Community Forum Kenniscentrum
Bekijk berichten per thema:
Home » categorie Nieuws » artikel

25% minder Pgb’s in 2 jaar

11 Reacties

Gemeenten hebben de afgelopen twee jaar een kwart minder persoonsgebonden zorgbudgetten (pgb’s) verstrekt aan hun inwoners.  Nieuwe cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten dat zien. Gemeenten hebben vorig jaar 8 procent minder pgb’s afgegeven. Vergeleken met 2015 is de daling 27 procent.

De fraudezaken die de afgelopen tijd in het nieuws zijn gekomen zijn schadelijk voor het imago van pgb’s. Dat zou gemeenten ervan weerhouden hun inwoners een eigen zorgbudget te geven. Gemeentes neigen er steeds meer naar om de inwoners die zorg nodig hebben geen eigen budget meer te geven. Liever hebben ze hun inwoners in de reguliere zorg. Daarin bepalen gemeenten en het zorgkantoor dus impliciet welke hulp iemand krijgt.

Ook hebben gemeenten de afgelopen jaren allerlei regels ingevoerd om misbruik van het zorggeld tegen te gaan. Die extra regels maken het beheer van een eigen budget ingewikkelder, waardoor de kans toeneemt dat de pgb-houder er een adminstratiekantoor bij moet halen om te helpen. In plaats van fraude te voorkomen, helpt het misbruik daarmee juist in de hand. De fraude zit hem namelijk vaak bij de administratiekantoren of zorgbemiddelaars, die misbruik maken van de ingewikkelde regels.

Duidelijk is dat de huidige regels de fraude niet tegengaat, maar wel het aantal pgb’s terugbrengt. Willen we dat het pgb nog een toekomst heeft, dan zou de oplossing niet moeten liggen in het beperken en ingewikkeld maken van de pgb-regeling. Maak het juist eenvoudiger zodat de pgb houder het weer zelf kan doen, zonder hulp van (potentieel malafide) hulp.

 

About De redactie

houdt dagelijks het laatste nieuws in de gaten en probeert zo zorgvragers en zorgaanbieders in de thuiszorg en begeleiding op de hoogte te houden. De artikelen van de redactie mag u volledig overnemen en gebruiken voor uw eigen website of nieuwsbrief. Zolang u maar een linkje plaatst naar het oorspronkelijke artikel.

11 Reacties »

 • Hans van der Kuijl zei:

  Als de zorgvrager niet in staat is om voor zichzelf op te komen en niet beseft dat hij de baas is en niet de eventuele hulpvaardige zorgverlener dan is deze hulpvrager niet geschikt voor PGB.

  Maar in de nieuwe overeenkomsten staat toch dat frauduleus geld teruggehaald wordt bij de zorgverlener dus dat is positief.

  Ik ben zelf een dankbare pgb gebruiker heb leuke prettige zorgverleners maar de regie ligt bij mij en als ze dat niet willen inzien dan liggen ze eruit.

 • Merel zei:

  Ja ik had ook een pgb. Dat ging heel goed en had hele fijne begeleiding.
  Tot het allemaal naar de gemeente ging. Eerst werd het allemaal ZIN. Ook niet erg als ik maar de zelfde begeleiding kon houden.

  Daarna werd het buro wat ik had afgewezen door de gemeente.

  Ik heb nu twee keuzes. Geen pgb meer maar dan uit eigen zak het minimaal noodzakelijke betalen. Of de weg bewandelen die de gemeente mij opduuwt. Een grote organisatie de hulpvraag laten oplossen. Dan ben ik de regie kwijt. De hulp organisatie rekent het maximale bedrag en zegt dan de hulp te verlenen die nodig is.
  Het ding is dat ik in de winter veel hulp nodig had en in de zomer heel weinig. Dus dat ik zo 35% van de toegekende pgb op maakte. Maar nu met die organisatie gaat 100% naar de organisatie en krijg ik ‘de hulp op maat’. Volgens de gemeente dan. De gemeente is dus liever gewoon duurder uit.

  Ik wil geen andere hulpverleners. Ik wil zelf controle over mijn leven. Dus ik kies voor optie 1. Dan betaal ik het uit eigen zak. Mogelijk dat ik een deel terug kan krijgen via de inkomstenbelasting bijzondere ziektekosten.
  Dit werkt natuurlijk alleen voor mensen die wat spaargeld hebben.

