Community Forum Kenniscentrum
Bekijk berichten per thema:
Home » categorie Nieuws » artikel

Laag Tarief Huishoudelijke Zorg: Zelf aan Bel Trekken

19 Reacties

huishoudelijke zorgBij Thuiszorgnieuws laten we het onderwerp van de tarieven voor huishoudelijke verzorging niet los. Al eerder schreven we over de enorme tariefverschillen tussen gemeenten. Nu blijkt uit onderzoek dat gemeenten zich niet volledig houden aan een uitspraak van de rechter. Die heeft namelijk bepaalt dat bij elke pgb-houder individueel moet worden vastgesteld of het tarief voldoende is om huishoudelijke zorg in te kopen. En dat is regelmatig niet het geval.

In Amersfoort krijgen mensen met een pgb slechts € 11,84 om een huishoudelijke hulp in te huren. Veel pgb-houders  in gemeenten met zulke lage tarieven, lukt het niet om een goede huishoudelijke hulp in te huren. Terwijl ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) aangeeft dat het pgb voldoende moet zijn om de huishoudelijke hulp in te kunnen kopen.

Ook de rechter heeft in december 2009 bepaald dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is om een passend budget te verstrekken, waarmee elke individuele pgb-houder de huishoudelijke zorg kan inkopen. Daarmee handelt een stad als Amersfoort met een tarief van € 11,84 voor alle pgb-houders in strijd met de uitspraak van de rechter.

Bij navraag bij de VNG blijkt dat de pgb-houder zelf aan de bel moet trekken als deze vindt dat het tarief te laag is. Klagen bij de gemeente onder verwijzing naar de bovengenoemde uitspraak is het advies dat pgb-houders krijgen. Terwijl het eigenlijk de verantwoordelijkheid van de gemeente is om te zorgen voor het welzijn van de pgb-houder, pakt de praktijk dus anders uit.

About De redactie

houdt dagelijks het laatste nieuws in de gaten en probeert zo zorgvragers en zorgaanbieders in de thuiszorg en begeleiding op de hoogte te houden. De artikelen van de redactie mag u volledig overnemen en gebruiken voor uw eigen website of nieuwsbrief. Zolang u maar een linkje plaatst naar het oorspronkelijke artikel.

19 Reacties »

 • A.Jaspers zei:

  Hallo,

  ook mijn moeder heeft een pgb via de gemeente voor HV.
  Echter dit tarief gaat miv 1 augustus naar beneden en wel naar 12,25 per uur.
  Hierdoor komt haar huidige HV er niet meer werken en zijn wij noodgedwongen overgestapt naar ZIN.
  Zeer tegen de zin van ieder eigenlijk.
  Maar ja wat moet je als je geen andere keus hebt.
  Volgens de gemeente is het ook veel beter dan pgb omdat je dan altijd zeker bent van hulp??
  Nou dat moet nog blijken…..

  MVG A. jaspers

 • Jans zei:

  @A.Jaspers, wat voor uurloon had jullie HV hiervoor dan?

 • A.Jaspers zei:

  Hallo,

  dat is 16.25 tot augustus.

 • Jans zei:

  @A.Jaspers, dan heeft ze al die tijd “teveel” gehad. Want de norm is nu rond 12.30 euro per uur. Wat houdt ‘ZIN’ eigenlijk in?

 • a. v.d.velden zei:

  Jans,
  Jij vroeg wat ZIN inhoud. Dat betekent Zorg In Natura. Heb je een PGB dan krijg jij geld op een bankrekening om daar hulp voor in te huren.
  Bij ZIN krijgt een Thuiszorg organisatie het geld en dan stuurt die jou de benodigde hulp. Dat kan dus elke keer weer een andere hulp zijn. Je hoeft dan geen verantwoording af te leggen over het budget en jij hoeft zelf ook geen hulp te zoeken.
  En de vergoeding voor huishoudelijke hulp valt onder de WMO en dat is dus een Gemeentelijke Wet en die wordt per gemeente net iets anders gehanteerd waardoor de vergoeding dus hoger of lager kan zijn.
  Als in een gemeente b.v. de vergoeding 18 euro per uur is dan vragen de hulpen deze vergoeding. Want deze mensen weten heel goed wat men in de gemeente waar men woont en werkt voor een uur werk kan vragen. Dus woon je in een gemeente waar de vergoeding maar 12 euro is dan vraagt men dat.

