Community Forum Kenniscentrum
Bekijk berichten per thema:
Home » categorie Nieuws » artikel

Indiceren door gemeenten scheelt geld

16 Reacties

Jonge vrouw legt hand op schouder oudere dameWie kan het beste de indicaties voor de WMO uitvoeren? Volgens de gemeenten blijkt dat nu de gemeente te zijn. Dat is tenminste de uitkomst uit een onderzoek onder 170 gemeenten, iets meer dan eenderde van het totaal.

Als gemeenten zelf de indicaties uitvoeren, scheelt dat veel in  de uitvoeringskosten voor de individuele voorzieningen. Indicatie door de gemeenten zou dus een belangrijke bezuinigingspost kunnen zijn omdat ze niet direct ingrijpt in de kwaliteit van de thuiszorg. Het aanvraagproces verloopt steeds efficiënter, zo menen de gemeenten, Dat blijkt uit de daling van de doorlooptijden.

Heel opvallend is het feit dat gemeenten zo goed als geen zicht hebben op mantelzorgers en vooral de aantallen daarvan. Nu is het ook moeilijk om mantelzorgers zo maar te herkennen. Daar staat tegenover dat zij zelf wel heel vaak door hebben dat zij mantelzorger zijn, zo blijkt. Dat is niet zo’n wonder omdat de laatste tijd steeds meer aandacht en waardering naar de mantelzorgers is uitgegaan. De gedachte uitsluitend een sloof te zijn, is daardoor verminderd. De bekendheid met ondersteuning voor mantelzorgers is wel gegroeid, behalve dan voor wat betreft de respijtzorg.

De mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen is even zo goed voor ene groot deel van dit aanbod afhankelijk. Financieel gezien heeft dat grote voordelen doordat cliënten van individuele voorzieningen daardoor minder gauw in aanmerking komen voor de duurdere AWBZ-zorg. De overheid richt zich echter niet op die kant van de inzet van mantelzorg. Zij ziet thuis wonen vooral als ene keuze niet als een noodzaak om wachtlijsten bij zorginstellingen te voorkomen.

About De redactie

houdt dagelijks het laatste nieuws in de gaten en probeert zo zorgvragers en zorgaanbieders in de thuiszorg en begeleiding op de hoogte te houden. De artikelen van de redactie mag u volledig overnemen en gebruiken voor uw eigen website of nieuwsbrief. Zolang u maar een linkje plaatst naar het oorspronkelijke artikel.

16 Reacties »

 • marc zei:

  natuurlijk kan de gemeente zelf goedkoper indiceren voor de WMO en ze voeren het ook uit.

  Dit zal alleen maar resulteren in nog minder zorg en slechtere kwaliteit.

 • Mitchie zei:

  De verzorgende, verpleegkundige van de thuiszorg, of de huisarts. Als zij nou eens indiceerden. Ze zitten met hun neus op de client en kunnen als de beste inschatten wat er nodig is en dus de daarbijbehorende codes aanleveren.

 • Tiny zei:

  Mijns inziens heeft de gemeente helemaal geen kijk op indicaties. Daar zijn artsen voor. Die kennen ze gezondheidstoestand van hun patienten.
  Ik ben zelf mantelzorger, maar zie om me heen zat mensen die wel nog kunnen wandelen en dansen, maar niet meer kunnen poetsen en daar huishoudelijke hulp krijgen…
  Dit ontaardt in vriendjespolitiek….

 • agnes zei:

  indiceren door de partij die ook financieel verantwoordelijk is en uitbetaald kan nooit samen, want tuurlijk zullen alle gemeentes minder uren indiceren, het zou ook niet goed zijn als zorgaanbieders de zorg gingen indiceren ? indiceren zal door een onafhandelijk orgaan bv de praktijkondersteuner van de huisarts of een verpleegkundige kunnen gebeuren maar nooit dat de gemeentes zelf gaan indiceren en vervolgens ook de financieen in handen hebben.

 • jitske zei:

  ik heb gehoort dat ook veel gemeenten WMO laten controleren door het scio

 • José zei:

  Nou daar zet ik dus duidelijk de vraagtekens bij! Mijn indicatie ging van 11 uur zorg naar nog maar 6 uur. Door toedoen van de gemeente.
  Het werd vergeleken met wat er voor stond en er werd niet meer individueel naar mijn situatie gekeken. Er zullen dan nog meer van dit soort lijstjes komen (van wat er voor staat) en steed minder professie en deskundigheid!
  José

 • Cora Postema zei:

  Ik ben het eens met Agnes dat indicatie hoort plaats te vinden door een onafhankelijke persoon of organisatie met verstand van zaken en met ruimte voor maatwerk.

 • Marleen zei:

  Indiceren behoort door onafhankelijke instanties gemaakt te worden en zeker niet de gemeente die dan ook nog uitvoerend is. Stel een onafhankelijk buro in met verpleegkundigen die dit werk kunnen inschatten en laat zij de indicaties doen. Bij elke indicatie stuit je op het feit dat de meeste mensen zich beter voor doen dan ze zijn en verpleegkundigen uit de thuiszorg hebben daar inzicht in. en kunnen direct en beter reageren.