  De uiteindelijke vraag is eigenlijk laten wij ons regeren door de minderheid? Op het nieuws zie je immers alleen de problemen van de minderheid, anders was het geen nieuws.
  Van alle mensen die bijstand krijgen maakt minder dan 1% misbruik van het geld. Maar al die regelgeving en controle mechanismen zijn er dus voor om die minder dan 1% in toom te houden of te pakken. Stel we schaffen al die regeldrang af. Hoeveel bespaard dat aan kosten? En stel dat het misbruik dan verdubbelt, dan ben je nog steeds goedkoper uit.
  Zou het dan niet het zelfde zijn met de pgb? Volgens mij zijn 99% van de mensen hele goed bedoelende eerlijk mensen. En af en toe zit er een rotte appel tussen. Nou die moet je dan maar voor lief nemen. Volgens mij worden we daar allemaal gelukkiger van.

 • Nanne Simonis zei:

  Vervelend voor de zorgvragers is, als ze geen PGB meer krijgen, dat ze beperkt worden door de gemeente in hun keuze. Gemeenten werken bij ZIN alleen samen met de gecontracteerde zorginstellingen/zorgverleners.

  Terecht dat ze voorzichtiger gaan worden met het verstrekken van de PGB’s maar enige soepelheid tov cliënten in hun keuze vrijheid dient dan ook gewaarborgd te worden.

 • Rob G zei:

  De Mevrouw die ik begeleidt (als informele begeleider)heeft 2 jaar moeten knokken en uiteindelijk met een pgb advocaat Kaya ( een hele goede volgens ons) het voor elkaar heeft gekregen om PGB budget te krijgen, alleen omdat haar gemeente heel halsstarrig is/was om een budget toe te kennen en dan ook nog ondanks het feit dat ik haar al meerdere jaren begeleidt.
  Ik ben het met Merel eens dat het ten koste gaat van de goed bedoelde mensen.

 • Jan zei:

  Voor van Rijn , kabinet Rutte/Samson werd ik van beperkte persoon en budgethouder tot mogelijke of waarschijnlijke fraudeur gedegradeerd.
  Rutte en VVD’ers zijn erg streng op fraude ?
  Data analyse , profilering en algoritmes hebben dit uitgerekend.
  Arme afkomst + niet hoog opgeleid of diploma’s + man van ongeveer zo oud + uit achterstandsbuurt + Alleenstaande moeder = 60 % kans op frauduleus. 60 % is meer als de helft dus 100% waarschijnlijk valt de dobbelsteen op fraudeur of sjoemelaar.

  N.B. Van 1499€ per drie maand naar 2000€ per maand huidige systeem.

  Was ik vroeger zelfredzaam ,geen schulden ,genoeg om te leven , zorg en eigenrisico te betalen. bijdrage leverend aan de maatschappij , gezond en kans op toekomst en redelijk gelukkig.
  Nu in vijf jaar is er drie x 15000€ en twee x 20000€ betaald voor de nieuwe zorg. En ik heb helemaal niets meer!

  1000zenden € schuld, huis werk toekomst weg , zorg bestaat uit koffie drinken Met een niet geïnteresseerde persoon,elke dag herhaald te horen krijgen wat ik niet kan..?tekenen voor niet geleverde zorg? Bedrijgd worden zelf te betalen omdat svb rekeningen weigerd , versiert worden door rare dames voor de gaslighting. Op deze site door dames gevraagd worden of ik een profielfoto zonder pet op wil sturen…..

  Maar ik ben nog steeds de fraudeur
  Voor de gemeente ambtenaar die denk dat mijn pb voor hun werkt(in feite is dit gewoon ordinaire werkverschaffing en werkgelegenheid betaald door de zorgpremie en belastingbetaler!) en de client inherent ziet als het op te lossen probleem?
  En daar de gewone werkende man/vrouw flink voor laat betalen.

  In vijf en een half jaar en drie begeleiders en 85,000€ is er precies 1 ding gedaan in mijn voordeel , verhuizen naar een gat in het landschap naar een huis vol gaten en schimmel date lk moment geslooot mag worden.

