Community Forum Kenniscentrum
Bekijk berichten per thema:
Home » categorie Nieuws » artikel

Pgb afgewezen vanwege mantelzorg inwonende partner

19 Reacties

De gemeente mag een pgb-aanvraag voor individuele begeleiding weigeren als de inwonende partner mantelzorg verleent. Dat is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het sociaal bestuursrecht.

Het betreft een situatie van een gezin, waarbij een zorgvrager met een psychische beperking samenwoont met zijn echtgenote en twee dochters. De echtgenote van de zorgvrager heeft haar man altijd ondersteund en geeft aan dit ook te zullen blijven doen, los van het al dan niet verkrijgen van het Pgb. Dit ook omdat de zorgvrager geen hulp van buitenaf wil accepteren.

De zorgvrager heeft een Pgb aangevraagd voor individuele begeleiding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiermee willen ze onder andere de werkzaamheden van de echtgenote vergoeden. De gemeente wijst de aanvraag af: De reden is dat er geen maatwerkvoorziening hoeft te worden verstrekt omdat de echtgenote van de aanvrager al mantelzorg verleent. De beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie worden daarmee al weggenomen of verminderd, waardoor er geen verdere voorzieningen nodig zijn.

De hoogste rechter stelt de gemeente in het gelijk. Wel verklaart de Centrale Raad dat deze zaak een andere is dan de zaak van begin dit jaar, januari 2017. Toen oordeelde de Raad dat er bij toekenning van een Pgb voor huishoudelijke hulp geen rekening mag worden gehouden met mantelzorg, in het geval dat degene die de hulp levert dit niet onbetaald wil doen. In de huidige zaak heeft de mantelzorger – de echtgenote – namelijk aangeven dat zij deze begeleiding wél zal blijven geven, ook als daar geen betaling vanuit het pgb tegenover staat. Daarmee verschilt deze zaak met de invulling van de definitie van mantelzorg volgens de Wmo, aldus de rechter.

Je kunt dus beter zeggen dat je geen mantelzorg meer wilt verlenen aan je partner! Dan krijg je kennelijk wel een Pgb. Als je voor je partner wilt blijven zorgen, moet je dat dus vrijwillig doen en is er geen Pgb beschikbaar.

Je zou toch zeggen dat dit in de toekomst uitnodigt tot oneerlijke verklaringen hierover?!

Mening Mezzo

Mantelzorgorganisatie Mezzo is van mening dat er dus wel degelijk een Pgb toegekend had moeten worden: ‘Zodat mevrouw gecompenseerd kan worden voor haar zorgtaken, die de gebruikelijk hulp ruimschoots overschrijden. Mezzo vindt ter zitting dat de mantelzorger in de kou wordt gezet. ‘Mevrouw heeft aangegeven overbelast te zijn. Het is aan de gemeente om, ook op grond van de Wmo, de mantelzorger in kwestie op z’n minst goed te ondersteunen in haar mantelzorgtaken, vooral als de mantelzorger aangeeft overbelast te zijn. Dit zou kunnen door het aanbieden van respijtzorg of door het verstrekken van een indicatie voor huishoudelijke hulp.’ Lees hier de hele uitspraak van de rechter.

Wat vinden jullie hierover? We zijn heel benieuwd of jullie dit wel of niet eerlijk vinden, laat je reactie hieronder achter!

About De redactie

houdt dagelijks het laatste nieuws in de gaten en probeert zo zorgvragers en zorgaanbieders in de thuiszorg en begeleiding op de hoogte te houden. De artikelen van de redactie mag u volledig overnemen en gebruiken voor uw eigen website of nieuwsbrief. Zolang u maar een linkje plaatst naar het oorspronkelijke artikel.

19 Reacties »

 • Mevr.H.Groote zei:

  Onvoorstelbaar, terwijl dat door de Overheid is opgelegd aan de Gemeente Begeleiding is zo belangrijk als je alleen alle formele en bureaucratie moet oplossen met de WMO van de Gemeente de zg. Keukentafelgesprek. Er moet gewoon iemand zijn die het overzicht heeft en de hulp coördineert. Zelf kun je dat als zieke niet. En als Mantelzorger ook niet want je bent onderdeel van de situatie.
  Er wordt geen maatwerkvoorziening geleverd.

