Community Forum Kenniscentrum
Bekijk berichten per thema:
Home » categorie Nieuws » artikel

Bezuinigingen op thuiszorg leiden tot vereenzaamde ouderen

22 Reacties

Veel ouderen die thuiszorg nodig hebben, krijgen die onvoldoende. Dat leidt tot vereenzaming onder de ouderen en tot slechte eet- en drinkgewoontes. Huisartsen en verpleegkundigen maken zich daar volgens een onderzoek van de NOS zorgen over. Ze concluderen dat er te weinig professionele zorg is voor deze ouderen en dat ook de mantelzorg onvoldoende is.

Ja, wat wil je ook? Grootscheepse bezuinigingen, juist in de thuiszorg, leiden nu eenmaal niet tot een verbetering in de thuiszorg. En de gedachte dat kinderen, vrienden en buren die taken wel oppakken is van meet af aan idioot geweest. We leven nu eenmaal niet meer in de tijd dat de kinderen bij pa en ma om de hoek wonen en om de andere dag koffie komen drinken. Kleinkinderen kunnen niet de boodschappen voor opa en/of oma in huis halen en als je te veel aan je buren moet vragen, droogt die hulplijn ook een keertje op. Gemeenschapsgevoel en nabuurzorg kun je niet dwingend opleggen.

Het is terecht dat de eerstelijns hulpverleners zich grote zorgen maken. Je moet al bijna dood zijn, wil je nog in een verzorgings- of verpleeghuis terecht kunnen. Blijft over een hele groep thuiswonende ouderen die dat ook wel graag willen, maar die onvoldoende in staat zijn helemaal alleen voor zichzelf te zorgen. Er komt wel iemand van de thuiszorg, maar die kan (of mag, eigenlijk) te weinig doen en moet zich aan haar/zijn seconden tellende stopwatch houden, waarna het volgende adres wordt “bestormd”.

Driekwart van de artsen die meededen aan het onderzoek van de NOS en de helft van de wijkverpleegkundigen maakt zich zorgen over de thuiswonende ouderen die zorg nodig hebben. Dat is me nogal niet niks. Als iedereen een huisarts heeft zoals de mijne – eentje met twee voeten op de grond die zelden de paniekknop bedient – dan mag je daar percentueel nog wel een schepje bovenop doen. Want eer hij zich zorgen maakt…

De zorgverleners zien niet alleen de vereenzaming en slecht eten en drinken onder zorgbehoevende zelfstandige ouderen toenemen, maar merken ook dat ouderen eerder geestelijk achteruitgaan en vaker vallen. Ook op de dagbesteding is flink bezuinigd, dus een prikkel van de hersenen die de boel gaande moeten houden moet vaak ook al via de mantelzorg komen. Ouderen met een ruime portemonnee kunnen nog wel eens particulier een en ander regelen, maar de meeste ouderen beschikken daar niet over.

De wijkverpleegkundigen geven aan dat zij de zorg die in de wijk op hen wacht, ook kunnen geven. Maar het zijn de begeleiding en dagbesteding die het kind van de rekening zijn. Twee activiteiten die in het kader van het nieuwe zorgplan aan de gemeenten zijn uitbesteed. De Wmo. Na alle gedoe rondom de invoering wordt nu duidelijk dat waar iedereen in de zorg bang voor was, ook werkelijkheid is geworden: minder zorg voor degenen die het hard nodig hebben.

Vereenzaamde ouderen die slecht eten en drinken en nog maar mondjesmaat worden geholpen… ja, je moet toch érgens op bezuinigen als je andere geldverslindende zaken niet wil aanpakken?

About Elisabeth Taverne

Elisabeth is vaste redacteur van de Nationale Hulpgids. Ze schrijft over dingen die haar opvallen in de (gezondheids)zorg en onderwerpen die daar in brede zin aan zijn gerelateerd.

22 Reacties »

 • Patty Bos zei:

  ik ben werkzaam in de thuiszorg en er is geen indicatie meer om clienten te voorzien van de basis behoefte eten en drinken. Dus je mag wel iemand douchen en aankleden maar eten en drinken mag niet. Gelukkig ben je wel schoon als je word opgenomen in het ziekenhuis met ondervoeding en uitdrogings verschijnselen.

 • Peter de Monnink zei:

  Goed gezegd, Pat.

 • Paul Stolwijk zei:

  Dan worden de bezuinigingen in de zorg teniet gedaan door toenemende ziekenhuiskosten door opname van verwaarloosde en uitgedroogde bejaarden. Eigenlijk gek dat dit beleid in gang is gezet door twee partijen die het gezin niet als hoeksteen beschouwen maar ook andersoortige relaties erkennen: m.a.w: Hoe komen deze partijen erbij om een zorg te willen op CDA-basis die trouwens niet reëel is vanwege kinderen die ver van hun ouders wonen, druk zijn met verzorgen van kinderen en werken om toenemende vaste lasten te kunnen betalen ?

  We leven in een netwerksamenleving maar dan kan je niet van uit gaan dat dat betekent dat het netwerk voor mantelzorg zorgt. Zoals de VVD en PvdA kunnen weten.