 • Carlo Mutsaars zei:

  Indiceren door de gemeente is niets meer dan een bezuinigingsmaatregel

  Bij de ene gemeente( Veghel) moet client wekelijks 1 ,5 uur per week meer zorg krijgen voor dezelfde indicatie
  In gemeente Helmond maken ze het nog gekker.
  Daar krijgen clienten een brief dat het uurloon per 1-7 verlaagd wordt van 16,70 naar 12,50 Euro per uur indien iemand geen gebruik maakt van een officieel bureau
  Maak je daar wel gebruik van dan krijgt dit bureau 21,50 per uur hetgeen bijna het dubbele is van wat iemand via het PGB krijgt.
  Zit voor mij en deze mensen dus niets anders op dan over te gaan op duren ZIN.

 • janine zei:

  we hebben toch al indicatieorganen met veel,ja jarenlange, ervaring?! Die kunnen altijd nog worden bijgeschoold.
  Het zou een zeer slechte zaak zijn als gemeenten zouden gaan indiceren. Het is nu al zo dat mensen die bij de gemeente in het bijstandsdossier zitten, bijna direct ook andere voordelen genieten, terwijl b.v. een kleine zelfstandige ondernemer, of iemand met een lage werkeloosheidsuitkering, die even weinig inkomsten heeft, naar b.v. kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan fluiten. Plus het risico van bevoorrechting van mensen uit de eigen kringen.
  Het is de gemeenten in de bol geslagen nu zij enige tijd ervaring hebben opgedaan met de WMO – na er in veel gevallen eerst een zootje van te hebben gemaakt. En moet de gemeente soms ook gaan beoordelen of iemand verzorging c.q. verpleging nodig heeft? Het maakt de communicatielijnen alleen maar ingewikkelder, want “de gemeente” zal toch te rade gaan bij de gezondheidszorgwerkers. En die enkele wethouder die over de gezondheidszorg gaat,is er vaak maar 4 jaar en komt vaak uit een andere hoek. Die krijgt dan veel te veel macht met bijbehorend geld. Het is ook niet wenselijk dat het priveleven van de inwoners van een gemeente van a tot z bekend is bij de werkers bij de gemeente. Gezondheidszorgwerkers e.d hebben tenminste nog een beroepsethos c.q. beroepsgeheim. Hopelijk is de landelijke overheid verstandiger en onpartijdiger in hun oordeel over wie indiceert en wat.

 • peter zei:

  Over onpartijdigheid gesproken.
  De overheid moet ook ervoor waken dat niet slechts een bureau alle zorg opdrachten binnenkrijgt via overheidsinstanties. Op dit moment lijkt het net alsof Buurtzorg alle zorg opdrachten binnenkrijgt. Veel bureaus zien opdrachten hun neus voorbij gaan, terwijl hun personeel heel veel moeite en geld hebben gestoken in bijscholing en certificering.

  k begrijp dus niet waarom slechts een bureau al dat geld (via opdrachten) krijgt en anderen niet.
  Dit lijkt op monopolie met gemeenschapsgeld.

 • Eliane zei:

  Je zou verwachten dat verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg beter in staat zouden moeten zijn om door te vragen als mensen iets positiever weergeven dan het feitelijk is. Helaas is het in mijn ervaring níet zo dat zij meer waarnemen en signaleren. Huisartsen kunnen over het algemeen allang de regelgeving van Wmo en Awbz niet meer volgen.
  En uit bezuinigingsoverwegingen zijn vaak de indicatiestellers zowel bij het CIZ als bij de gemeente van een dusdanig (laag) niveau dat ook zij het abstractieniveau om goed te kunnen indiceren allang verloren zijn.
  Op dit moment is er dus niet echt een goed alternatief. En ik vrees dat mantelzorgers vooral gevonden worden als er iemand gezocht wordt om (goedkoop) problemen in de zorg op te lossen.

 • Mary zei:

  De gemeente is alleen maar uit op zo zuinig mogelijk. Altijd geldt eerst zo goedkoop mogelijk, en als je dan geluk hebt, nog adequaat ook. Er wordt niet gekeken naar de toekomst, maar naar de gemeentebegroting van dit moment.
  Regeren en vooruitzien is niet des gemeentes. M.i.z. geen taak voor hen.

 • miranda zei:

  Een klant van mij had 4 uur geindiceerd voor huishoudelijk werk en 2 uur voor begeleiding bij het boodschappen doen.
  In december kreeg hij een brief dat hij vanaf januari nog maar 4 uur kreeg.
  Er word niet naar de situatie van de persoon gekeken.
  Gewoon hup iedereen krijgt minder.
  Schandalig, gaan we zo met de zwakkeren in de samenleving om?

 • Cora Postema zei:

  Vandaag: Viva vraagt ontslag aan voor 650 thuiszorghulpen omdat ze veel te goedkoop aan de gemeente hebben geoffreerd.
  http://www.zorgwelzijn.nl/web/Actueel/Nieuws/Ontslag-voor-650-thuishulpen-bij-Viva-Zorggroep.htm
  Het is een ander onderwerp maar ik voorzie een dergelijke verschraling van zorgkwaliteit als gemeenten gaan indiceren.

 • marc zei:

  Dat had ik ook al ergens gelezen,
  Wat vervolgens gaat gebeuren is dat iedereen ontslagen word en de dag erna de keuze krijgt om weer in dienst te komen tegen een lager loon en in een nieuwe/andere BV. Zo word de zaak over de ruggen van het personeel gesaneerd, de managers krijgen weer een bonus want de K/W verhouding is weer optimaal.

  Triest