Community Forum Kenniscentrum
Bekijk berichten per thema:
Home » categorie Nieuws » artikel

Vrijwilligerswerk uit vrije wil

7 Reacties

Jonge en oude hand in elkaarWaar het vroeger de gewoonte was iets voor de medemens te betekenen, kan dit nu beschouwd worden als een prestatie waar je trots op mag zijn. Lang leve de vrijwilliger! De media houden er niet meer over op en ook gemeenten en organisaties zijn druk in de weer met het schrijven van hun vrijwilligersbeleid. Volgens recent onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam doet bijna 4 op de 10 Nederlanders een vorm van vrijwilligerswerk.

Zolang vrijwilligerswerk vrijblijvend blijft, is er geen probleem. Maar zodra een verandering een directe impact heeft op de kwetsbaren in maatschappij, brengt dat felle reacties met zich mee. Zoals het plan van vorige maand, waarbij de wethouder van gemeente Deventer vanaf 2015 werklozen en vrijwilligers in wilde gaan zetten voor de persoonlijke verzorging van ouderen en hulpbehoevenden. Schandelijk, werd er gezegd. Alweer een jaar geleden had zorginstelling Vierstroom een plan voor mantelzorgers. Zij hadden bedacht dat familie van de cliënten vier uur per maand mee zou gaan helpen in de zorginstelling. Hoewel het niet ging om verzorgende taken als wassen en dergelijke, was de verplichting om als vrijwilliger aan het werk te gaan een stap te ver voor velen, gezien de stortvloed aan negatieve reacties.

Vrijwillige inzet
Er is kortweg de onbeantwoorde vraag hoe om te gaan met vrijwillige inzet. ‘Vrijwillig’ is toch het tegenovergestelde van ’verplicht’? Vrijwilligerswerk kent geen eenduidige definitie. Wikipedia geeft aan: “Het is het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd, zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen), in georganiseerd verband, en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel maar zonder familieband” (bron). Een belangrijk kenmerk wat hierin opvalt is de paradox tussen de vrijwillige basis en het maatschappelijke doel. Een maatschappelijk doel, wat meestal inhoudt dat er hulp wordt verleend aan personen of organisaties, vraagt vaak om een structurele inzet. Maar is dit niet teveel gevraag aan iemand die zijn tijd vrijwillig opgeeft?

Verschil inzet professionele maatschappelijke dienstverlening
De vergoeding voor een vrijwilliger wordt in de praktijk vaak uitgedrukt in waardering. Deze wordt incidenteel achteraf door de vrijwilligersorganisatie gegeven. Dit in tegenstelling tot een professionele kracht, welke naast waardering, ook een financiële vergoeding ontvangt. Ook is een vrijwilliger vaak niet juist geschoold voor de maatschappelijke dienstverlening. Het ondoordacht in laten van vullen van alle maatschappelijke dienstverlening door vrijwilligers is zo onverstandig te noemen. Het blijft daarom belangrijk voor eenieder in de maatschappij een eigen professioneel zorgnetwerk te houden. Onze maatschappij kan niet zonder vrijwilligers, maar hun inzet zou vrijwillig moeten blijven. Vrijwilligers met plezier hun werkzaamheden laten verrichten, vanuit hun eigen behoefte tot een grotere dienstbaarheid aan de maatschappij – daar zouden we aan vast moeten blijven houden.

Lees hier mijn vorige blog over passende hulpvragen. In mijn volgende blog zal ik meer ingaan op de prijs, prestatie- en kwaliteitsverhouding van de verschillende aangeboden diensten ten behoeve van de maatschappij.

About Alexander Anneveld

Alexander is business development manager bij Persoonlijk Zorgnetwerk. Hij houdt zich bezig met nieuwe ontwikkelingen in de zorg, welke het makkelijker voor de hulpvrager én de professional maken. Hij zal een aantal blogs schrijven over de aanstaande zorgtransitie, veranderingen in de zorg en zijn visie daarop.

