  De afdeling Sefkat bied 22 plaatsen voor demente migranten van islamitische komaf.
  Kom een keer kijken en oordeel zelf.

 • A.Polman zei:

  Hoezo er staan verpleeghuizen leeg? Ze wonen toch in Nederland? We willen toch dan niet weer een apart huis maken voor immigranten ouderen. Zorg dat er in verpleeghuizen personeel werkt die ook de taal beheerst, dan is het probleem opgelost.

 • Ahmed Taihan zei:

  Ik ben er van overtuigd dat er genoeg zelfstandigen (met opleiding en taalkennis) die zoals mijn persoon die graag de schaarste momenten die ze hebben beschikbaar willen stellen voor deze doelgroep. Want deze professionals worden vaak toch niet uitgenodigd voor andere zorgklanten. Op deze manier heb je een win win situatie en wordt het probleem met dementerende migranten ouderen op den duur beheersbaar.

 • Sevgi zei:

  Ik wil heel graag iets betekenen voor deze doelgroep. Het is inderdaad zo, dat deze groep mensen, helaas buiten de boot vallen en niet de juiste zorg aangeboden krijgen. Puur, omdat dementie taboe is, onder deze doelgroep.

  Misschien ga ik zelf wel een thuiszorg organisatie beginnen.

 • Muhammed zei:

  Het is al erg genoeg voor deze generaties, wij zijn al druk bezig voor deze groep ouderen en die daarna nog komen, op te vangen met ” Zelfstandig wonen en 24 uur zorg te gaan leveren”.
  Gesprekken die momenteel lopen boeken positief vooruitgang, in Twente zullen we deze vraag serieus gaan oppakken.

  p.s. bericht hiervoor aan ” Sevgi”
  Als contact neemt met ons kunnen we wellicht ook wel wat voor jou betekenen, want mensen met zo’n instelling hebben we zeker nodig. ( contact 053-8882666)