 • A.Jaspers zei:

  Nee zij heeft niet al die tijd teveel gehad want zoals ik al zei gaat dit tarief per augustus naar 12,30 en ligt het nu op ongeveer 16.

 • Jans zei:

  @a. v.d.velden, @A.Jaspers, bedankt voor de antwoorden.

 • Ad zei:

  Dag allemaal,
  Ik lees hier het e.e.a. . Als “ervaringsdeskundige” wil ik jullie toch wel even uitleggen dat het toch iets anders is als jullie hier aangeven. Het volgend is er n.l. aan de hand:
  De gemeenten laten diverse thuiszorginstellingen ‘inschrijven’ voor de in die gemeenten te verlenen zorg. Dus “zorg in natura”. Daardoor krijgt de gemeente inzicht in de verschillende tarieven die de instellingen gaan vragen/hanteren voor zorg.
  De praktijk geeft duidelijk aan dat er grote concurentie is tussen de diverse zorginstellngen en daardoor worden er erg lage (ofwel VEEL TE LAGE)tarieven gehanteerd door de instellingen “om het contract maar te krijgen”. De gemeenteambtenaren lacht zich in de rondte om de lage tarieven…….
  Deze tarieven worden vervolgens door hen gehanteerd bij de aanvragen voor hulp door zorgvragenden.
  Dus wanneer iemand een aanvraag voor zorg indient bij de gemeente gaat het volgende gebeuren:
  Op de aanvraag wordt een toekenning verleend in Natura (dus>ZIN) of in de vorm van een PGB. De toekenning bij een PGB is gebaseerd op de hierboven door de instellingen ingediende tarieven. Dus lage tarieven is lage toekenning…. Gevolg > zorgvrager kan dus NIEMAND voor die prijs vinden…. ( Voorbeeld >> gemeente Amersfoort)
  Indien zorg in natura dan gaat de zorg via de instelling georganiseerd worden. Die lijdt dus verlies want die kan voor de “inschrijvingsprijs” NOOIT de goede vereiste zorg verlenen. Dus op termijn FAILLIET….
  De gemeente geeft de toekenning van een ZIN of PGB door aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor > zie http://www.CAK.nl). Dit kantoor vraagt aan de fiscus het inkomen op van TWEE jaren terug. Aan de hand daarvan wordt via een berekening (die op http://www.CAK.nl is te vinden)bepaald de hoogte van de EIGEN BIJDRAGE die iedereen die zorg vraagt via de gemeente, moet BIJBETALEN. Dat gaat via een nota van het CAK over perioden van 4 weken. Je krijgt “vanzelf” de nota’s t.z.t. toegezonden.
  Dus: mensen met een klein inkomen betalen een kleine eigen bijdrage en mensen met een hoger inkomen betalen tot een maximum bedrag per vier weken. (voor 2010 is dat ong. E 133,=/vier weken)
  In mijn gemeente betaald de gemeente voor HH hulp E 21,75 /uur aan de thuiszorginstelling terwijl het “volledige particuliere tarief
  E 24,50 bedraagt. Het verschil tussen beide bedragen wordt grotendeels gedicht via de “eigen bijdrage nota” via het CAK….
  Uit het vorenstaande blijkt dat wanneer een gemeente dus te lage tarieven hanteert bij de PGB toekenning, dat je voor dat bedrag NOOIT iemand kunt vinden die HH hulp komt leveren. Ook dat is een voortvloeisel van willekeur in beleid sedert de overgang van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG was Rijksregeling destijds)via de WMO naar de gemeenten. Deze laatste heeft een grote willekeur in het land gebracht. Je zou maar in een gemeente wonen die “profiteert” van de concurentie tussen de zorginstelling met hun “lekker laag” tarief…. Uiteindelijk gevolg: de gehandicapten zijn totaal “de Klos”…..
  Zo zit het dus in elkaar en niet anders..
  Ga eens na hoe het bij jullie geregeld is….
  Tip: Op internet staan de zorg tarieven veelal op de gemeentelijke site vermeld bij het zorgloket of in de “WMO Verordening” van de gemeente, die iedere gemeente wettelijk moet hebben vastgesteld…
  groet,
  Ad.