7 Reacties »

 • Greetsche zei:

  Alexander helemaal mee eens.vrijwillig mag niet verplicht worden.En de vrijwilligers moeten kwaliteit van leven toevoegen en niet af laten glijden.vind ik.De meeste betaalde krachten vinden het heerlijk als ze daadwerkelijk aan hetverzorgende gedeelte kunnen beginnen geestelijk en lichamelijk.Als een “vrijwilliger”dan wordt ingeschakeld om nu net de leuke dingen met een client te doen dat maakt het werk er echt niet fijner door.zZo worden de ballen uit de soep gehaald door de vrijwilligers.de verpleging heeft dan fijn veel tijd om te rapporteren.Als nu iedereen op het werk in zijn telefoon korte memo’s kon doorsturen,naar de planner of de leidinggevende dan konden zij de rapporten maken.En ze wisten waar de cliënten waren (op een gesloten afdeling)ik ben zelf ook nog werkzaam 4 dagdelen als vrijwilliger.Ik merk dat veel verzorgende hun sores bespreken over de hoofden van bewoners.Dan krijgt zo een bewoner hun gemalen eten door twee verzorgenden en dan wordt letterlijk over hu hoofden heen gekletst.de verzorgende zitten hoger als de cliënten.kijk en dat is nu het verschil met pgb.je bent bijna altijd een op een.Ook bij een client thuis moet je met een familielid samen met een client praten en niet over de client.vind ik.

 • asjemenou zei:

  Vroeger gebeurde wat gedaan moest worden,van harte,naamloos en met liefde.
  Ineens moest het georganiseerd worden en dankuwel gezegd ter ere van de vrijwilliger (want daar gaat het meestal om).
  Inmiddels is vrijwilligerswerk niet anders dan onbetaald werk.
  Ik wilde in de boomspiegels naast mijn huis reigersbek planten, gezellig en onkruidwerend. Dat mocht alleen als ik een onderhoudscontract zou tekenen bij de gemeente. Dat kan niet vanwege mijn beperkingen, waardoor ik het ene moment iets kan en het volgende niets. Dus dan maar geen bloemetjes, maar sigarettenpeuken in die spiegel 🙁 🙂
  Ooit heb een vrijwilliger over de vloer gehad, die niet kon waarvoor ze kwam, deondanks moest ik natuurlijk wel dankbaar zijn voor haar inzet. Lastig!

 • Belachelijk zei:

  Ik weet niet waar jullie ‘t allemaal over hebben. Hebben jullie enig idee waar je over praat. Ik ben zelf vrijwilligster in ‘t ziekenhuis. Wij vrijwillig(st)ers ontlasten het betaald personeel, waar ze heel blij mee zijn. Dan kunnen zij zich concentreren op andere taken. Ik hoorde net op ‘t nieuws dat werkelozen een gedeelte van hun uitkering moeten gaan inleveren als ze vrijwillig werk doen. Belachelijk, hebben ze enig idee hoe ‘t is om zonder werk te komen. Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik toch bezig wil blijven. En daarbij ook nog goed werk verricht. Vrijwilligers moet je alleen maar prijzen. Ik wil echt weer een betaalde baan, maar heb jullie enig idee hoe moeilijk het is om die te vinden in deze tijd. En wat als werkelozen niks meer om handen hebben. Dan krijg je criminaliteit en depressie. Is daar weleens over nagedacht??? Nee jongens neem nou maar van mij aan vrijwilligers zijn gewoon mensen met een goed hart. Daar moet je vanaf blijven!

 • Greetsche zei:

  Vrijwilligers kunnen een goed hart hebben.Maar als je verplicht vrijwilliger bent door,taakstraf,reïntegratie,g.g.z. Ben je dan vanuit je hart bezig?? Je zegt het zelf belachelijk,Je ontlast het personeel.Als 10 vrijwilligers eten geven,wandelen,krant lezen ,patat bakken met dementerenden,hoeveel betaalde uren worden dan afgesnoept van de verzorgende? Nu is het zo dat als je meer dan 10 km reist/ loopt met een dementerende dat er een ziekenverzorgende meedoet.Dit heeft het gevolg dat tourtrips met een rolstoelbusje worden afgeschaft omdat de betaalde krachten te duur zijn, Of dat de diensten niet rond te krijgen zijn.Hoeveel verzorgende gaan niet ander werk doen omdat hun werk belachelijk wordt.Of ze krijgen geen baan omdat er genoeg personeel is.hoezo genoeg? Genoeg personeel en vrijwilligers en familieleden??????