  Het ging om 0,2 % niet goed besteed pgb geld a 1 miljoen per jaar.
  In het eerste jaar van Rijn is er 150 miljoen zorggeld besteed aan fraudebestrijding en banen in de zorg
  CAK svb zorgkantoor , herkeuringen waar je in 15 minuten genezen word verklaard na 45 jaar , van af achter een bureau door ambtenaar die je nooit ontmoet.
  En omgekeerde nivellering
  Zorg geld voor banen.

  De minister en wetgeving stelt/stelde dat fraude gepleegd zorgverleners betaald word door de budgethouder die hulp vraagt bij administratie ????

  de pgb is vele malen duurder , luxe bio en dieren zorgboerderijen die compleet binnen lopen en gehandicapten het onderhoud en verzorging laten plegen als dagbesteding (erg voc), leverd niets op qua zelfredzaamheid of participerend maatschappij De zzpers die ook inkomenszekerheid verlangen , trijneren en willen tijd steken in dat wat we niet kunnen.
  Hardlooprace met 1been proberen te winnen.
  Blauw vragen om groen te zijn.

  Ik hoop echt dat “we” zelf de regie weer over ons leven terug pakken.
  Ik heb over de laatste 5,5 jaar van Rijn geen enkel goed woord over en ben blij dat ik het tot nu toe nog heb overleeft……

  Mag Rutte de liberaale beschuldigaar met Buma de barmhartige verlogenaar hun wet beperkten onder 70% minimum me laten beulen met een Flex-geen recht op wat dan ook baan de Nederlander overtuigen dat wij ongewilden zijn en blijven.

  Ik schaam me in het rondte Nederlander te zijn.
  Lang leve neo sociaal liberalisme waar je mag pakken wie je pakken kan en fraude blijkbaar alleen gepleegd word door zij die zich niet kunnen verdedigen.

  Stem VVD ?

 • Inge zei:

  Sinds de overgang van pgb naar gemeenten is ons budget gehalveerd. Echt uitleggen kan men dit niet: De problematiek en begeleiding is echt niet anders geworden. Ik ben enorm teleurgesteld in de keukentafelgesprekken: Voel me volstrekt onbegrepen en niet gehoord. Na drie! gesprekken volgde een inventarisatie van een arts die met 10 vragen op pad was gestuurd: de eerste vraag was wat mijn dochter precies had, en de 9 vervolgvragen waren niet veel beter….

  Wij hebben besloten om geen nieuwe aanvraag te doen. Ik wil deze mensen niet opnieuw over de vloer. Dus wat dat betreft krijgt de overheid wel gelijk.

  Wij blijven echter wel zitten met een hulpvraag. Na het opgeven van mijn vaste baan jaren geleden nu op zoek naar een baan die voldoende geld oplevert om zelf zorg in te kopen. De zorgen worden er niet minder om, ik word er erg verdrietig en depressief van.

  Als ik zie hoeveel vacatures er zijn bij gemeenten voor het nieuwe sociaal domein met mooie salarissen dan is het mij duidelijk waar wel geld aan besteed wordt: werkgelegenheid voor ambtenaren (naast alle bemiddelingsbureaus..). Het zou interessant zijn om in kaart te brengen waar het geld naar toe gaat en in het bijzonder hoeveel van het geld nu echt bij de hulpbehoeftigen terecht komt.
  Wederom een slecht functionerend systeem van onze overheid.

 • J.Prins zei:

  Het is een prachtige oplossing! Eigen regie rn maatwerk en zelf alles bepalen.! Maar omdat het bij vele zo passend werkt en jezelf baas bent zal daar nu net het problerm zijn? De grote instellingen lopen leeg, de logge organisaties hebben doorlopende hoge kosten! Bedden en plekken moeten vol blijven? het PGB zorgt voor menselijkheid, zorgt voor eigen keus en beslissing, zorgt voor goedkopere inkoop van zorg. Maar mrnsen het gaat achter de deuren om geld rn afspraken en lopende gecontracteerde zaken , kortom geld is belangrijker dan persoonlijkheid en de mens! PGB is toch verankerd in de wet? Als dd ZIN zorg goed zou worden uit gespit op fraude dan denk ik dat we schrikken van de fraude binnen de zin zorg. Wij doen als stichting het tegen over gestelde en zijn heel kleinschalig en bieden meer dan zou moeten maar tja, we werken met mensen en geen machines !!!!!!! Gr