 • Ad zei:

  Sorry, de bovenbedoelde web site van het CAK is: http://www.hetCAK.nl
  Ad.

 • a. v.d.velden zei:

  Ja, Ad,

  Wij als ervaringsdeskundigen hebben dus allemaal andere ervaringen met de WMO.
  Ik wist dus dat het van doen had met de aanbestedingen. Maar als ik zelf via een PGB een Thuiszorgorg. inhuur dan krijg ik van de WMO meer vergoed dan als ik particuliere hulp heb. En dat scheelt per uur ongeveer 5.50 euro. Dat word alleen vergoed als ik een kopie van het zorgcontract of een recente factuur van de Thuiszorgorg. opstuur. En mijn eigen bijdrage aan het CAK blijft en is hetzelfde. En dan ook nog het maximum van 133 euro voor de eigen bijdrage. Dat ligt dus aan de hoeveelheid uren dat geïndiceerd is voor huishoudelijke hulp. Want mijn maximum is dus zeker het dubbele. En het schijnt er ook nog aan te liggen in welke gemeente je woont. Kijk maar op de website van het CAK. Voor de berekening van de eigen bijdrage moet je de gemeente invoeren. Gelukkig wordt de aan het CAK betaalde eigen bijdrage voor de WMO later altijd weer verekend met de eigen bijdrage op het AWBZ budget.

 • Ad zei:

  Zo zie maar weer hoe het in dit land is “geregeld”….ieder voor zich en iedere gemeente andere regeltjes..en dan die ingewikkeldheid daarvan.!!!!! Daar komt de gemiddelde nederlander toch niet meer uit, of zie ik dat alleen maar????
  Hoe zou het toch komen dat er zoveel ambtenaren nodig zijn om al die (diversiteiten) aan regeltjes op de juiste wijze uit te voeren.
  Ik heb als eens meer gezegd en dat blijf ik doen: dit land is een diensten en regelland. Alle branches die te maken hebben met “maken van producten” hebben we het al het land uitgejaagd en nu kijken we, omdat we niet meer produceren, allemaal naar elkaar en zeggen..”Kan ik nog iets voor je betekenen.”??? We “profiteren” van elkaars diensten…
  Gevolg hiervan is dat de bevolking en m.n. de jeugd allemaal “fratsen” uit gaat halen en de maatschappij verloedert… Hoe zou dat allemaal toch komen. Onderzoek, onderzoek en 2e kamer vragen en vervolgens commissies…
  Nederland>>> slaap zacht….. andere woorden heb ik er niet meer voor.
  Einde mijn bijdrage aan dezedicussie…
  Ad.

 • Kees zei:

  Dit riekt naar monopolie. Ik dacht dat deze dingen verboden waren.
  Macht van de sterkste en monopolie.

  Ze vergeten dat een HH-medewerker niet van dat geld kan leven!
  Het is logisch dat niemand zich op zo’n manier laat uitbuiten om te kunnen leven, want staks wordt de HH-medewerker zelf afhankelijk van zorg!

 • Keramiekje zei:

  @Ad en @ A vd Velden

  Nou ik ben ook een echte ervaringsdeskundige. Het bedrag dat hier in de gemeente aan de thuiszorginstelling betaald wordt per uur, isbeduidend hoger dan het bedrag wat de pgber per uur krijgt.
  De verklaring die hier door de gemeente voor gegeven wordt is dat je als pgber geen overhead kosten hebt.