 • Nathalie zei:

  Het is niet over 1 kam te scheren. Elke vrijwilliger zal zijn/haar werk met een andere reden doen. Mensen met bijstand zijn verplicht om vrijwilligerswerk te doen, of het bij ze past of niet. Er wordt niet gekeken of je echt nuttige werkervaring opdoet. Of een taakstraffer, die heeft weer andere motieven. Weer een ander zal het doen omdat ie het leuk vindt. Over het algemeen vind ik dat vrijwilligerswerk naar verloop van tijd omgezet moet worden in een betaalde baan want vrijwilligers worden uitgebuit. Als een organisatie met minder subsidie toe kan, worden ze door de overheid gekort. Dat komt doordat er al veel vrijwilligers werken. Op die manier graaft de organisatie zijn eigen graf en wordt er ineens veel minder geld in Nederland verdiend. Zo krijgen we nooit de economie meer op gang. Door de bezuinigingen is het werken in de zorg niet meer wat het geweest is. Ik werk al jaren als begeleider maar zie mijn loon dalen en de kosten voor levensonderhoud stijgen.
  Laatst ging ik op gesprek bij een kringloopwinkel omdat ik me beschikbaar stelde voor vrijwilligerswerk. Ik had 1 dag voor ze in de aanbieding. Nou, ik kreeg het mooi niet want ze hadden alleen een ‘vacature’ voor 20 u per week! Het betaalt niets en dan nog eisen stellen ook???
  Nu doe ik de social media voor het bedrijf van mijn vriend, gewoon omdat hij geen tijd heeft en ik vind het leuk om te doen. Hij blij, ik blij en kost me geen uren.

 • onderwerpje zei:

  In de reacties kom ik van één tegen: niet over het hoofd van de client te spreken etc. Ja hier wordt iets aangetipt waar ik het nu over wil hebben. De client is een MENS met verstand, gevoel, eigen waarde en is in een situatie van zijn leven beland waarbij hulp tot het voor ieder “gewone” dagelijkse behoefte heeft. Ook RECHT volgens de regering………..die maatregelen treft om dat te verwezelijken.
  Vrijwilligers, lijkt mij, dat die zich niet verplichten tot dienstbaarheid waarbij de vraag van de CLIENT op de eerste plaats wordt gezet, maar wellicht naar de bevinding van de VRIJWILLIGER een dienst wordt bewezen. Dit lijkt mij een onheilzame situatie en leidt tot die kritiek van de eerste regel hier. Bovendien is die MENS pas gediend als de regelmaat van de dienst naar de wens van de CLIENT wordt uitgevoerd en ZEKERHEID dus wordt verschaft!!!!Dan pas is er dienst bewezen aan de MENS. Ik heb respect voor de vrijwilliger die zich inzet zonder betaling te vragen, maar laat die vrijwilliger niet ingezet worden waar de vraag is tot ZEKERHEID in het bestaan van de CLIENT. Als een verpleegster voor haar taak ZEKERHEID aan de patient verschaft en hulp nodig heeft om enkele bijkomstige werkjes aan een vrijwilliger over te dragen,dat is een andere situatie in het plaatje.
  Hoop dat dit voorbeeld wordt verstaan. Zo ook wanneer bvb huishoudelijke taken voor behoeftigen moeten worden verricht, laat dan de vaste medewerker en overzichthouder de leiding hebben en uitvoeren, met daarbij als kleine hulp een vrijwilliger aan wie enkele taakjes kan worden toegedeeld.Denk maar aan de vrijwilligers van de ZONNEBLOEM e.d. Daar is een voorbeeld voor het reilen van zaken als ontspanning/diensten die zeer geappricieerd worden.

 • Greetsche zei:

  Bij de instellingen waar ik werk,zijn er opleidingen en cursussen voor de vrijwilligers ten behoeve van de bewoners..de vrijwilligers krijgen contracten en contactpersonen.Zodat bewoners en personeel erop kunnen REKENEN dat de vrijwilliger daadwerkelijk op de afgesproken uren komt.Als blijkt dat tijdens een introductiecursus b.v. Dat een vrijwilliger niet geschikt is wordt hij niet ingezet bij een hulpvrager.Wel wordt er gezocht naar een andere passende functie voor de vrijwilliger door de vrijwilligersorganisatie.Idiaal hè?Bij de andere instelling is dit niet zo geregeld.Maar wel met contracten cursussen en regels voor vrijwilligers.het ligt er dus aan van uit welke vrijwilligersorganisatie dat je werkt,en welke werkzaamheden.