Community Forum Kenniscentrum
Bekijk berichten per thema:
Home » categorie Nieuws » artikel

Accountants grote winnaars van decentralisatie

3 Reacties

De decentralisatie in de zorg en het sociale domein hebben vooralsnog met name één grote winnaar opgeleverd: accountants. De zorgorganisaties gaven in 2016 gemiddeld 12 procent meer uit aan accountants, blijkt uit een jaarverslagenanalyse 2016 van Intrakoop, een inkoopcoöperatie van zorgorganisaties. Een gemiddelde zorgorganisatie legde in 2016 127.000 euro neer bij de accountant.

Reden hiervan is de enorme druk op het verantwoorden van alle gemaakte kosten richting alle partijen. Ook de onduidelijkheid over de wijze van declareren heeft, vooral in de geestelijke gezondheidszorg, gezorgd voor een flinke accountantsrekening. Verder heeft de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met steeds meer verschillende contractpartijen te maken, die financiële verantwoording eisen. In plaats van aan een klein aantal partijen, moet een gemiddelde zorgorganisatie ineens aan tientallen en soms wel honderden partijen (bijvoorbeeld gemeentes) gaan verantwoorden.

Het onderzoek betreft 97 procent van de totale omzet in de vier deelsectoren van de zorg en is dus zeer representatief. Kleinere organisaties zitten echter niet in de analyse omdat zij hun accountantskosten niet publiceren of niet over volledige cijfers beschikken. Er is echter geen reden aan te nemen dat kleine organisaties hier geen last van hebben. In tegendeel zelfs: relatief gezien zullen zij ten opzichte van de omzet zelfs meer accountantskosten maken. De analyse is uitgevoerd op basis van 683 bruikbare jaarverslagen over het jaar 2016 met vergelijkende cijfers over 2015. Bij de analyse is gebruik gemaakt van gegevens uit de gepubliceerde jaarrekeningen en door Intrakoop bewerkte gegevens van DigiMV, het portaal van de rijksoverheid, waar zorgaanbieders verantwoordingsgegevens aanleveren.

127.000 euro naar de accountant

De totale accountantskosten zijn ten opzichte van 2015 met 12 procent gestegen. Tussen deelsectoren onderling zijn er opmerkelijke verschillen. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nemen de accountantskosten met 15,2 procent toe. In de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) bedraagt de stijging 14,9 procent. Terwijl de gehandicaptenzorg in 2016 0,8 procent minder aan de accountant uitgeeft.

In de GGZ en de ouderenzorg (VVT) is de toename met name het gevolg van hogere uitgaven aan de zogenoemde ‘overige controlewerkzaamheden’. De toename van de kosten in de GGZ wordt verklaard door onduidelijkheid over declaraties en de ondersteuning van accountants bij eigen onderzoek van GGZ-organisatie naar declaraties. Organisaties in de ouderenzorg hebben sinds de overgang naar de Wmo en de overgang van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet te maken met een toename in het aantal contractpartijen – van enkele zorgkantoren naar tientallen, of soms zelfs meer dan honderd gemeenten – die vragen om een financiële verantwoording. Dit heeft accountants een hoop extra omzet opgeleverd. Gemiddeld dus 127.000 euro per organisatie! Dit is helaas allemaal geld dat niet meer aan de zorg zelf kan worden uitgegeven.

Verborgen kosten decentralisatie

De toename in de accountantskosten is slechts een voorbeeld van de toegenomen verborgen kosten van de decentralisatie. Door de toename in de taken van de gemeentes in het sociale domein, ontstaan er steeds meer kleine partijen die allemaal hetzelfde moeten gaan doen qua ICT en financiëel beheer. Daarnaast ontstaan er steeds meer contractpartijen die aan elkaar moeten verantwoorden. In plaats van één grote organisatie die de inkoop doet, zijn er nu zeer veel kleine partijen die dit allemaal zelf moeten regelen. Ook verdwijnen veel kosten uit beeld doordat ze niet meer gecontroleerd worden. De controlemechanismen in gemeenten, zeker in de kleine gemeenten, zijn veel slechter geregeld. Rekenkamers worden bijvoorbeeld afgeschaft of er wordt op bezuinigd. Zo kunnen beheerskosten betaald worden uit de gelden die eigenlijk voor de zorg zelf bedoeld zijn. We hebben het hierbij nog niet eens gehad over de diensten van externe ‘adviseurs’ en gedetacheerde medewerkers die de kennis bij de gemeenten moeten aanvullen. Zo is er een hele groep dienstverleners die erg blij zijn met de decentralisatie; accountants, adviesbureaus, ICT leveranciers, detacheerders etc. Hopelijk profiteert de burger er de komende jaren ook eens van!

 

Ben je als ZZP-er of kleine zorgorganisatie op zoek naar een beter manier om facturen te maken en je gewerkte uren te registreren?
Probeer dan eens Factuurdesk, hét urenregistratie en facturatiesysteem voor de thuiszorg!

About De redactie

houdt dagelijks het laatste nieuws in de gaten en probeert zo zorgvragers en zorgaanbieders in de thuiszorg en begeleiding op de hoogte te houden. De artikelen van de redactie mag u volledig overnemen en gebruiken voor uw eigen website of nieuwsbrief. Zolang u maar een linkje plaatst naar het oorspronkelijke artikel.

3 Reacties »

 • A Stroo zei:

  Het zijn altijd de accountantskantoren die er van profiteren met hun hoge uurtarieven, terwijl er genoeg administratiekantoren zijn die voldoende kennis hebben voor dezelfde werkzaamheden maar een veel lager tarief. De wet zorgt er voor dat het zo blijft.

 • Doortje zei:

  beste A Stroo,
  Begrijp ik uit uw bericht dat het verplicht is om een accountant in de arm te nemen ipv een administratiekantoor of een boekhoudpakket?
  Met vriendelijke groet

 • joost zei:

  Beste Doortje,

  Als klein zorgorganisatie kan ik je vertellen dat het inderdaad verplicht is om binnen ons werkgebied accountantsverklaringen te overleggen omtrent de juistheid van je administratie. Hier geld wel een omzetdrempel van 50.000 voor in het gebied waar wij werkzaam zijn.