  Ze berekenen gewoon wat een Alpha-hulp per uur moet verdienen en dat is het gene wat je betaald krijgt. Dat je zelf ook nog een keertje de werkgeverslasten moet betalen interesseert ze geen mallemoer. Zo zijn mijn hulpen omlaag gegaan in hun salaris, omdat ik naast de eigenbijdrage ook niet nog eens de werkgeverslasten kan gaan betalen. Een vermindering aan hulp is ook niet aan de orde.
  Maar ze verdienen nog altijd het minimumloon en dat ben je ook verplicht.

 • Ad zei:

  Keramiekje,
  Even ter verduidelijking mijn situatie:
  Had een “gewoon” PGB + WMO huishoudelijke hulp “in natura”. Mijn hulp ontvangt-heb ik haar gevraagd- E 14,50 bruto/uur voor haar werk. Zij werkt bij een erkende en grote thuiszorgorganisatie hier in de regio. Netto heeft ze E 9,04/uur….
  De gemeente betaalt haar organisatie E 21,75/uur. Dus een overhaed van E 7,25/uur. Wanneer ik een PGB HH hulp zou hebben zou ik van de gemeente E 15,50/uur onvangen voor de hh hulp….
  Sinds kort heb ik echter een PGB-ZZP gekregen en daarin zit voortaan sids1-1-209 de HH hulp inbegrepen…Nu “huur” ik mijn HH hulp rechtstreeks in via haar thuiszorg organisatie en weet je wat ik voor haar betaal.? E 24,75/uur….
  Omdat ik “uitkom” met mjn begroting i.h.k.v. mijn PGB-ZZP behoud ik mijn lieve hulp. Anders zou ik een nieuwe kunnen aannemen en die “rechtstreeks” belonen met een vergoeding van b.v. tussen de E 16,= en E 21,=.
  Indien zo’n dame dan ook nog eens 4 of meer dagen bij mij zou komen werken komt zij volledig in aanmerking via de SVB voor de secundaire arbeidsvoorzieningen… Zo zit dat. Dus wanneer mijn budget kleiner wordt in de toekomst ga ik over op een “particuliere” HH hulp, die dan toch nog financieel beter “uit” is als dat ze voor een thuiszorginstantie zou werken….
  groet,
  Ad.

 • Keramiekje zei:

  Oke, Ad ik begrijp het.
  Jij betaald zoveel omdat je via de thuiszorg jou lieve hulp inhuurt. Kan ik begrijpen als je haar al zolang hebt.

  Maar de oneerlijkheid tussen wat er voor HH aan de zorginstellingen betaald wordt en wat een pgber krijgt is gewoon niet eerlijk.
  En wat de hulpen overhouden is al helemaal schandalig. Maarja ze zeggen gewoon ze zitten boven het minimum loon…

 • sas zei:

  Laat me jullie wat vertellen. De huishoudelijke medewerkers werken als een paard om een paar honderd eurotjes per maand te verdienen.
  Deze mensen gaan van adres naar adres om 1 a 2 uurtjes te poetsen voor een lullige bedrag van bruto, tussen 9 en 13 euro.
  Poetsen vergt veel lichamelijke inspanning, en deze dames zien er vaak erg vermoeid uit, vooral wanneer ze niet zo jong meer zijn.
  Ik vind het een schande dat deze mensen op zo’n manier worden uitgebuit. Vaak voelen ze zich ook niet zo goed, maar gaan toch door met werken omdat ze geen andere optie hebben. En hiervan wordt er op een schandalige manier misbruik van gemaakt door de gemeenten.

 • Keramiekje zei:

  Hallo Sas,
  Je hebt helemaal gelijk, maar dat is toch ook hetgene wat wij zeggen. Mensen die zwart werken verdienen meer als de hhh die in loondienst werken.
  Er wordt geredeneert dat iedereen hh werk kan doen en dat je daar geen opleiding voor nodig hebt. Zo wordt het binnen de gemeente bij ons gezegd, omdat wij protesteerden tegen de lage tarieven die de pgbers krijgen om iemand in te huren.
  Je kunt hoog en laag springen, ze trekken zich er niets van aan.

 • Arno zei:

  Waar kan ik een link vinden waar staat wat er per gemeente voor huishoudelijke hulp betaald wordt?
  Ik heb geen idee hoe dit werkt.