1. Ingelogd blijven
  2. Inlog gegevens vergeten?

Nog geen lid?
Gratis aanmelden bij de Nationale Hulpgids.

PGB & Pleegzorg

Auteur Bericht
Geplaatst: vrijdag 13 April 2007 13:36
Hallo,
Ik ben benieuwd of er ook zorgaanbieders en/of vragers zijn die PGB en Pleegzorg combineren. En vooral ook wat de ervaringen ermee zijn.
Wij hebben nu 3 pleegkinderen met laag niveau en willen ons zelf gedeeltelijk betalen met hun PGB. Maar ja tis wel een zoektocht in PGB -land. Vooral de vraag wat is een reeel uurloon is erg moeilijk.

Groet Janke
Sonja Geplaatst: vrijdag 13 April 2007 18:25
Hallo,
Toen ik nog in de Pleegzorg werkte als pleegzorgbegeleider verbaasde het me hoeveel pleegkinderen recht zouden hebben op een PGB en hoe weinig daar gebruik van werd gemaakt. Sterker nog bij de instantie waar ik heb gewerkt, kende nauwelijks iemand het PGB. Jullie zijn dus ws. pioniers op dit gebied. Heel goed! Door met het PGB te werken kun je deze pleegkinderen en hun pleegouders beter faciliteren waardoor de slagingskans groter wordt. Qua betaling zou ik eens nagaan wat ouders van "eigen" kinderen zichzelf betalen.
Ik wens jullie veel succes!
Geplaatst: vrijdag 13 April 2007 18:36
ik heb me ook verbaast over de verschillen in betaling! een crisis plaatsing is vaak nog zwaarder voor de zorgverlener maar levert als pleegouder ongeveer 10 euro per dag op! tegelijk vraag je voor een dag ondersteunende begeleiding (dus ongeveer 7 a 8 uren) zeker 70 euro...
begrijpelijk hebben ouders van een pleegkind geen pgb aangevraagt vaak zijn zei de reden van de uithuisplaatsing, en soms is er zelfs met zeer negatief gedrag geen etiket op te plakken waardoor een pgb mogelijk is. Wij kunnen niet in een stichting een kind laten logeren waarvan de ene 20 euro voor een weekend betaalt en de ander 300! probleem dus. Maar ergens vindt ik het verschil ook wel weer goed. stel dat de hele pleegzorg: die vooral draait op echte betrokkenheid en een zeer persoonlijke inzet als pgb betaalt zou worden, dan is het morgen afgelopen met de pgb,s vrees ik! mantelzorg en pleegzorg moet blijven, anders werd de zorg topzwaar en waren de bedragen niet meer te betalen vrees ik. wel een dilemma vindt, want wie bepaalt wie wat? ik ken pleegzorg organisaties die als uitgangspunt hebben dat de pleegouders zichzelf niet met het pgb mogen betalen, terwijl heel veel ouders van een beter kind dit dus wel lekker kunnen doen! moeilijk, lastig, goed over na denken.
Geplaatst: vrijdag 13 April 2007 18:42
nog even over hoeveel geld: ik vertel meestal aan de ouders: kijk goed naar hoeveel zorg je door buitenstaanders wil laten invullen. logeren, thuis een extra paar handen, even weg naar de buren? zorg dat je alles wat je aan ontlasting wenst ruim van het pgb betaalt kan worden. En kijk dan naar wat je nog over hebt, na de indicatie, en de rest betaal je in uren van bv, 30 euro aan jezelf. als gemakkelijk rekenenhulp. het gaat ook niet om het exacte uurloon maar om het toaal dat je aan je zelf betaalt! ven dan mag je zeker wel een goed loon aan overhouden.ik zie vaak dat ouders zich tussen de 100 en de 500 euro uitbetalen, afhankelijk van hoeveel ze hebben en wat ze nodig hebben en zelf doen.
Geplaatst: zaterdag 20 Oktober 2007 20:14
Pleegzorg en PGB, dat is iets waar ik veel over nadenk de laatste tijd.
Het is waar dat pleegouders dit doen omdat ze daar voor kiezen, dit willen en hun hart daar ligt.
Maar....een pleegouder is ook maar een vrijwilliger, heeft geen salaris, bouwt niets op. De pleegzorgvergoeding is zeker kostendekkend voor de dagelijkse verzorging, gewone vrije tijdbesteding enz.
Maar wat als het pleegkind meer nodig heeft. Veel pleegkinderen gaan juist naar een pleeggezin omdat het thuis niet lukt door dat er wel een aandoening/stoornis is.
Op dit moment wordt er veel gevraagd van pleegouders, naast het geven van liefde, warmte, een thuis en een betrokken verzorger (dit omdat een pleegouder nooit een ouder wordt, die heeeft het kind al en dat moet altijd gerespecteerd worden en blijven).
Dan kan je zeggen dat je daar zelf voor kiest...dat is waar maar als een kind al jong komt en er na enkele jaren van alles proberen er toch sprake blijkt te zijn van een aandoening/stoornis dan heeft ook dit kind recht op "zorg".
Want geloof me, er zijn genoeg pleegouders die vast lopen met zo'n kind en er mee moeten stoppen.
En dan zou een PGB zeker heel veel verschil kunnen maken.
Maar dan rijst weer de volgende vraag, ga je dan zelf die hulp bieden of zoek je daar iemand anders voor?
Ik denk dat dat per kind verschillend is. Om het 'zuiver' te houden voor de mening van anderen zou je denk ik beter de zorg aan een ander kunnen toevertrouwen. Maar wat nu als die ander het prima aan zou kunnen met dit kind maar dit kind dat niet met die ander kan?
Als ik naar mijn eigen situatie kijk als pleegouder is mijn wereld nu heel erg beperkt. Dit omdat één van de jochies heel erg veel structuur en zekerheid nodig heeft.
Ik ben nu al twee jaar géén één avond meer weg geweest!!!
Werken naast het pleegouder zijn is nu bijna onmogelijk en zou alleen kunnen in die paar uurtjes dat dit jochie op school is, en zelfs dan moet je altijd bereikbaar voor hem zijn.
Er zijn maar twee personen waar hij wat mee kan, die heel even de zorg kunnen over nemen.
Ook mensen hier laten komen gaat bijna niet, kan hij niet mee omgaan.
En natuurlijk red je het wel....tot die grens bereikt is en het kind toch weg moet, een kind wat al vanaf negen maanden oud bij je is.
Eigenlijk is een PGB aanvragen niet iets wat je zou moeten overwegen, nee dat zou gewoon moeten zijn in dit soort situaties!!!
En waarom zou je je zelf dan niet mogen inhuren???
Dit kind vraagt zoveel meer dan een gewoon kind en er verwacht kan/mag worden van een pleegouder die dat ook nog eens doet als vrijwilliger...24/7....eigen keuze en een keuze uit het hart maar daarom niet minder problematisch dan wanneer zo'n kind bij eigen ouders woont.