  Moeten we dan toch maar terug naar de spruitjes samenleving van de jaren 50 van de vorige eeuw ?

 • rachel zei:

  We moeten wat minder geld naar het buitenland sturen, en dan nog niet te spreken over al dat andere. De mensen die ons land hebben opgebouwd laten we gewoon vallen. Vind het echt schandalig dat er eerst doden moeten vallen wil er misschien,nadruk op misschien wat gebeuren.

 • Helena Delissen zei:

  Het is niet zozeer de eenzaamheid die ouderen machteloos maken, maar het niet meer humaan mogen leven! Zelf ervaar ik dit op alle fronten. Zo vlug mogelijk het zorg of ziekencentrum uit. Veel pillen, waaronder ook neppillen, als zoethoudertje. Artsen en verpleegkundigen willen wel helpen, maar de verzekeraars geven opdracht om alles zo goedkoop mogelijk te houden. Thuiszorg word ruimschoots toegekend aan mensen met veel geld, Niet aan de kwaliteit van leven. Het gaat helemaal de kant op van Amerika, ook daar is de nodige ellende ontstaan.

 • j.f.hiemstra zei:

  Ik vind dat hier op zeer doortrapte wijze wordt ingegrepen in de vergrijzing. Talloze ouderen gaan nu en straks voortijdig dood . En het heeft weinig zin te klagen over iets wat kennelijk de bedoeling is.

 • Greetsche zei:

  Allemaal waar!!! Enne Patty het is heel belangrijk dat mensen schoon in het ziekenhuis terecht komen,want mijn broer is net terug uit het ziekenhuis met een gebroken been hij was vier dagen niet gewassen.Op zijn vraag of hij gewassen kon worden kreeg hij als antwoord daar zijn wij niet voor.( dit was in frankrijk) maar in nederland ook niet ( dat kunt u thuis wel)

 • jantje zei:

  Ik ben werkzoekende in de zorg. Op een van mijn sollicitatie gesprekken in een verzorgingshuis werd mij zeer duidelijk gemaakt;
  Er worden hier geen vragen van de clienten beantwoord maar enkel datgene wat in het dossier kenbaar gemaakt is.Dit wordt per minuut geregistreerd!
  Kun je je afvragen of je toch niet liever in je eigen huis zou wonen.
  Mogelijk ben je minder eenzaam in je eigen omgeving waar je je een plaatsje voor het raam kan creeren.
  Mijn schoonmoeder woonde ook in een verzorgings huis.De weken voordat ze stierf kreeg ze uitbreiding van zorg.
  Ze kreeg ‘zomaar’ 75 minuten per 24 uur! Eten, drinken, verzorging, med., contacten huisarts, nachtelijke controles en toilet gang enz.
  Maar goed dat wij er nog waren.

 • Saskia zei:

  Het wordt tijd om degene die verantwoordelijk zijn voor deze schade ook verantwoordelijk te stellen en op te laten draaien voor de kosten. Een goede preventie voorkomt extra zorg en dus dus ook extra kosten. Wel snijden en korten in de zorg maar niet met een goed alternatief komen is wat het probleem is. Laat ze kijken binnen de ggz-instellingen waar “hulpverleners” uren achtereen met een volle tafel zinloos vergaderen en op het kantoor blijven hangen. Handen aan het bed ipv aan de vergadertafels en kortere lijntjes… Ik vind het walgelijk dat de kwetsbaren onder ons zo worden weggezet..

 • Jenny zei:

  Wat dachten we van de mensen, jong en oud die nu te horen hebben gekregen dat men 7 dagen met de dag en nachtzakken moeten doen omdat ze een verblijfskatheter hebben? Omspoelen wordt er dan gezegd door de verzekering. Eindresultaat is bij 9 van de 10 een onstekking en bij sommige zelf een opname. Zeg nou zelf, wat is duurder, al die antibiotica en een opname of iedere dag een schone katheterzak.

 • Carla zei:

  Wat is tegen komt in de thuiszorg.
  Is de ontstellende hoge huur van mensen die verplicht
  verhuisd zijn naar nieuw appartement.
  Vertrouwde omgeving is gesloopt. Nieuw gebouwd.
  Te groot vergeleken waar ze uitkomen.
  Verhuis kosten en hoge huren. Lijdt tot eenzaamheid
  niet meer kunnen deelnemen aan activiteiten kost altijd
  geld. Zelfs de kleine dorpshuizen zijn in de afgelopen
  jaren gesloopt , nieuw gebouwd en het kopje koffie gaat
  van 50 ct.( in guldens ) naar 1.50 euro.
  De zorginkoop is helemaal niet meer te betalen, want
  zelfs voor een alarmering moet je zelf een abonnement
  afsluiten en betalen.
  Maar m’n praat niet over een hoge huur , want dan
  verlies je , je dak boven je hoofd. Dan maar zien
  hoe het gaat met je a.o.w. tje.

 • Carla zei:

  Wetenschappelijk zijn mensen altijd opzoek, dit heb ik
  ook familiaire ten gunste aan deelgenomen.
  Maar de nazorg met bovengenoemde ontwikkelingen zijn
  uit de hand gelopen.
  Maar wie zegt, ik blijf zitten waar ik zit en verroer
  mij niet.

