Community Forum Kenniscentrum
Bekijk berichten per thema:
Home » categorie Nieuws » artikel

PGB zucht onder bezuinigingen

105 Reacties

LuchtbelHet PGB dat mensen met een beperking zoveel zelfstandigheid kan geven, dreigt haast te bezwijken onder de bezuinigingen. Zowel van AWBZ- als van WMO-zijde wordt de voorziening onder vuur genomen.

In totaal krijgen de PGB-houders te maken met ruim 1 miljard  aan bezuinigingen. Daar komt bij dat het kabinet gaat snijden in de tegemoetkomingen wtcg. Daardoor krijgen gehandicapten en chronisch zieken het extra hard te verduren. Voor hen telt erg zwaar dat  er steeds meer een beroep wordt gedaan op eigen bijdragen. De bezuinigingen op het PGB  zijn zo ongeveer de nekslag voor de financiële ruimte die er bij deze groep is. Dat komt mede doordat er al geruime tijd op deze voorziening wordt bezuinigd. Zo was er begin vorig jaar ook al sprake van een forse bezuinigingsgolf.

De bezuinigingen op het PGB zorgen ervoor dat er steeds meer een beroep gedaan moet worden op de mantelzorg maar ook die bezwijkt al haast onder de last. Bovendien verdwijnt het voordeel van de PGB voor velen omdat zij niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het zijn de bittere vruchten van de bezuinigingswoede die een doelstelling van 18 miljard met de natte vinger heeft bepaald. Dat is des te wranger nu het kabinet het PGB tot recht wil maken. De grote vraag wordt “recht waarop”?

About De redactie

houdt dagelijks het laatste nieuws in de gaten en probeert zo zorgvragers en zorgaanbieders in de thuiszorg en begeleiding op de hoogte te houden. De artikelen van de redactie mag u volledig overnemen en gebruiken voor uw eigen website of nieuwsbrief. Zolang u maar een linkje plaatst naar het oorspronkelijke artikel.

105 Reacties »

 • Roos zei:

  Bestuursakkoord: roep uw gemeente op tegen te stemmen!
  Mail een vriendEr bestaat grote ongerustheid over het bestuursakkoord. Ook Platform VG maakt zich zorgen: voor mensen met een verstandelijke beperking heeft het goedkeuren van dit bestuursakkoord een aantal grote (negatieve) gevolgen. Een briefactie moet er toe leiden dat gemeenten het huidige bestuursakkoord verwerpen. PhiladelphiaSupport (als lidorganisatie van Platform VG) brengt u dit bericht onder de aandacht. We roepen onze leden op een brief te sturen naar hun gemeenten.

  Het bestuurakkoord bevat de afspraken tussen rijk en gemeenten over de uitvoering van het kabinetsbeleid, inclusief de financiering. Volgens het akkoord zullen gemeenten een aantal taken overnemen van het rijk (decentralisatie). Dat kan gunstig zijn, maar de voorwaarden waaronder de gemeenten dit beleid moeten uitvoeren, baart velen zorgen. In het voorliggende akkoord betekent het ook: meer taken met minder geld.

  Zorg
  Mensen met een verstandelijke beperking zonder ZZP-indicatie (zzp=zorgzwaartepakket), zullen voor begeleiding voortaan moeten aankloppen bij de gemeenten via de Wmo. De Wmo kent echter geen zorgplicht, alleen een compensatieplicht. En dat is voor Platform VG onacceptabel. Dat leidt tot grote verschillen: in de ene gemeente zijn bepaalde vormen van begeleiding mogelijk, in een andere niet. Voor kleinere gemeenten is het bijna ondoenlijk om voldoende deskundigheid in huis te hebben om de complexe zorg goed uit te voeren. Platform VG vreest bovendien dat door de bezuinigingen (de gemeenten ontvangen 5 % minder geld dan de huidige zorg-aanbieders die begeleiding leveren zoals dagbesteding) ook de kwaliteit van zorg wordt aangetast.

  Werk
  Behalve het samenvoegen van regelingen rondom werk en inkomen, verandert er ook veel in de toegankelijkheid van regelingen. Alle Wajongers zullen worden herkeurd en een aantal van hen zal na herkeuring aan het werk moeten. Veel van de huidige Wajongers zullen geconfronteerd worden met een lagere uitkering. Toekomstige jongeren met een arbeidshandicap zullen nauwelijks in aanmerking komen voor een uitkering omdat ze thuis- of samen-wonen. En door de drastische beperking van het aantal sociale werkvoorziening (Wsw), wordt beschut werken voor toekomstige Wsw-ers bijna onmogelijk. Daarbij komt dat de bijstand aangescherpt wordt en er ook bezuinigd wordt op de re-integratiebudgetten, waarmee mensen aan het werk kunnen worden geholpen.

  De visie van het kabinet is dat door deze maatregelen meer mensen in het reguliere arbeidsproces terechtkomen. Platform VG vraagt zich af of deze ambitie van het kabinet kan worden waargemaakt.