Groet.
Sander Geplaatst: zondag 21 Oktober 2007 20:23
Ik werk particulier bij een gezin met een pleegkind. Het pleegkind heeft een PGB.
Het kan en gebeurd dus wel! :)

Gr Sander
Lenie Geplaatst: zondag 21 Oktober 2007 23:40
Ook ik heb in een pleeggezin gewerkt waar ze 6 (!) pleegkinderen hadden, allemaal met een verstandelijke handicap. Alle kinderen hadden een PGB.
Er werd verzorging ingekocht en begeleiding.
M.C.T Geplaatst: maandag 22 Oktober 2007 14:20
Bij pleegkinderen in het kader van de wet op de Jeugdzorg is het pleeggeld bedoeld om de kosten van wonen, voeding, bewassing, kleding en vrije tijd te dekken. De aanname is, dat dit net zoveel tijd kost als bij eigen kinderen. ( Niet waar dus).
Jeugdzorg is voor kinderen met opvoedingsproblemen in het oorspronkelijke gezin.
Weekendverblijf in een pleeggezin wordt door ouders met een PGB wel uit het PGB betaald op basis van de indicatie tijdelijk verblijf. In de wandeling wordt dat ook pleegzorg genoemd. De grond is dan niet: Opvoedingsproblemen, maar de handicap van het kind.
Bij PGB gaat het om extra zorg, voortvloeiende uit een handicap van een kind. Extra tijd dus, waarvoor plo( in de jeugdzorg) zichzelf salaris uit een PGB mogen toebedelen. Tot dusver duidelijk en wat mij betreft niets aan de hand!