 • lindy zei:

  Hoe kan het bestaan, dat er bedrijfen en/ of particulieren met veel geld, wel wilen doneren als het glazen huis ergens staat, maar voor onze eigen ouderen is geen geld.
  Ook mag het glazen huis ditvwel eens inzien ipv alles naar het buitenland te sturen.
  En ik ben het eens dat dit verdacht veel lijkt op een “natuurlijke” afvloeiing van de vergrijzing

 • A.J.Schouwenaars zei:

  ik heb al jullie bezwaren gelezen. jullie hebben allemaal gelijk. we moeten zeer alert blijven met ons alle. want telkens als er door deze omstandigheden een ouder iemand sterft is het dood door schuld. is het dan ook niet zo dat daar dan iemand voor aansprakelijk is, want je weet als je de zorg zo door laat gaan dat er vele ouderen zullen sterven.
  Maar beste luitjes in den haag daar zitten jullie niet mee, want jou vader , moeder en misschien nog meer familie zullen ook al zijn ze net zo oud als onze ouders niet verpieteren in een verzorgings- tehuis.
  Het wordt tijd dat wij Nederlanders een een vuist maken. en dat we niet alles meer pikken van deze regering. Een regering die niet meer betrokken is bij zijn eigen volk, maar meer voor Europa. daar is al het gemieter door gekomen. daar moeten we ook zo snel mogelijk uit stappen, en deze regering naar huis sturen. en mensen zoeken die wel voor de Nederlandse bevolking hun nek uit willen steken. Mensen maak een vuist kom in actie , het is nu of nooit.

 • Saskia zei:

  Ik maak graag samen die vuist die zorgt voor verbetering en een humaan bestaan. Hoe en waar moeten we beginnen?

 • Caroline zei:

  Ik ben het helemaal met jullie eens we moeten echt in actie komen voor het te laat is.
  ik werk ook in de thuiszorg en het is schrijnend wat daar gebeurd
  er mag inderdaad niets extra’s en van goede zorg kunnen geven is geen sprake meer
  Als je al eens iets extra’s doet moet je de cliënt vragen om er niets over te zeggen omdat je anders zelf problemen krijgt.
  en dan nog maar te zwijgen van de collega’s die alleen maar bang zijn hun baantje te verliezen en daar alles voor over hebben en dus mee gaan met de bezuinigingen die van bovenaf opgelegd worden en zo de werksfeer onder druk zetten
  het levert veel stress op en dat zorgt straks weer voor ziekteverzuim dat kost ook veel geld
  Hoog tijd om iets te ondernemen! !
  als iemand een goed idee heeft hoe we een vuist kunnen maken ik doe zeker mee

 • H.H. Neijenhuis zei:

  Eenzaamheid onder ouderen zal nog veel meer toenemen.
  Helpenden die tot nu toe nog mondjesmaat bij hen mogen komen worden OF ontslagen OF krijgen een nivo 3 opleiding aangeboden om de steeds groter wordende stroom van ouderen op te vangen.
  Doordat helpenden wegbezuinigd worden krijgen de straks opgeleide nivo 3 mensen er alleen maar TEVEEL werk bij: meer administratie EN het werk van de helpenden.
  Met als resultaat : nog meer eenzame ouderen!
  Conclusie: gaat niet werken!
  Net als de dan werkloos zijnde helpenden!

 • P. Kievit zei:

  Ja dat is wat de regering wil en de gemeentes vinden jullie het niet schandalig dat er zo word omgegaan met onze ouderen en verstandelijk beperkten ,het is in en in triest .
  Er is overal al zoveel hulp weg dat de mensen om 11 uur s morgens nog in hun stront
  liggen en moeten ontbijten .
  In een woord ouderen moeten maar snel dood gaan

 • pgb-er zei:

  nederland is een grote schande voor ouderen

 • WAM van Loenen zei:

  Verzorgingshuizen opdoeken, bejaarden langer thuis laten wonen en krimp op de thuiszorg. Dat kan niet goed gaan wist iedereen behalve staatssecretaris van Rijn en consorte. Bijna alles uit de AWBZ over de schutting gegooid naar gemeenten en zorgverzekeringen. Die zouden goed in staat zijn (goedkopere)Zorg op Maat te bieden. Met welk meetlint meet men dan? Die van het snoeimes of van beschaving en solidairiteit.

 • Saskia zei:

  Staatssecretaris van Rijn heeft natuurlijk al laten blijken dat het puur een centenkwestie is. Als zijn eigen moeder soms zonder toezicht op de afdeling zit en haar de urine langs de benen loopt en zijn eigen pa ten einde raad via de media aandacht probeerde te vragen voor deze schrijnende toestanden, hoe moet van Rijn dan weten wat verstandig is. Ze hebben er een zooitje van gemaakt en dat moeten ze maar eens gaan inzien!!

 • maan zei:

  het is de VVD mentaliteit die de ouderen in nederland aan hun eenzame en hulpbehoevende lot overlaat

  weg met de VVD
  dat is zo ie zo beter dan weg met de ouderen