 • ineke timmermans zei:

  Schandalig!
  Deze mevrouw moet maar snel aangeven dat zij zo overbelast is, dat zij de zorgtaken niet meer aankan
  Ook voor zichzelf zorgen,en voor haar kinderen gaat haar niet meer lukken Zij zal heel binnenkort niet alleen hulp voor haar partner nodig hebben, maar ook voor zichzelf en haar kinderen.
  Dit gaat de overheid dus nog veel meer geld kosten
  Zo worden hardwerkende, sociale mensen doodziek gemaakt,

 • ineke timmermans zei:

  Schandalig!
  Deze mevrouw moet maar zo snel mogelijk aangeven dat zij zo overbelast is, dat zij de zorgtaken niet meer aankan
  Ook voor zichzelf zorgen en voor haar kinderen zal haar binnenkort niet meer lukken, omdat zij op het punt staat overspannen te raken. Zij zal dan niet alleen hulp nodig hebben voor haar partner en de rest van haar gezin, maar bovenal voor zichzelf.
  Zo gaat het de overheid nog veel meer geld kosten, en maakt zij hardwerkende, sociale burgers doodziek

 • Adrie Dekker zei:

  De uitspraak is een juiste uitspraak. De wet voorziet nagenoeg niet om in bijzondere situaties tot een andere uitspraak te komen. De aangehaalde uitspraak eerder dit jaar is niet juist. De wet verplicht gehuwden/samenwonenden voor elkaar te zorgen.

 • Boudewijn zei:

  Oh wat zou ik wensen, dat de betreffende ambtenaren en dhr of mw de Rechter ooit in zo’n zelfde situatie belanden…Dan eens kijken hoe dat “voelt”. Schaamteloos !!

 • Mevr.H.Groote zei:

  Nou dat gebeurt niet iedereen boven modaal heeft geen WMO nodig. Want inkomensafhankelijke bijdrage. Voor minima en AOW is dat 17.50 per mnd.
  Maar met een AOW en pensioentje betaal je snel € 200 per mnd ongeacht de hulp die wordt geboden via de WMO. In 2015 met overname Zorgbudget door de Gemeente en tevens de toewijzing HUISHOUDELIJKE Hulp en Begeleiding is er begonnen met 1.5 uur hulp resultaatgerichte indicatieleefbaar huis zijn.

 • Sandra zei:

  ik vind dit een rare situatie zeker omdat de overheid het juist promoot dat iedereen langer moet en kan thuis blijven wonen zodat er minder beroep gedaan word op de zorg van instellingen. Begrijp dat dit een unieke situatie is voor de rechter en dat hij volgens de wet moet handelen maar toch had de gemeente iets voor dit gezin kunnen regelen. Er zijn zo veel mogelijkheden voor hadden tegenwoordige. Nu duw juist dit gezin dieper in de put en de problemen want als zijn partner het niet meer volhoudt dan zijn ze uiteindelijk duurder uit verwacht en de problemen binnen dit gezin nog wel groter geworden en zwaarder.

 • Miranda Weijers zei:

  Mevrouw had PGB vergoeding moeten krijgen.
  Wat de rechter zich niet realiseert is dat mantelzorgers vaak meer doen dan dat er van iemand verwacht mag worden.
  In de praktijk zie je dat mantelzorg vaak over gaat in proffecionele zorg.
  Omdat het in deze zaak om familie gaat zal mevrouw een maximale vergoeding van €20; per uur krijgen, terwijl, als er een proffecional ingehuurd zou moeten huren ben je op zeker het dubbele kwijt. Daarnaast weigert meneer hulp van een extern persoon waardoor mevrouw in een situatie word gedwongen om extra zorg te bieden aan haar man. Ik vind dat je dat moet compenseren.
  Ook zou er ondersteuning moeten komen voor hulp in de huishouding.

 • Ellen zei:

  De rechter had wellicht iets van bemiddeling aan kunnen bieden? Niet gelijk het maximum aan PGB toekenning maar een tegemoetkoming als dank voor mantelzorg aan je naaste. Zo krijgen we een bureaucratische zorg; ik krijg geen geld dus je red je maar want ik wil er niet aan onderdoor gaan. Via de bijstand vrijwilligerswerk doen; valt hier ook niet onder. Een dag van 24 uur in 48 uur splitsen vindt de overheid kennelijk heel normaal. De psyche en fysieke mens doet er niet toe. Lijken we slechts in wetten en regels te leven ipv in zorg voor elkaar?