 • Miranda zei:

  Mijn zoon zou na een keukentafelgesprek nog 1 u begeleiding per week.(was 10) krijgen.
  Verpleegkundige was voor ons gevoel niet bekend met zijn problematiek.
  Hij was gewoon lui.
  Geen pgb meer maar een buro door hun aangesteld.
  Geen keuze in zorgverlener, waarschijnlijk geen vaste.
  Keuze snel gemaakt, wij begeleiden nu zelf vrijwillig.
  Niet het beste, maar eigen keuze in begeleiding stond voorop.
  Fijn voor de gemeente, een fikse besparing.
  Voor ons weer een lastenverzwaring, na een paar rustigere jaren.
  Denk dat dit de bedoeling geweest is.
  Je ziet al jaren dat er fors gekort word.
  De pgbs zijn de regering al langer een doorn in het oog.
  Ben zeer bang voor de toekomst.

 • greet zei:

  Beste allemaal,
  Ook wij hebben te maken met de WMO, zowel privé als mantelzorgers als in mijn werk als zzp’er. Al is het als zzp’er veel makkelijk om door te vragen dan als ouder. Als ouder wordt je gezien als lastig en partijdig, als hulpverlener mag ik wél doorvragen. Vreemd, want iedereen mag een aanvraag doen, voor hulp; beroepsmatig of privé dient geen verschil te maken volgens mij.
  Ik vraag mij het volgende af:
  Volgens mij is het een recht om zelf je zorg te kunnen organiseren. De gemeentes hebben veel ruimte om ieder voor zich de richtlijnen voor beleid te bepalen en ze proberen jouw zorg zo makkelijk mogelijk voor hén te regelen. De prijs is daarbij ondergeschikt want vaak zijn ze duurder uit. Offertes aanbieden die bewijzen dat je het zelf goedkoper en tóch verantwoord kan organiseren wordt als aanmatigend bevonden. Het liefst persen ze je in hun eigen makkelijk confectiepak in plaats van te kijken hoe je zelf het beste met zoveel mogelijk eigen regie kan functioneren.
  Ik vraag me wel eens af hoe een rechter hier tegenaan zou kijken, wanneer je een zaak tegen de WMO in jou gemeente zou aanspannen die je richt op zelfbeschikkingsrecht. Wij hebben daar noch het geld maar vooral niet de energie voor om dit uit te proberen… WMO-discussies slurpen nl al genoeg energie.
  Wat ik wel weet is dat de gemeentes waar ik mee te maken had/heb trots zijn dat ze jaarlijks (veel: €1-2miljoen) WMO-geld over hebben gehouden en dit spenderen aan onderwerpen voor algemeen nut voor alle burgers en volgens mij is het dáár nou nét niet voor bedoeld. Vragen stellen of protesteren wordt als vervelend bestempeld en je kijkt wel uit want je moet later vast nog wel eens voor hulp aankloppen… een lastig parket om op te komen voor je eigen rechten.
  Dus hoofd omhoog en dapper verder met er het beste van proberen te maken, hoe frustrerend dat ook is

 • yvonne zei:

  Gemeenten hebben vaak 0,0 verstand van wat ze doen. Zo weigeren ze en doen ze er alles aan om geen PGB te verstrekken, hetgeen in mijn optiek weinig te maken heeft met de fraudegevoeligheid. In tegenstelling tot wat de Gemeenten denken en beweren is juist ZIN veel fraude gevoeliger.