Het probleem is, dat bij de meeste pleegkinderen de ouders nog het gezag hebben al dan niet gecombineerd met een OTS.
Juridisch gezien zijn zij de beheerder van het PGB, ook al kunnen zij dat uitbesteden aan plo. ( en naar believen ook weer aan zich trekken).
Ouders kunnen in principe dus aan het geld komen, hetgeen verleidelijk is als je in de schulden zit.
PGB is voor mensen, die kunnen regisseren en dat vermogen wordt zeer gemist bij ouders als er op kinderen een OTS van toepassing is.
Dit maakt het voor gezinsvoogden een heikele zaak om voor pleegkinderen een PGB aan te vragen.

Naar verluid waagt Per Saldo zich niet aan voorlichting over PGB's voor pleegkinderen.
Lenie Geplaatst: maandag 22 Oktober 2007 19:41
In mijn voorgaande stukje bedoelde ik te zeggen dat het de pleegmoeder is die pgb`s voor de kinderen heeft en daarmee zorg voor hen inkoopt.
Jolanda Geplaatst: zaterdag 12 Januari 2008 16:36
Hoi, ik ben pleegmoeder van een 6-jarige jongen met ernstige hechtingsproblematiek. Via zijn school kwamen we in contact met een PGB-adviseur en hebben PGB aangevraagd. BJZ heeft hiervoor getekend. CIZ heeft geindiceerd en Zorgkantoor heeft aan ons uitbetaald (toestemming van de voogd). Pleegzorg wil vooraf precies s weten welke zorg er wordt ingekocht, om versnippering van jeugdzorg tegen te gaan. Wij betalen ons zelf uit, omdat hij ouder wordt en omdat we nu ruim een jaar op de wachtlijst staan voor zijn psych.onderzoek. Tot nu toe heeft hij nog geen specialistische hulp mogen ontvangen vanuit de reguliere jeugdzorg.
M.C.T Geplaatst: maandag 14 Januari 2008 14:51
M.i. hoeft pleegzorg niet tevoren te weten wat je met het PGB gaat doen.
Wel moet pleegzorg weten wat je zoal met je pleegkind doet.
Daar is pleegzorg namelijk mede verantwoordelijk voor, zowel jegens BJZ als ten opzichte van de ouders.
In je pleegcontract staat ook, dat je opereert binnen gemaakte en te maken afspraken met pleegzorg.
Indien je dat niet doet, kan het heel goed zijn, dat je goed voor je pleegkind zorgt, maar pleegzorg kan dat dan niet waarnemen.
Het gaat dus niet om wat je met het PGB-geld doet, maar om wat je met je pleegkind doet.
(verwijderd) Geplaatst: donderdag 17 Januari 2008 10:30
beste pleegouder( s)

Het is best mogelijk om naast een pleegvergoeding ook gebruik
te maken van een PGB. met dien verstande dat er sprake moet zijn van een psychische aandoening. daarnaast is het mogelijk om als ondersteuning of ontlasting een PGb te krijgen voor tijdelijk veblijf als de jeugdige in de weekenden niet naar huis kan. dan kan er gebruik gemaakt worde van bijvoorbeeld (orthopedagogisch) logeer en vakantie kampen zoals Predmed kampen. indien er een pgb is vrijgegeven is het mogelijk om er een stukje verloning uit te krijgen voor de pleegouders wel moet aantoonbaar gemaakt worden dat er een inkomste delving heeft plaats gevonden, dit is niet zo moeilijk aangezien je bij een pleegplaatsing met veschillende instanties te maken hebt en regelmatig gesprekken moet voeren en je in dei tijd niet bezig kan zijn met productieve arbeid. bij het aanvragen van een pgb zou ik willen adviseren om gebuik te maken van een PGB deskundige bijvoorbeeld Pedmed Employ (removed by moderator)
mocht je nog vragen hebben dan ben ik ten alle tijden bereid om deze telefonisch te beantwoorden.