  Brief aan gemeenten
  Op 8 juni vindt de ledenvergadering van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) plaats. Dan wordt het bestuursakkoord in stemming gebracht. De colleges van gemeenten bepalen of zij voor- of tegen het akkoord zijn. Platform VG roept de achterban op om gemeenten (via een motie in de gemeenteraad) tegen het akkoord te laten stemmen. Dit akkoord is niet goed is voor mensen met een verstandelijke beperking. Een voorbeeldbrief aan gemeenteraadsleden en wethouders kunt u hier downloaden.

  De brieven en het artikel zijn hier te vinden:
  http://www.philadelphiasupport.nl/nieuws/view/237/bestuursakkoord-roep-uw-gemeente-op-tegen-te-stemmen.html

  Stuur de link gerust door!!!

 • Elcare zei:

  Frank jouw oplossingen gelezen en opgeslagen.

  Wat je schrijft ;
  De FEITEN : de 8% rijkste huishoudens, dan zijn er bijna 700.000 hebben een vermogen van bijna 700 miljard, Als we die 8% eens belasten met 3% vermogensbelasting dan levert dat jaarlijks al ruim 18 miljard op, Dit is precies het bedrag dat het kapitalistenkabinet Rutte en c.s.over ons aan bezuinigingsmaatregelen uitstorten

  Hoeveel vermogen is dat wel niet per rijk gezin aan vermogen?
  Even geen reken machine bij de hand.

  Vanavond weer met verbazing op het nieuws van 20,00 gehoord hoeveel er gefraudeerd in de vastgoed wereld.
  Er werd uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

 • Nene zei:

  De vijf mensen die voor me werken verliezen hun inkomsten als ik mijn PGB kwijtraak. Hoeveel werklozen erbij is dat alles bij elkaar?
  En voor mij houdt het leven gewoon op want deze mensen maken het mogelijk voor mij om te overleven.
  Ik begrijp nu voor het eerst waarom mensen zelfmoordaanslagen plegen.
  Zo’n wanhoop en machteloosheid.

 • Ramona zei:

  Nog meer bezuinigingen op de gezondheidzorg, ik snap er niets meer van.
  Eerst op de PBG, ik schrok er van! De mensen hebben juist PGB nodig om aan de goede zorg te komen om zelfstandig te kunnen blijven wonen etc. Autistisch mannetje op het nieuws met zijn moeder.Moeder wilt geen lerares voor haar zoontje worden,maar gewoon moeder zijn. Zoontje gaat naar zorgboederij, is daar helemaal zich zelf. Mag dit dan ook niet meer????
  De rijken krijgen nu alleen dus de mogelijkheid voor dit soort zorg en begeleiding.
  Vandaag hoorde ik bezuiniging op de tolkentelefoon, deze is gratis, nu moet de zorg er voor gaan betalen!!!!! Duurt het nog langer voordat er een diagnose gestelt kan worden en kunnen wij. van de zorg, nog meer met handen en voeten werk gaan raden wat er mankeert aan een allochtone zorgvrager die geen Nederlands spreekt!
  Wat een stel idioten daar zeg! Zelf hebben ze er waarschijnlijk niet mee te maken totdat dat wel gebeurt en dan wordt het weer terug getrokken…..

  hoop dat we hier met z’n allen wat tegen kunnen doen… ben bang van niet.

 • Henk zei:

  PER SALDOGoedemorgen beste pgbers dag des oordeels .
  Ik hoop dat er ook nog een menselijke kant in de politiek zit
  Want we worden gezien als slachtvee die wel en die niet
  Ze zeggen het niet hard op maar ze zien ons liever in een KIST en het liefst zo snel mogelijk.
  En dan over tolktelefoon wordt het niet eens tijd dat ze Nederlands leren .
  Als wij in het buitenland zijn moeten wij ons ook aanpassen of de taal leren.
  En PER SALDO waaneer worden jullie wakker.
  Er moet altijd een plan van aanpak zijn voor je gaat onderhandelen.
  Er staat hier veel op het spel gezinnen die nood gedwongen uit elkaar moeten.
  Vele ontslagen mensen die je al jaren kent die voor je zorgen.
  En wat wilt de SP het liefst vrijwillers elke dag iemand anders aan je bed.
  En ja het gaat alleen maar om de KNIKKERS.
  Al wat opgebouwt is wordt in een klap weg gegooit.
  En dan moet je een mail sturen waarom ze weeten allang hoe de vork in de steel zit en denk je nu echt dat ze dat lezen echt niet.
  En PER SALDO jullie banen staan ook op het spel.
  het wordt tijd voor aktie niet lullen maar doen roep de mensen op om naar DEN-HAAG te gaan niet alleen de zieke maar ons personeel voor hun staat ook veel op het spel.
  Lieve pgbers ik hoop dat het vandaag goed uit pakt voor ons maar ik heb mijn twijfels.