  Voorbeeld:
  Een cliënt heeft een indicatie voor 16uur Begeleiding p/w. Hiep hoi denk je dan das leuk zoveel hulp. Ammehoela dat kun je via ZIN dus vergeten. Te weinig personeel, te weinig beschikbare uren, niet juist of ongeschoold personeel. Bij ziekte en verlof geen of steeds wisselende vervangingen.
  De Gemeente geeft vervolgens een ZIN instantie een kwartaal of zelfs jaarcontract voor 16uur p/w en betaald dat volledig vooruit aan de ZIN instantie.
  Vervolgens krijgt de cliënt i.p.v. de 16uur p/w , waar die recht op heeft maar hooguit 8uur geleverd o.a. door bovengenoemde omstandigheden.
  Zowel de geleverde als de niet geleverde uren zorg zij echter al door de Gemeente betaald. De ZIN instantie betaald het geld van de niet geleverde uren niet terug en de Gemeente eist het zelfs niet terug. Zo verdwijnt heeft veel geld dat de Gemeente beschikbaar heeft zonder tegen prestatie in de kassa van de ZIN instantie.
  Bij een PGB geld uurtje =factuurtje wordt er geen zorg geleverd wordt deze ook niet betaald. Hierdoor is in tegenstelling tot wat de Gemeente o.a. als reden gebruikt om geen PGB te verstrekken ( te duur) onder de streep veel goedkoper.
  Het klopt dat er gefraudeerd wordt , maar dat gebeurd nog steeds meer door ZIN instanties dan door PGB houders. Lees de berichten goed dan lees je dat het vaak bemiddelaars zijn die frauderen en mensen om het PGB heen. Zelden hoor je dat de Zorgverleners/ Zorgvragers zelf frauderen. Zoals op het moment gecontroleerd wordt is het bijna onmogelijk om te frauderen. Klopt een factuur letterlijk met 1cent niet wordt deze niet uitbetaald.
  Ik vind het persoonlijk schandalig dat Gemeenten op deze manier ZIN instanties op een legale wijze helpen frauderen.

 • Ladka zei:

  In het algemeen vind ik het terecht wat er in de afgelopen korte periode gaande was, bezuiniging, meer individueel kijken, lokale invoer, 1x per jaar goed- of afkeuringen i.p.v. levenslang.
  Wat niet goed loopt, is er al eerder genoemd, dat er veel verspilling juist in de reguliere natura organisaties zit, wat ik ook zelf gezien en meegemaakt had (met frustratie, met onmacht, met alle narigheid kon men alleen maar toekijken), voordat de hulproepende jeugdige cliënt (Jeugdwet) door deze natura organisaties als “uitbehandeld” is verklaard. Gewoon een speeltje of geldtoestromend element misbruikt en weggegooid! Met alle gevolgen van dien waarbij zijn toestand verslechterde, er is geld verspil zonder de adequate hulp. De daadwerkelijke daden moesten diegene doen die nooit recht hebben om dat geld. Het geld incasseerden de organisaties vol met hoog opgeleide mensen die totaal geen kijk op menselijkheid hebben, die totaal niet naar de behoeftes kijken, wat ook al eerder is genoemd.
  Juist door het PGB via de gemeente gekregen (pas na deze bijna dodelijke racebaan voor de cliënt zelf, ongevraagd), gebeurt nu datgene wat al lang moest gebeuren, waarvoor ik voor de cliënt vocht en bijna verloor, met de komst van de juiste persoon weet ik niet hoe zouden we totaal zonder hulp stranden.
  Als afsluiting geef ik alleen maar toe dat het PGB juist is voor de juiste mensen waarop gemeente juist kijkt, zo’n ervaring heb ik nu, waarbij juist geen geld verspild raakt omdat de banden nauwer zijn, communicatie verloopt soepel, alles is duidelijk. Omdat er individueel nagekeken wordt, wie er wel of niet recht op het PGB heeft, ben ik en blijf ik de voorstander daarvan omdat dit de juiste mensen wel helpt en de doelen voor de mens zelf worden bereikt waarnaar men uiteindelijk streeft.
  In de keuze voor de fraude-aanpak moet men inderdaad niet vanuit het negatieve denken en alles aanpassen volgens de 1% fraude-gevallen (misschien zelfs liggend buiden de budgethouder zelf, maar liggend bij organisaties), maar juist de meerderheid in het oog houden dat dit systeem wel helpt en juist is.
  Overigens, iets laten veranderen en invoeren op basis van negatieve zie ik helaas veel te vaak, wat vervolgens nadelig is voor de rest, voor de meerderheid van mensen. Waarom hebben de machtigen, die de bevoegdheden hebben om de wetten te veranderen, niet de ogen wijd open zoals de mensen die met mensen daadwerkelijk leven en meevoelen?