Ynte
M.C.T Geplaatst: donderdag 17 Januari 2008 12:13
Dit is een discussieforum. De advertenties horen op een andere plek.
Froukje Geplaatst: vrijdag 18 Januari 2008 10:42
Ik vraag me alleen af 'wordt het gemakkelijker om met een pleegkind met een gedragstoornis om te gaan als er geld voor betaald wordt uit een PGB'
Het PGB is bedoeld om de ouder of verzorger (pleegouders dus ook) te ontlasten. Wees blij dat nu de mogelijkheid van een PGB bestaat. Voorheen mocht je als pleegouder je pleegkind niet eens naar een oppas brengen.
Jolanda Geplaatst: vrijdag 18 Januari 2008 21:47
Ik ben juist minder in loondienst gaan werken, omdat vanuit de hechtingsproblematiek meerdere opvoedingsklimaten (bv. buitenschoolse opvang) tot verergering van de gedragsproblematiek leidde. Op deze manier doe ik de naschoolse opvang/ondersteuning/activering zelf en compenseer ik de terugval van mijn vorige inkomsten. Ik ben juist heel blij met de PGB, omdat we nu bijna anderhalf jaar een kind in huis hebben met psych. gedragsproblematiek en dat er tot nu toe nog steeds geen behandeling vanuit BJZ en Pleegzorg is geboden aan het kind. Op deze manier draag ik mijn steentje bij aan het opnieuw veilig leren hechten aan een verzorger.
Geplaatst: zaterdag 19 Januari 2008 00:02
ik denk dat er terecht vroeger onderscheid was tussen jeugdzorg in samenwerking met de pleegzorg. maar nu hebben we ook de awbz zorg voor begeleiding voor kinderen met een beperking in hun psychische doen en laten. (om maar even het onderscheid aan te geven tussen lichamelijk, verstandelijk en psychiatrisch aan te geven) we zitten nu met een hele grote groep kinderen die adhd en pdd-nos hebben en het voorrecht genieten heel veel geld te kunnen krijgen voor zorg! deze zorg is bedoeld voor de ondersteuning in hun gedrag! er zijn kinderen met adhd die bijna probleemloos door het leven gaan. sterker nog: ze hebben er ook voordeel bij! dat wil niet zeggen dat ik deze aandoeningen onderschat.. maar dan heb je dus ook kinderen die door de thuis-situatie een gedragsprobleem krijgen. natuurlijk als je ouders er een zooitje van maken met drank-drugs en andere moeilijke en complexe situaties. en dan nu de kunst: waar ligt het verschil, er is zelf overlap! en welk gedrag is moeilijker en kan beter bijgestuurd worden? wie het weet mag het zeggen.. de pleegzorg draaide op een (te) kleine vergoeding gegeven door mensen met een groot hart. maar nu met het pgb heeft elk stabiel gezin met een "änders" zijn"kind recht op een leuk bedrag! ze mogen zelf zichzelf hier van betalen en hun ouders en vrienden. en dan wordt het wel ingewikkeld, waar heb je het over pleegzorg, pgb en recht op iets...
mijn gevoel zegt dat vooral kinderen die echt uit huis zijn en in een pleeggezin wonen veel recht moeten hebben, maar waar halen we al het geld vandaan straks? en de pleegzorg en alle kinderen met een gedragsprobleem. voor de duidelijkheid ik zie veel pgb kinderen. (een kind van 10 jaar met adhd en pdd-nos heeft snel 1500 euro in de maand)
ik ben blij met deze voorziening en vindt dat we hier bewust en zorgzaam mee om moeten gaan. alleen ik weet al bijna zeker dat als elk pleegkind en kind met een stempel dat ook krijgt is straks het geld meer dan op! wie zou het dan wel moeten hebben en hoeveel?
M.C.T Geplaatst: maandag 21 Januari 2008 10:11
Pleegzorg voor de wet op de Jeugdzorg is een verblijfsindicatie en geen behandelindicatie. De kostenvergoeding betreft een vergoeding voor onderdak, voeding, bewassing etc. In elk geval geen salaris.
M.a.w. het betreft opvoeding van "normale" kinderen.
AWBZ hulp omvat subsidie voor datgene wat de normale opvoedingstaak te boven gaat. In die zin is er geen principieel verschil met "gewone"ouders met een kind, dat extra zorg vraagt.