 • Mevr.H.Groote zei:

  De Gemeente WMO klampt zich vast aan de wet regelgeving dag iedereen ook de politiek weet dat de oude AWBZ nooit op deze manier gestopt had mogen worden
  Via Zorgverzekeraar en WMO met zg marktwerking krijgen mensen minder hulp en worden zieker en zieker. Vroeger werd onmiddellijk hulp ingezet waar nodig op indicatie van de huisarts en/of wijkverpleegkundige.
  Nu mag dat niet meer want ze komen op voor de patiënt zijn niet onafhankelijk

 • Huub zei:

  Wetten, regels, protocollen, efficiëntie, zo goedkoop mogelijk, wat past het best binnen het straatje van de gemeente. Alles behalve maatwerk. Heb ook nog geen WMO medewerker meegemaakt die iets had met kwaliteit van leven of levensvreugde, zou het geld kosten??
  Het is een grote schande hoe er “niet” met gemeenschapsgeld omgegaan wordt en weer zijn de zwakkeren hiervan de dupe. Aan de positie van de meest kwetsbaren in onze maatschappij lezen we de mate van beschaving af. Conclusie is dan dat deze niet zo florissant is.
  Ben zelf mantelzorger en we hebben een klein PGB op basis van 18 uur per week. Alles bij elkaar opgeteld betreft het zo’n 70 uur per week. We mogen blij zijn dat we nog iets krijgen. Voor mij nog maar een oplossing voor al deze beleidsmakers en dat is ……………….vul zelf maar in.

 • Ajsam zei:

  Schandalig!

 • Pim zei:

  Als zorg vrijwillig en vanuit naastenliefde word gegeven. Lijkt daar geen financiële vergoeding voor nodig.

  Echter zal een kleine compensatie niet in de buurt komen van de kosten als het gehele systeem zullen vragen als mantelzorgen straks zelf een hulpvrager zal worden door overbelasting.

  De kleine langdurige vergoeding induviduele begeleiding is vele malen goedkoper dan de kosten van het verdronken kalf weer naar een hunaan bestaan helpen.

 • Carla zei:

  Daar gaan we met onze burocratie .

 • Carla zei:

  Zelf ben ik afgelopen jaar ingezet door een kleine organisatie voor een
  grotere instelling. Nu zijn ze er nog niet uit wie gaat dat betalen.
  Betekend nog geen salaris wordt allen uitbetaald als vergoedingen zijn
  betaald.
  We weten echt niet met z’n allen wat,wie,waarom,waarvoor er allemaal afspeelt
  op de werkvloer .
  Het is maar goed dat we liefdevol kunnen zijn anders wordt het echt DUISTER………………

 • Toos zei:

  @adrie dekker, je noemt het wettelijk gezien juist. Toch is de Wmo een open einde regeling. Dus als de zorg, die inderdaad gebruikelijk is voor partners teveel wordt kan er zeker ondersteuning gegeven worden. Respijtzorg valt onder de Wmo en is vaak nodig als een partner overbelast dreigt te raken. Soms kan een partner ook geen betaald werk verrichten door de zorg, dan zou dit gecompenseerd moeten worden door een pgb te geven. Bij chronische ziekte is er al achteruitgang van inkomen, als de partner dan moet stoppen met werken helemaal. Maatwerk is de hele situatie meenemen en daarom in het ene geval wel en in het andere niet. Maatwerk lijkt alleen gebruikt te worden om uit te leggen dat er minder nodig is.

 • Pien zei:

  Hier zie je maar weer hoe er met mantelzorders wordt omgegaan,Laat ze dankbaar zijn dat ze het voor hun familie willen/kunnen doen,ik weet uit ervaring hoe zwaar dit is en deze mevrouw verdient het om hier een vergoeding voor te krijgen,een hulpverlener is trouwens veel duurder,misschien moeten ze bij die zelf eens een paar dagen te taken van haar overnemen kunnen ze het zelf ervaren.

 • Judith zei:

  Dit is eigenlijk geen nieuws. Toen ik in 1994 / 1995 voor mijn partner zorgde (ALS) was dit al zo.

  Ik volgde nadien een cursus PGB van Per Saldo en toen werd hier als nadrukkelijk voor gewaarschuwd: als het al geregeld is doordat de zorg gratis geleverd wordt, dan is er geen reden om een indicatie te stellen.

  Je moet gewoon glashard weigeren om meer te doen dan de gebruikelijke zorg. En vertel vooral voor het gesprek met de indicatiesteller aan de zorgvrager waarom je dit zo doet en wat het betekent.

 • Gwehkamp zei:

  De schoorsteen gaat niet gratis roken,zodra een gezinslid gehandicapt wordt. Het wordt tijd, dat mensen met een permanente psychische handicap naar de WLZ gaan.
  De WMO gaat uit van tijdelijkheid en is gericht op opheffen van de stoornis. Bij velen in de WMO is dat niet het geval, zodat mislukking van de hulp van meet af aan is ingebakken.
  Priincipieel is het de vraag of gezinnen met een gehandicapt gezinslid automatisch op bijstandsniveau moeten Belanden.
  Er wordt al Jaren besmuikt gesproken over het PGB als inkomenververvangende voorziening. voor mantelzorgers. M.i. Is dat ten onrechte.