Oorspronkelijk lag de grens tussen Jeugdzorg en AWBZ zorg bij een IQ van minder dan 75.
Door ADHD en PDDNOS als aparte redenen voor aanspraken te beschouwen voor de AWBZ, los van IQ, heeft de werkelijkheid de oorspronkelijke taakverdeling achterhaald.
Geplaatst: maandag 21 Januari 2008 12:07
gwekamp, ik begrijp het verschil in WAAR ze voor zijn wel en ook wel dat er uit een ander potje komt. maar hoeveel kinderen zul je treffen die "normaal"zijn als ze uit huis geplaatst worden? deze kinderen hoeven niet per definitie iets te mankeren, maar als dit NIETS met ze dit zou nog gekker wezen.. dus kan ik bijna generaliseren en zeggen dat elk pleegkind 100% zeker recht heeft op een pgb! het pgb is in principe niet als inkomen voor jezelf bedoeld maar wel weer logsch: als de buurvouw of je tante of student wel voor het pgb mag werken dan mogen ouders dat ook. je hebt het dan niet meer om de oorspronkelijke ontlasting maar de mogelijkheid om zelf meer zorg te geven door werk buitenshuis af te staan. mooi dat het kan, of het altijd goed wordt ingezet........
Geplaatst: zondag 03 Februari 2008 11:23
Einndelijk, wij hebben het rond. Ik moet zeggen dat he een hele opluchting is. Pleegzorg vergoeding is inderddad een vergoeding voor de zorg voor de kinderen. Niet voor het thuis zitten. Dit PGB maakt het voor ons mogelijk gewoon pleegzorg te blijven doen. Ben wel benieuwd hoe het nu verder gaat :lol:
M.C.T Geplaatst: maandag 04 Februari 2008 10:37
"maar hoeveel kinderen zul je treffen die "normaal"zijn als ze uit huis geplaatst worden? deze kinderen hoeven niet per definitie iets te mankeren, maar als dit NIETS met ze dit zou nog gekker wezen.. dus kan ik bijna generaliseren en zeggen dat elk pleegkind 100% zeker recht heeft op een pgb".
Pleegkind zijn wordt niet gescoord in de DSM-4. Een pleegkind met een AWBZ aanspraak zou die aanspraak ook gehad hebben als hij/zij nog "thuis"woonde.
Betaalde pleegzorg vanuit de jeugdzorg is zeer ongebruikelijk.
De overheid wil daar voorshands niet mee verder, na een proef enkele jaren geleden in Brabant.
Geplaatst: maandag 04 Februari 2008 18:05
gwekamp, ik onderstreep jou opstelling, ik zou ook willen dat het helder en duidelijk was. maar ik kan me de frustratie van pleegouders soms voorstellen als je ziet wat er naar een kind met adhd toe gaat... pleegzorg is een hart zaak! en pgb is salaris, maar de verschillen zo klein. ik ken veel kinderen met een diagnose waarvan ik niet veel meer kan maken dan een probleem thuis....
M.C.T Geplaatst: dinsdag 05 Februari 2008 15:49
Kindproblemen en ouderproblemen zijn inderdaad vaak met elkaar verweven.
Interessant vind ik nog steeds de resultaten van een onderzoek, dat meer dan 15 jaar geleden gehouden is.
De onderzoekvraag was: Is er verband tussen de mate van een handicap van een kind en het buitenshuis verblijven van een kind.
De aanname was, dat er meer kinderen buitenshuis verblijven naarmate er meer sprake is van meerdere en ernstigere handicaps.
Het onderzoek toonde aan, dat dit verband er niet was.
Wel bleek er een duidelijk verband tussen de gedragsalternatieven, die de ouders zagen: Hoe minder kans ouders zien om met hun gehandicapte kinderen om te gaan, hoe vaker de kinderen buitenshuis verblijven. De voornaamste reden voor verblijf buitenshuis is dus niet de handicap van het kind, maar de onmogelijkeid in de ogen van de ouders om ermee om te gaan.
Dat is waarom PGB voor (pleeg)ouders zo'n goede uitvinding is:
Het maakt het hen mogelijk gecompenseerd te worden voor de vele extra tijd, die in de begeleiding van deze kinderen gaat zitten. Zij kunnen
minder gaan werken en compensatie krijgen voor inkomensverlies en het zo volhouden!
Armoede en daarmee minder mogelijkheden is niet meer de prijs, die ouders moeten betalen voor hun keuze om zelf voor hun gehandicapte kind te zorgen.
Geplaatst: dinsdag 05 Februari 2008 19:21
gwekamp, dat is een uitslag die me niet verbaast, maar als ik eerlijk ben en zelfs mezelf daarmee te pakken heb..(want ik snij mezelf hiermee behoorlijk in mijn werk...) al dat geld voor ontlasting dat een ander tijdelijke de zorg overneemt... het helpt niet!! het gat er na wordt vaak nog groter als de zorg weer weg is (logeren, woensdagmiddag enz.) ik ben bang dat we beter onze tijd aan weerbaarheid en inzicht en inlevingsvermogen bij de ouders kunnen investeren! dit is heel zwart wit..maar misschien is en/en ook eerst een alternatief. maar ik vrees dat ouders weerbaar maken veeeeeel goedkoper is. vooral om een gedragsbeperking. maar het is lastig. tijdelijk verblijf bied ook meer dan alleen ontlasting en plezier. alle gevolgen die de situatie met een autistisch kind zijn niet niks! ouders kopen weinig tot geen advies voor zichzelf in met een autischtische beperking. je hebt zelf de portomenee in handen en niemand laat zich zomaar de wet voorschrijven door eigen handig geld (ik ook niet) steun en een luisterend oor is voor iedereen prettig maar je patronen en stuctuur en je eogen gedrag onder de lope zien, betaalt met een eigen overschtijving.. nogmaalds erg stellig en generaliserend uitgedrukt. maar ik heb ook een pgb gehad voor mijn kind, en daarin is juist assertiviteit en op je strepen staan gewenst. missvhien kom ik wat ongenuanceerd uit de hoek, dat is niet de bedoeling. ik denk ook maar vanuit mijn beleving en wat ik mee maak!
Geplaatst: woensdag 22 Juli 2009 10:47
vol aandacht heb ik de reacties gelezen van pleegzorg en PGB. Ook wij hebben een manneke in huis dat heel veel zorgen behoeft. Het is een heel gevecht geweest om als pleegouders extra geldelijke ondersteuning te krijgen via PGB. Maar het is gelukt. Ik krijg als pleegmoeder een vergoeding uit PGB om de extra begeleiding, opvoeding en verzorging te kunnen uitvoeren. Door problemen met een hulpverlener ( teveel gedeclareerd) controleer ik nu ook de facturen die de hulpverleners sturen, daarna gaan ze naar BJZ voor betaling. Het is wel nog altijd zo dat je over iedere euro verantwoording moet afdragen. Je mag zelf het budget niet beheren, dit doet BJZ. Het is een heel doolhof aan regels en wetgeving, reiskosten bijvoorbeerbeeld worden weer uit het potje van BJZ betaald. Maar ik denk wel dat het de moeite loont om deze weg te gaan voor je pleegkind, je hebt zelf de mogelijkheid om er te zijn en je kind goed in de maatschappij te plaatsen, en daar zijn we toch allemaal pleegouder voor geworden. Met z'n tweeën werken naast het pleegouderschap is bijna niet te doen en als je dan ook nog de zorg hebt voor een gehandicapt kindje is het onmogelijk, dus het is goed dat voor dit soort gevallen PGB bestaat. Iedereen die de weg wil gaan om PGB aan te vragen voor zijn of haar pleegkind wil ik veel sterkte, energie en doorzettingsvermogen wensen.
Marianne Geplaatst: donderdag 30 Juli 2009 14:03
Vrienden van mij maken al jaren gebruik van PGB voor hun (complexe) pleegzorgkinderen, deels voor de begeleiding die zij zelf binnen het wonen bij hen bieden, anderzijds kopen ze er bijv. speltherapie van in. Dit naast de begeleiding die zij en de pleegkinderen van de Willem Schrikkerstichting ontvangen. Omdat ik thuis ben in het PGB-wereldje, we wel eens van gedachten wisselen over praktijksituaties, hebben is PGB aangevraagd. Met succes.
Als je vragen hebt hierover, benader me gerust persoonlijk,

Groeten, Marianne van Cadsand (Autstanding)

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te verbeteren.
We vinden je privacy belangrijk en beperken daarom het gebruik van cookies zoveel mogelijk.

Ik ga akkoord met het gebruik van cookies

Wil je meer lezen over ons gebruik van cookies en hoe je dat kunt aanpassen, klik dan hier. Lees ook ons privacybeleid.